Adobe Creative Suite 6

Als je een in aanmerking komende Apple computer koopt met de speciale korting van Apple voor individuele gebruikers in het onderwijs, krijg je extra onderwijskorting op een in aanmerking komend Adobe Creative Suite 6 Student & Teacher Edition-product (onderworpen aan bepaalde voorwaarden). Je moet de in aanmerking komende Apple computer en het in aanmerking komende Adobe Creative Suite 6-product (zoals hieronder vermeld en hierna "in aanmerking komende producten" genoemd) tegelijkertijd kopen met gebruikmaking van de speciale korting van Apple voor individuele gebruikers in het onderwijs. Om gebruik te kunnen maken van deze aanbieding, moet je een in aanmerking komende individuele eindgebruiker in het onderwijs zijn, zoals hieronder vermeld. Je mag geen reseller, instelling of onderneming zijn. In aanmerking komende producten moeten worden gekocht bij een EMEA Apple Online Store, bij een EMEA Apple Retail Store of door te bellen met 0800 0200 570. De onderwijskorting is beperkt tot één in aanmerking komend Adobe Creative Suite 6-product per aankoop van een in aanmerking komende Apple computer.

Aankoopvoorwaarden voor individuele gebruikers in het onderwijs

Alleen studenten die voltijds of in deeltijd zijn ingeschreven bij een universiteit, een instelling voor hoger onderwijs, een beroepsopleiding of een andere onderwijsinstelling, en medewerkers van een universiteit, een instelling voor hoger onderwijs, een beroepsopleiding of een andere onderwijsinstelling komen voor deze aanbieding in aanmerking.

Deelnamevoorwaarden voor studenten

Studenten die staan ingeschreven bij een universiteit, een instelling voor hoger onderwijs, een beroepsopleiding of een andere onderwijsinstelling moeten een fotokopie overleggen van een geldige, recente collegekaart met daarop hun naam, een datum en een pasfoto. Als je niet in het bezit bent van een dergelijke collegekaart, moet je in plaats daarvan een fotokopie overleggen van een geldig identiteitsbewijs met pasfoto en een van de volgende documenten:

  • Officiële, recente collegekaart zonder foto waarop je naam en een datum staan vermeld
  • Officiële, recente rekening voor het lesgeld waarop de naam van de onderwijsinstelling en de student staan vermeld
  • Een ander officieel en gedateerd bewijs van inschrijving

Als je nog geen 18 bent en niet in het bezit bent van een geldig identiteitsbewijs met daarop een pasfoto, mag je ook een brief op officieel briefpapier overleggen die afkomstig is van de administratie van de in aanmerking komende onderwijsinstelling waarbij je ingeschreven staat. In deze brief moet je naam vermeld staan, evenals informatie over je huidige inschrijving.

Deelnamevoorwaarden voor medewerkers

Als je werkzaam bent bij een universiteit, een instelling voor hoger onderwijs, een beroepsopleiding of een andere onderwijsinstelling of school en voor deze aanbieding in aanmerking wilt komen, moet je een bewijs overleggen van je arbeidsbetrekking.

Dit bewijs moet bestaan uit een recent, geldig identiteitsbewijs met daarop een pasfoto en een van de volgende documenten waarmee je je arbeidsbetrekking kunt bewijzen: Een door de onderwijsinstelling verstrekt identiteitsbewijs met pasfoto, een datum en je huidige functie, loonstrookjes van de onderwijsinstelling of een brief op officieel briefpapier van de instelling waar je werkzaam bent.

Het bewijs dat je voor deze aanbieding in aanmerking komt, mag je met een digitale camera of scanner vastleggen. Zorg er daarbij voor dat alle documenten duidelijk overkomen, leesbaar zijn en op ware grootte zijn afgebeeld. Je kunt de volgende bestandsstructuren gebruiken: JPEG, GIF, BMP, TIF en PDF. Het beeldbestand mag maximaal 3 MB groot zijn. Als het niet mogelijk is om een digitale versie van je bewijsmateriaal te produceren, kun je contact opnemen met custserv@identit-e.com. Je ontvangt dan instructies om een kopie van deze documenten te faxen.

Controleprocedure van Adobe

In aanmerking komende studenten aan een universiteit, een instelling voor hoger onderwijs, een beroepsopleiding of een andere onderwijsinstelling, en medewerkers van een universiteit, een instelling voor hoger onderwijs, een beroepsopleiding of een andere onderwijsinstelling of school mogen deze software gebruikten voor privé- of onderwijsdoeleinden op een computer die je regelmatig voor onderwijsdoeleinden gebruikt en die niet in bezit is van de instelling waar je onderwijs volgt of waar je werkzaam bent.

Als je het product na de proefperiode van 30 dagen wilt blijven gebruiken, moet je aantonen dat je aan de voorwaarden voldoet. Dit kun je online doen via http://www.adobe.com/go/edu-apple.

Om een serienummer voor de volledige licentie te ontvangen, heb je het volgende nodig:

  • Internettoegang
  • Je huidige e-mailadres
  • De productcode die is gedrukt op het inlegvel in de verpakking van de Adobe-software
  • Een digitale versie van het bewijs dat je voor deze aanbieding in aanmerking komt (onder "Deelnamevoorwaarden" zie je welke documenten je moet overleggen en welke bestandsstructuren je kunt gebruiken)

Om het serienummer voor de volledige licentie te ontvangen, volg je de instructies op http://www.identit-e.com/adobe-na.

Alleen individuele gebruikers die het vereiste bewijs kunnen overleggen dat ze voor deze aanbieding in aanmerking komen, krijgen een serienummer voor de volledige licentie voor hun Adobe Student & Teacher Edition-product.

Als je je bewijs eenmaal hebt overlegd, stuurt Adobe je een serienummer waarmee je de software ook na de proefperiode van 30 dagen kunt gebruiken.

Als Adobe niet kan controleren of je voor deze aanbieding in aanmerking komt, worden je aankoopgegevens en overige gegevens doorgegeven aan Apple, zodat het aankoopbedrag kan worden gerestitueerd. Door de bewijsstukken ter controle in te sturen, ga je er specifiek mee akkoord dat Apple en Adobe deze gegevens kunnen uitwisselen om vast te stellen of je voor deze aanbieding in aanmerking komt.

In aanmerking komende producten en kortingen

Deze aanbieding is alleen geldig bij aankoop van een van de volgende nieuwe Apple computers: iMac, MacBook Pro, MacBook Air of Mac Pro ("Apple computers"). Ook maatwerkversies van deze Apple computers komen in aanmerking voor deze aanbieding. Mac mini en gereviseerde producten komen niet in aanmerking voor deze aanbieding.

Hieronder staat een overzicht van de in aanmerking komende Adobe Creative Suite 6-producten:

  • Adobe Photoshop CS6 Extended STE Bundle (H9111)
  • Adobe Creative Suite 6 Design & Web Premium STE Bundle (H9109)
  • Adobe Creative Suite 6 Design Standard STE Bundle (H9110)

Adobe Creative Suite 6 Production Suite SE en Master Collection SE komen niet in aanmerking.

Aankoopbeperkingen

Deze aanbieding is slechts geldig zolang de voorraad van de in aanmerking komende producten strekt. Deze aanbieding kan in combinatie met andere aanbiedingen van Apple worden gebruikt. Deze aanbieding vervalt indien deze bij wet is verboden of indien er wettelijke beperkingen gelden. Apple behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden van deze aanbieding te wijzigen of de aanbieding te wijzigen of te beëindigen. De onderwijskorting is beperkt tot één in aanmerking komend Adobe Creative Suite 6-product per aankoop van een in aanmerking komende Apple computer. Deze licentie geldt alleen voor gebruik op de computer die je privé bezit. Deze licentie mag niet worden doorverkocht.