Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Een toeleverings­keten die mensen sterker maakt en de planeet beschermt.

We leggen onszelf en onze toeleveranciers de hoogste normen op als het gaat om mensenrechten, milieubescherming en een verantwoorde bedrijfsvoering in onze toeleveringsketen. Samen met onze partners gaan we een stapje verder dan de gangbare praktijken in de sector om de levens van de werknemers bij onze toeleveranciers te verbeteren en tegelijkertijd de natuurlijke bronnen van de aarde te behouden voor toekomstige generaties. En we delen onze visie, processen en resultaten met de wereld omdat we van mening zijn dat transparantie ons verantwoordelijk houdt tegenover onszelf en de wereld – en anderen helpt van onze ervaringen te leren en profijt te trekken.

Lees het Voortgangsrapport 2018 (pdf)

We leggen de lat hoog als het gaat om eerlijke arbeids­omstandigheden. Vervolgens leggen we ’m nog hoger.

De Gedragscode voor toeleveranciers van Apple bevat informatie over de bescherming van werknemers bij de toeleverancier, met inbegrip van goede leefomstandigheden, schappelijke werkuren en veiligheid op de werkplek. Toeleveranciers zijn verplicht hun werknemers over deze bescherming te informeren wanneer zij worden aangenomen, en werknemers krijgen gegarandeerd de beschikking over veilige, anonieme kanalen om eventuele zorgen kenbaar te maken. De beleidsmaatregelen en normen in de Gedragscode gelden voor partners op elk niveau, van de inkoop van grondstoffen tot aan de uiteindelijke productie, en moeten ook worden nageleefd wanneer ze verder reiken dan lokale, regionale en nationale wetgeving. Naast deze basisbescherming hebben we extra stappen ondernomen en programma’s voor onderwijs en loopbaanbevordering opgezet.

> 3mlnmensen in onze toeleverings­keten hebben in 2017 training gekregen over beveiliging op de werkplek.
14,7mlnwerknemers bij toeleveranciers hebben sinds 2007 training gekregen over beveiliging op de werkplek.

Vrouwen sterker doen staan door gezondheids­voorlichting.

Een veilige en gezonde werkplek staat voorop, maar wij zijn van mening dat alle werknemers in onze toeleveringsketen bovendien de kans moeten krijgen meer te weten te komen over persoonlijk welzijn en preventieve gezondheidszorg. In 2017 hebben we een speciaal gezondheids­programma opgezet voor vrouwen die werkzaam zijn bij toeleveranciers in India en China. Het programma richt zich op vrouwen omdat die een grote invloed hebben op hun gezinnen en hun gemeenschappen, en omdat vrouwen vaak worden achtergesteld. In het programma leren de deelnemers over voeding, moederschap en preventieve gezondheidszorg en worden ze aangemoedigd het geleerde te delen met collega’s, familie en vrienden.

Sinds ik aan het programma meedoe, voel ik me gelukkiger en gezonder. Ik kan mijn kennis delen met familie en vrienden en ik ben er trots op dat ik iets kan bijdragen.

Zhangjing, deelnemer Gezondheidsprogramma voor vrouwen

De kansen van morgen beginnen met training vandaag.

Samen met onze partners doen we meer dan de mensen in onze toeleveringsketen een fatsoenlijke werkomgeving bieden. Sinds 2008 heeft Apple onderwijsprogramma’s opgezet waarmee werknemers bij toeleveranciers zelf hun loopbaan kunnen ontwikkelen. Het SEED-programma (Supplier Employee Education and Development) helpt werknemers de onderwerpen te bestuderen waarin ze het meest geïnteresseerd zijn. Sinds de aanvang hebben 2,5 miljoen mensen deelgenomen en hebben meer dan 12.000 deelnemers zich ingeschreven voor het behalen van een diploma. Samen met een toonaangevende Chinese universiteit hebben we bovendien het Factory Line Leader-programma opgezet. Dit programma biedt beroepsonderwijs – de technische vaardigheden en soft skills die nodig zijn om gekwalificeerd lijnhoofd te worden – aan studenten die anders tot een laag niveau beperkt zouden blijven. Afgestudeerden krijgen een gegarandeerde stageplek bij een Apple toeleverancier en mogelijkheden voor een volledig dienstverband.

We doen diepgravend onderzoek om zeker te weten dat materialen duurzaam verkregen zijn.

We zijn trots op de erkenning voor onze toonaangevende rol op het gebied van verantwoorde herkomst van mineralen voor onze producten. In 2010 waren we het eerste bedrijf dat zijn toeleveringsketen in kaart bracht van de productie tot de smelterijen voor tin, wolfraam, tantaal en goud (samen 3TG-mineralen genoemd). We waren ook het eerste bedrijf dat een overzicht heeft gepubliceerd van alle smelterijen in de toeleveringsketen. In 2014 zijn we begonnen de herkomst van kobalt in kaart te brengen, wat werd afgerond in 2016. In 2017 hebben voor het tweede jaar op rij alle door ons geïdentificeerde 3TG- en kobalt-smelterijen deelgenomen aan een extern evaluatie­programma. We doen dit om er zeker van te kunnen zijn dat de mineralen in onze producten verantwoord worden verkregen volgens de normen die zijn opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling en andere internationaal erkende rechts­instrumenten op het gebied van mensenrechten. Bij onze inspanningen wordt rekening gehouden met conflicten, mensenrechten en andere risico’s, en zijn we strenger dan de geldende wetgeving.

Het Amerikaanse Enough Project heeft Apple binnen alle sectoren de hoogste positie toegekend in erkenning van onze inspanningen om conflictvrije toeleveringsketens voor grondstoffen te ontwikkelen in de Democratische Republiek Congo.

We brengen alle materialen in kaart, van eindproduct tot aan de oorsprong.

Er zijn maar weinig ondernemingen die de herkomst van de materialen in hun producten helemaal tot aan de smelterij terugleiden. Apple brengt de herkomst van veel materialen (inclusief conflictgrondstoffen) in kaart tot aan de smelterij en gaat bij sommige materialen, zoals kobalt, zelfs nog verder terug, helemaal tot aan de bron.

 1. Stap 1: Eindassemblage
 2. Stap 2: Fabricage
 3. Stap 3: Smelten/raffinage
 4. Stap 4: Verhandeling
 5. Stap 5: Winning

Van de beschermfolie van iPhone maken we transportbakken.

Er is sprake van dwangarbeid wanneer iemand wordt gedwongen te werken in ruil voor de terugbetaling van een persoonlijke schuld of andere verplichting – soms zelfs opgelegd als vergoeding voor het krijgen van een job. In 2008 hebben we dit opgenomen als grove overtreding van de Gedragscode voor toeleveranciers van Apple en hebben we de toegestane vergoeding beperkt tot één maand loon. In 2015 zijn we nog een stap verder gegaan en hebben we de toon gezet door te stellen dat er geen vergoeding aan werknemers van toeleveranciers kan worden berekend, zelfs niet wanneer die binnen de wettelijke grenzen vallen van het land waar de toeleverancier operationeel is. Als er dwangarbeid wordt ontdekt, is de toeleverancier verplicht de bemiddelingskosten volledig te vergoeden aan alle getroffen werknemers. Wij garanderen veilige kanalen voor werknemers en toeleveranciers om eventuele zorgen te uiten, en we worden binnen alle sectoren erkend om onze positie als leider bij het uitbannen van deze kwalijke praktijken.

Als we dwangarbeid ontdekken, gaan we meteen over tot actie:

 1. Stap 1: Kennisgeving van proefperiode

  De overtredende toeleverancier ontvangt een kennisgeving van proefperiode met voorwaarden voor vergoeding en een clausule tegen het nemen van represaille­maatregelen om werknemers te beschermen.

 2. Stap 2: Einddatum voor terugbetaling

  De kennisgeving vereist dat toeleveranciers werknemers die ongewenste vergoedingen hebben moeten betalen, de bedragen binnen 30 dagen terugbetalen op straffe van beëindiging van de zakelijke relatie met Apple.

 3. Stap 3: Teruggaaf betaald

  Elke terugbetaling aan getroffen werknemers moet door Apple worden goedgekeurd en worden voldaan door de toeleverancier. Sinds 2008 is ter correctie van schendingen meer dan USD 30 miljoen betaald.

 4. Stap 4: Betaling bevestigd

  Een onafhankelijke auditor bevestigt dat elke betrokkene een terugbetaling heeft ontvangen. In de loop van tien jaar zijn inmiddels 35.000 personen terugbetaald. In 2017 zijn 1560 gevallen ontdekt en gecorrigeerd.

Als we niets verspillen, hebben we veel bereikt.

Door te voorkomen dat productieafval in stortplaatsen terechtkomt, verlagen we de impact op het milieu en beschermen we de gemeenschappen waarbinnen onze producten worden vervaardigd. Ons ‘Zero Waste’-programma is een samenwerking met toeleveranciers die ons bijstaan bij de bescherming van het milieu. Om een ‘Zero Waste to Landfill’-classificatie te verkrijgen via Underwriters Laboratories (UL), moet een fabriek 100 procent van het afval weghouden van stortplaatsen, waarbij maximaal 10 procent naar afvalenergiecentrales mag worden afgevoerd. In 2017 hebben al onze eindassemblage­fabrieken voor iPhone een ‘Zero Waste’-classificatie gekregen. Om al onze toeleveranciers te helpen deze doelstelling te realiseren, bieden we hulpmiddelen en assistentie, inclusief de diensten van toonaangevende deskundigen op het gebied van duurzaam afvalbeheer.

Alle eindassemblage­fabrieken voor iPhone wereldwijd hebben ‘Zero Waste’-certificering.
625.000Sinds 2015 is voorkomen dat 625.000 ton afval op stortplaatsen terechtkwam – genoeg om 2545 voetbalvelden tot 1 meter diep te vullen.

Op weg naar nul afval.

Om tot afvalvermindering te komen, moeten traditionele productieprocessen worden herzien. Eén manier om dit te doen is toeleveranciers te helpen de inzet op nieuw materiaal om te buigen naar het gebruik van gerecyclede en hergebruikte materialen. Een van onze fabrikanten past momenteel een innovatief proces toe waarbij delen van de folie voor de bescherming van iPhone-schermen direct worden gerecycled. Voorheen kwam dat materiaal op het stort terecht. Nu wordt het gerecycled tot bakken waarmee producten later in de cyclus worden vervoerd. Het resultaat is minder afval, minder transportkosten en een kleinere CO2-voetafdruk. Zo voorkomen we dat jaarlijks circa 200 ton afval op de stortplaats belandt.

Van de beschermfolie van iPhone maken we transportbakken.

 1. Stap 1

  Beschermfolie en ‑laag voor iPhone-schermen tijdens fabricage zijn niet langer nodig.

 2. Stap 2

  Beschermfolie en ‑laag worden gescheiden. De een wordt gerecycled, de ander wordt gebruikt voor terugwinning van energie.

 3. Stap 3

  Het gerecyclede deel wordt gebruikt om transportbakken te maken voor gebruik tijdens productie.

 4. Stap 4

  De bakken worden later in de productiecyclus gebruikt voor iPhones.

Meer maken met minder, dat is de kunst.

Een cruciaal onderdeel van ons fabricageproces bestaat uit het steeds weer zoeken naar nieuwe manieren om te besparen op natuurlijke hulpbronnen en minder energie te verbruiken. We werken samen met leveranciers om in 2020 meer dan 4 gigawatt aan nieuwe schone energie op te wekken en te leveren, en zo de uitstoot tijdens fabricage te verminderen. In 2018 moeten al onze leveranciers doelen stellen voor het verminderen van CO2-uitstoot. Verder hebben we het Clean Water Program opgezet. Hiermee worden fabrieken aangemoedigd manieren te zoeken om schoon water te behouden en afvalwater te hergebruiken. In China heeft dit ertoe geleid dat de deelnemende fabrieken gemiddeld 37 procent van het water hergebruiken. Dat is meer dan het gemiddelde van 30 procent in de branche.

Apple heeft voor het vierde opeenvolgende jaar de hoogste score gehaald op de Corporate Information Transparency Index van het Institute of Public and Environmental Affairs, een Chinese ngo.
53mldHet waterverbruik binnen onze toeleveringsketen is met 53 miljard liter verminderd sinds 2013. Dat is genoeg om meer dan 20.592 Olympische zwembaden te vullen.
37%In 2017 werd gemiddeld 37 procent van het afvalwater hergebruikt bij deelnemende fabrieken in China.
106In 2017 hebben we 14 nieuwe leveranciers verwelkomd bij ons Clean Water Program. Het totaal staat nu op 106.

Al onze inspanningen zijn nog maar het begin.

Samen met onze toeleveranciers hebben we in 2017 veel vooruitgang geboekt. Doordat we dieper in onze toeleveringsketen duiken om te beoordelen waar we nog meer verbeteringen kunnen realiseren en hoe we innovatie kunnen inzetten om nieuwe tools en processen in te voeren, weten we dat we nog meer kunnen betekenen voor mens en planeet. Ons werk beïnvloedt elk jaar opnieuw een groeiend aantal leveranciers en werknemers over heel de wereld. Wij zijn van mening dat ons werk een positieve invloed heeft op de hele bedrijfstak.

Meer locaties gescreend, meer topprestaties.

Apple beoordeelt ieder jaar weer meer partners binnen de toeleveringsketen. In 2017 hebben we 756 productielocaties beoordeeld, in 30 landen. Elke locatie krijgt een lage, middelhoge of hoge beoordeling, op basis van de strengste normen binnen de branche. Met de locaties die laag scoren, werken we nauw samen aan het snel doorontwikkelen van hun mogelijkheden. Maar als een leverancier onze normen niet wil of kan naleven, wordt hij uit onze toeleverings­keten geschrapt. Dankzij de gezamenlijke inspanning van Apple en onze partners is het aantal slecht presterende locaties afgenomen met 71 procent, en is het aantal goed presterende locaties gestegen met 35 procent.

35%In 2017 is het aantal goed presterende locaties binnen de toeleveringsketen met 35 procent gestegen.
71%In 2017 is het aantal slecht presterende locaties binnen de toeleveringsketen met 71 procent afgenomen.

In 2017 zijn er beoordelingen uitgevoerd bij 756 productielocaties, contactcenters en retaillocaties. Daarnaast zijn nog eens 256 beoordelingen gedaan op smelterij- en mijnniveau.

Lees het volledige rapport om te zien hoeveel we al bereikt hebben.

Bekijk het voorgangsrapport 2018 (pdf)

Aanvullende rapporten

Specificatie voor gereglementeerde stoffen

Bekijk de specificatie voor gereglementeerde stoffen (pdf)

Lijst met smelterijen en raffinaderijen

Bekijk de lijst met smelterijen en raffinaderijen (pdf)

Gedragscode voor toeleveranciers

Bekijk de Gedragscode voor toeleveranciers (pdf)

Lijst met toeleveranciers

Bekijk de lijst met toeleveranciers (pdf)

Normen betreffende de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Bekijk de normen betreffende de verantwoordelijkheid van toeleveranciers (pdf)