Opdrachten delen en privacy

De Opdrachten-app is ontworpen om je gegevens te beschermen en om je te laten bepalen wat je deelt.

Controleer opdrachten die je van buiten de galerie ontvangt

Opdrachten die van het internet worden gedown­load of door anderen met jou worden gedeeld, zijn mogelijk niet door Apple gecontroleerd en Apple heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoor­delijkheid voor het materiaal of de functio­naliteit van die opdrachten. Controleer alle opdrachten die van het internet worden gedown­load of met jou worden gedeeld extra voorzichtig om te bevestigen dat ze naar verwachting werken.

Jij bepaalt welke opdrachten toegang hebben tot je persoon­lijke gegevens, zoals je locatie, contacten, gezond­heids­gegevens, betaal­gegevens of de inhoud van je documenten. Je kunt de gegevens waartoe een opdracht toegang heeft, bekijken en beheren in het detail­gedeelte voor die opdracht.

Opdrachten die je deelt, worden naar Apple verstuurd

Als je een opdracht aanmaakt en deelt, wordt je gedeelde opdracht samen met ingebed materiaal naar Apple verstuurd om het delen in te schakelen. Gedeelde opdrachten kunnen worden gebruikt ter algemene verbetering van Apple producten en diensten op een manier waarop je identiteit niet kan worden achter­haald. De opdracht en de inhoud ervan zijn beschik­baar voor iedereen die toegang heeft tot de gedeelde web­link en die vervolgens je gedeelde opdracht en de ingebedde inhoud kan kopiëren, bewaren, wijzigen en herdistribueren. Je mag geen opdrachten aanmaken en delen die materiaal bevatten waartoe je niet de benodigde rechten hebt of opdrachten die in strijd zijn met de rechten van iemand anders of met de wet. Apple is niet verplicht om opdrachten te controleren die je deelt, maar kan deze wel controleren, uitschakelen of verwijderen.

Je hebt de optie om het delen van opdrachten in te schakelen in instellingen van de Opdrachten-app.

Opdrachten worden op al je apparaten gesynchro­niseerd via iCloud. Als je niet wilt dat opdrachten worden gesynchro­niseerd, kun je deze functie uitschakelen op je iOS- of iPadOS-apparaat door in Instellingen naar '[je naam]' > 'iCloud' te gaan en te tikken om 'Opdrachten' uit te schakelen of door in Instellingen naar 'Opdrachten' te gaan en te tikken om 'iCloud-synchronisatie' uit te schakelen. Ga op je Mac in Systeem­voorkeuren naar 'Apple ID' > 'iCloud' en deselecteer 'Opdrachten' in de lijst 'Apps op deze Mac die iCloud gebruiken' of ga in de Opdrachten-app naar 'Voorkeuren' en deselecteer 'iCloud-synchronisatie'.

De door Apple verzamelde gegevens worden te allen tijde behandeld conform het privacy­beleid van Apple, dat je kunt vinden op www.apple.com/nl/privacy