Deze aanbieding is alleen geldig voor in aanmerking komende individuele klanten in het onderwijs, zoals hieronder gedefinieerd: