Persinformatie van Apple

Apple maakt resultaten derde kwartaal bekend

Omzet diensten met 19% toegenomen dankzij record van App Store

CUPERTINO, dinsdag 26 juli 2016 – Apple heeft vandaag de resultaten bekendgemaakt voor het derde kwartaal van het boekjaar 2016, dat werd afgesloten op zaterdag 25 juni 2016. De nettokwartaalwinst bedroeg $ 7,8 miljard, ofwel $ 1,42 per aandeel, bij een kwartaalomzet van $ 42,4 miljard. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar werd een omzet geboekt van $ 49,6 miljard, en een nettowinst van $ 10,7 miljard, ofwel $ 1,85 per aandeel. De brutomarge bedroeg 38 procent, vergeleken met 39,7 procent in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De internationale verkopen vertegenwoordigden in het afgelopen kwartaal 63 procent van de totale omzet.

“Het doet ons genoegen resultaten voor het derde kwartaal te kunnen presenteren die wijzen op een grotere vraag en betere bedrijfsprestaties dan we aan het begin van het kwartaal verwachtten”, aldus Tim Cook, CEO van Apple. “De lancering van iPhone SE was een groot succes en we staan versteld van de reacties van klanten en ontwikkelaars op de software en diensten waarvan we in juni op WWDC een voorproefje hebben getoond.”

“De omzet van onze diensten steeg met 19 procent ten opzichte van vorig jaar. De App Store behaalde een recordomzet, omdat het aantal geïnstalleerde versies is blijven toenemen en een recordaantal klanten transacties heeft verricht”, aldus Luca Maestri, CFO van Apple. “We hebben $ 13 miljard uitbetaald aan onze investeerders middels aandeleninkoop en dividend, en we hebben nu bijna $ 177 miljard van ons kapitaalterugvloeiingsprogramma van $ 250 miljard voltooid.”

Apple geeft de volgende indicaties voor het vierde kwartaal van het boekjaar 2016:
  • Een omzet tussen de $ 45,5 miljard en $ 47,5 miljard
  • Een brutomarge tussen de 37,5 en 38 procent
  • Exploitatiekosten tussen de $ 6,05 miljard en $ 6,15 miljard
  • Andere inkomsten/uitgaven ter hoogte van $ 350 miljoen
  • Een belastingtarief van 25,5 procent

De raad van bestuur van Apple heeft aangekondigd een cashdividend van $ 0,57 per algemeen Apple aandeel uit te keren. Het dividend wordt per donderdag 11 augustus 2016 uitgekeerd aan aandeelhouders die op maandag 8 augustus 2016 einde werkdag als zodanig zijn geregistreerd.

De conference call waarin de resultaten van het derde kwartaal van boekjaar 2016 worden besproken, kan vanaf dinsdag 26 juli 2016 worden beluisterd via www.apple.com/investor/earnings-call/. Deze webuitzending blijft vanaf die datum gedurende circa twee weken beschikbaar.

Dit persbericht bevat prognoses over onder meer de toekomstige omzet, brutomarge, exploitatiekosten, andere inkomsten/uitgaven en het belastingtarief van het bedrijf. Deze prognoses zijn onderhevig aan risico’s en onzekerheden, en de feitelijke resultaten kunnen hiervan afwijken. Enkele factoren die van invloed kunnen zijn op de resultaten zijn: het effect dat economische factoren en concurrentiefactoren en de reactie hierop van Apple kunnen hebben op het aankoopgedrag van bedrijven en consumenten met betrekking tot de door Apple geleverde producten; de voortdurende concurrentiedruk in de markt; de mate waarin Apple erin slaagt tijdig nieuwe programma’s, producten en technologische innovaties op de markt te brengen en de vraag hiernaar te stimuleren; het effect dat de introductie van en de overstap op nieuwe producten, wijzigingen in productprijzen of productaanbod en/of hogere kosten van onderdelen kan hebben op de brutomarge van Apple; het voorraadrisico dat verband houdt met de noodzaak voor Apple om productcomponenten te bestellen of te reserveren voordat klanten hun bestelling plaatsen; de voortdurende beschikbaarheid (onder acceptabele voorwaarden of überhaupt) van bepaalde onderdelen en diensten die van essentieel belang zijn voor de zakelijke activiteiten van Apple en die momenteel worden verkregen via een enkele of een beperkt aantal bronnen; het effect dat de afhankelijkheid van Apple van de fabricageactiviteiten en logistieke diensten van onafhankelijke leveranciers kan hebben op de kwaliteit, kwantiteit of kosten van de door Apple geproduceerde producten of geleverde diensten; risico’s gerelateerd aan de internationale activiteiten van Apple; de afhankelijkheid van Apple van intellectueeleigendomsrechten en digitaal materiaal van derden; het mogelijke effect van een eventuele constatering dat Apple inbreuk heeft gemaakt op de intellectueeleigendomsrechten van derden; de afhankelijkheid van Apple van de leveranciers, providers en andere resellers van Apple producten; het effect dat problemen met de product- en servicekwaliteit kunnen hebben op de verkopen en de bedrijfswinst van Apple; de voortdurende dienstbaarheid en beschikbaarheid van belangrijke leidinggevenden en werknemers; oorlogen, terrorisme, problemen op het gebied van de volksgezondheid, natuurrampen en andere omstandigheden die de bevoorrading, de aflevering of de vraag naar producten zouden kunnen ontwrichten; en ongunstige uitkomsten van gerechtelijke stappen. Meer informatie over factoren die mogelijk van invloed kunnen zijn op de financiële resultaten van Apple is regelmatig te vinden in de secties "Risk Factors" en "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" in de openbare stukken van Apple die zijn gedeponeerd bij de SEC, waaronder Apple's Form 10-K voor het boekjaar dat werd afgesloten op zaterdag 26 september 2015, Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op zaterdag 26 december 2015, Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op zaterdag 26 maart 2016 en Apple's Form 10-Q voor het kwartaal dat werd afgesloten op zaterdag 25 juni 2016, dat eveneens zal worden gedeponeerd bij de SEC. Apple is niet verplicht om de prognoses of gegevens bij te werken, die geldig zijn op de datum waarop deze zijn verstrekt.

Met de introductie van de Macintosh in 1984 ontketende Apple een ware revolutie op het gebied van persoonlijke technologie. Tegenwoordig loopt Apple wereldwijd voorop met zijn innovatieve iPhone, iPad, Mac, Apple Watch en Apple TV. De vier softwareplatforms van Apple, iOS, macOS, watchOS en tvOS, zorgen voor een naadloze ervaring op alle Apple devices en geven toegang tot baanbrekende diensten als de App Store, Apple Music, Apple Pay en iCloud. De 100.000 medewerkers van Apple doen er alles aan om de beste producten ter wereld te maken en de wereld beter achter te laten dan hij was.

Contactpersoon voor de pers:
Martijn Kroonstuiver
Apple
mkroonstuiver@apple.com
+31 (0)20 5352821

© 2016 Apple Inc. Alle rechten voorbehouden. Apple en het Apple logo zijn handelsmerken van Apple. Andere bedrijfs- of productnamen kunnen handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars.

Apple Media Helpline 020 535 27 28