Apple-producten en de Nederlandse consumentenwetgeving

Als goederen een gebrek vertonen of niet voldoen aan de koopovereenkomst, hebben consumenten op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving recht op gratis reparatie of vervanging, korting of restitutie door de verkoper.

Als u hardwareproducten van Apple koopt, wordt uw product eveneens gedekt door de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple. Deze dekking geldt naast en in aanvulling op uw wettelijke rechten onder de Nederlandse consumentenwetgeving. U kunt ook extra voordelen verkrijgen door het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+ aan te schaffen.1

Als uw product een gebrek vertoont of niet voldoet aan de koopovereenkomst, kunt u kiezen of u een vordering indient onder de Nederlandse consumentenwetgeving, de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple of het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+ (indien van toepassing).

Producten zonder het Apple-merk die zijn gekocht bij Apple, komen eveneens in aanmerking voor dekking onder de Nederlandse consumentenwetgeving, maar worden niet gedekt door de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple, het AppleCare Protection Plan of AppleCare+.

Samenvatting van de Nederlandse consumentenwetgeving, de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple, het AppleCare Protection Plan en AppleCare+

  Nederlandse consumentenwetgeving Eenjarige Beperkte Garantie van Apple AppleCare Protection Plan of AppleCare+
Vorderingsperiode Verwachte levensduur van het product (geen vaste duur). De verkoper moet op de hoogte worden gesteld binnen een redelijke termijn na ontdekking van het gebrek. 1 jaar na de aankoopdatum Tot 3 jaar na de aankoopdatum van een Mac of Apple-beeldscherm
Tot 2 jaar na de aankoopdatum van een Apple TV, iPad, iPhone of iPod
Dekkingskosten Zonder bijkomende kosten Inbegrepen, zonder bijkomende kosten Beschikbaar tegen bijkomende kosten
Hoe u een vordering indient Bel of bezoek uw verkoper3 Bel Apple Support2 of bezoek een Apple Store of Erkende Apple-serviceprovider Bel de Apple-ondersteuning2 of bezoek een Apple Store of geautoriseerde Apple-serviceprovider
Gedekte reparatie- of vervangingsopties Neem contact op met de verkoper voor meer informatie Afgifte service (carry-in-service) of opsturen per post4 Afgifte service (carry-in-service) of opsturen per post voor alle apparaten, Express Replacement Service voor iPad en iPhone of service op locatie voor desktopcomputers4
AppleCare+ is een verzekering die maximaal twee vorderingen voor onopzettelijke schade dekt voor iPad, iPhone, iPod touch of iPod classic, met een eigen risico.
Reparatie of vervanging buiten het land van aankoop Neem contact op met de verkoper voor meer informatie Ja5 Ja5
Telefonische technische ondersteuning6 Neem contact op met de verkoper voor meer informatie 90 dagen na de aankoopdatum Tot 3 jaar na de aankoopdatum voor Mac of Apple-beeldscherm
Tot 2 jaar na de aankoopdatum voor Apple TV, iPad iPhone of iPod

De samenvatting hierboven is onderhevig aan de algemene voorwaarden van de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple, het AppleCare Protection Plan en AppleCare+. U kunt deze voorwaarden raadplegen op https://www.apple.com/legal/warranty/ en https://www.apple.com/legal/applecare/.

Deze pagina is door Apple opgesteld en de inhoud ervan wordt niet door derden onderschreven.

  1. AppleCare+ is een optionele verzekering voor de dekking van het risico op onopzettelijke schade aan uw iPad, iPhone of iPod, een lege batterij en vereiste technische ondersteuning.
  2. Apple-ondersteuning: 0800 0201 581. Het gratis telefoonnummer is voor vaste telefoons. Sommige mobiele providers bieden geen toegang of brengen kosten in rekening.
  3. Consumenten die producten met of zonder het Apple-merk hebben gekocht bij een Apple Store of de Apple Online Store kunnen een vordering indienen bij Apple. Hier vindt u de contactgegevens van Apple.
  4. De beschikbaarheid van elke optie is afhankelijk van het land waarin de service wordt aangevraagd en de locatie van een Geautoriseerde Apple-serviceprovider. Apple kan de klant ook verzoeken om eenvoudig te installeren onderdelen zelf te vervangen.
  5. Apple kan de service voor iPad en iPhone beperken tot de EER en Zwitserland.
  6. Telefonische technische ondersteuning omvat hulp bij installatie, montage, basisconfiguratie en softwareproblemen.

Apple Distribution International
Hollyhill Estate, Cork, Ireland

Samenvatting van de Nederlandse consumentenwetgeving

Uw consumentenrechten op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving gelden naast en in aanvulling op uw rechten conform de Eenjarige Beperkte Garantie van Apple en het optionele AppleCare Protection Plan of AppleCare+.

Op grond van artikel 7:17 e.v. van het Nederlands Burgerlijk Wetboek moet een verkoper een product afleveren dat ‘voldoet aan de overeenkomst’. Een product voldoet niet aan de overeenkomst als, gezien de aard van het product en de informatie van de verkoper, het product niet de eigenschappen bezit die de koper op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten. Een product moet op het moment van levering voldoen aan de overeenkomst. Het feit dat een gebrek pas na levering ontstaat, wil niet zeggen dat het product op het moment van levering voldeed aan de overeenkomst. Onder de Nederlandse consumentenwetgeving wordt ervan uitgegaan dat een gebrek of non-conformiteit van goederen met de overeenkomst die binnen 6 maanden na levering aan het licht komt, al bestond op het moment van levering. In principe gaat de plicht om aan te tonen dat het gebrek of de non-conformiteit van goederen met de overeenkomst al bestond bij levering, over op de consument na afloop van deze periode van 6 maanden.

De consument moet het gebrek melden bij de verkoper binnen een redelijke termijn. Als de consument binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek een klacht indient, is de klacht volgens de wet op tijd geregistreerd.

Op grond van de Nederlandse consumentenwetgeving kunnen consumenten kiezen om goederen die een gebrek vertonen of niet voldoen aan de koopovereenkomst, kosteloos te laten repareren of vervangen. Als reparatie of vervanging onmogelijk of onevenredig is of als een verkoper geen reparatie of vervanging binnen een redelijke termijn biedt, kunnen consumenten kiezen om een korting op de prijs te bedingen of zich terug te trekken uit de koopovereenkomst door het product te retourneren voor een volledige restitutie.

Meer informatie over de Nederlandse consumentenwetgeving vindt u op de website van het Europees Consumenten Centrum op http://www.eccnederland.nl/nl