Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Op elk niveau de strengste normen.

Bij Apple staan mensen centraal bij alles wat we doen en alles wat we maken. Dat houdt in dat we niet alleen denken aan de mensen die onze producten gebruiken, maar ook aan de mensen die ze maken. Daarom leggen we onszelf en onze toeleveranciers de hoogste normen op om de mensen in onze toeleverings­keten en onze planeet te beschermen. Onze Gedragscode voor toeleveranciers moet ervoor zorgen dat die normen ook worden nageleefd. We werken met toeleveranciers samen om ervoor te zorgen dat aan onze vereisten wordt voldaan, van de inkoop van materialen tot de recycling van onze producten.

We beloven wat we doen. We doen wat we beloven.

Inspectie eindproduct, Vietnam

We kunnen onze idealen alleen verwezenlijken door hard te werken en innovatief te zijn, net als bij het ontwikkelen van onze producten. Arbeids- en mensenrechten en milieubescherming vormen de basis van onze Gedragscode voor toeleveranciers. Daarnaast doen we er alles aan om de mensen in onze toeleverings­keten meer mogelijk­heden te bieden en te zorgen dat we de wereld beter achterlaten dan we hem hebben aangetroffen. We werken daarvoor nauw samen met onze partners om sneller resultaten te boeken.

Een veilige werkplek met respect voor iedereen.

Werknemersrechten staan gelijk aan mensenrechten. We verplichten onze toeleveranciers om schappelijke werkuren te bieden, een veilige werkplek en een omgeving waar niet gediscrimineerd wordt. Deze rechten gelden voor iedereen in de toeleverings­keten, ongeacht iemands functie of locatie.

Nieuwe werknemers van toeleveranciers krijgen vooraf training over hun rechten.

Nieuwe werknemers van toeleveranciers krijgen vooraf training over hun rechten.

Bescherming begint met weten wat je rechten zijn. We eisen van alle toeleveranciers dat ze hun werknemers tijdens de inwerkperiode informeren over hun rechten op de werkplek. Als werknemers van mening zijn dat hun rechten in het geding zijn, moeten ze dat via anonieme kanalen kunnen melden. We tolereren geen vergeldings­maatregelen tegen werknemers die problemen hebben aangekaart.

Toeleveranciers zijn verplicht om hun werknemers kanalen te bieden om anoniem klachten te uiten. Daarnaast vraagt Apple werknemers van toeleveranciers ook rechtstreeks doorlopend om feedback. In 2019 hebben we samen met experts op het gebied van werknemers­rechten onderzoek gedaan naar de algemene tevredenheid van werknemers van toeleveranciers, de mate waarin hun rechten op de werkplek volgens hen worden gerespecteerd, de reactie van leiding­gevenden op klachten en hun mening over omstandigheden en voorzieningen op de werkplek, zoals het voedselaanbod. De feedback die via deze vrijwillige en anonieme enquêtes werd verzameld, heeft rechtstreeks geleid tot verbeteringen bij de toeleveranciers, zoals een beter voedselaanbod en een uitgebreidere inwerkperiode voor nieuwe werknemers.

19,4 mln+ werknemers van toeleveranciers zijn sinds 2008 voorgelicht over hun rechten
42.885 werknemers van toeleveranciers hebben mee­gedaan aan onderzoeken naar tevredenheid op de werkplek

Veiligheid op de werkplek zit verankerd in ons ontwerpproces.

Veiligheid op de werkplek zit verankerd in ons ontwerpproces.

Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde werkplek. Toeleveranciers moeten zorgen voor passende beschermings­middelen en training om risico’s op het werk te beheersen. Onze veiligheids­­evaluaties gaan al van start voordat de machines in gebruik worden genomen. We werken samen met de technici die productie­technieken ontwikkelen om te zorgen dat nieuwe processen veilig zijn.

Ook verantwoord gebruik van chemicaliën is van cruciaal belang. Sommige chemicaliën zijn streng verboden. Als chemicaliën worden gebruikt, eisen we specifieke veiligheids­maatregelen om de gezondheid van de werknemers van onze toeleveranciers te beschermen. Daarnaast helpen we toeleveranciers om over te stappen op veiligere en groenere alternatieven.

A+ Voor het tweede jaar op rij heeft Safer Chemicals, Healthy Families in het kader van de Mind the Store-campagne de classificatie ‘A+’ aan Apple toegekend voor het uitbannen van giftige chemicaliën.

Wij maken ons sterk voor de mensen die zich sterk maken.

Wij maken ons sterk voor de mensen die zich sterk maken.

Onze strenge normen gelden op alle niveaus. Onze toeleverings­keten bestrijkt de hele wereld. Net als onze verantwoordelijkheid. We zijn van mening dat lokale, onafhankelijke stemmen een cruciale rol spelen als het gaat om de bescherming van mensen en de planeet. We werken samen met experts die kijk hebben op de uitdagingen en kansen in hun gemeenschappen, en brengen onze kennis en ervaring in om complexe toeleverings­ketens beter te beheren.

Sinds 2017 werken we samen met het Fund for Global Human Rights om plaatselijke activisten te steunen, zoals mensenrechten- en milieuactivisten. Het Fund is actief in meer dan 25 landen en met steun van Apple hebben plaatselijke groepen training gekregen op het gebied van organisatie­management, capaciteits­opbouw en belangen­behartiging. En in 2019 zijn we gaan samen­werken met de Thomson Reuters Foundation, een internationale organisatie die zich inzet om mensenrechten­kwesties onder de aandacht te brengen.

We stoppen schuldhorigheid nog voordat het kan gebeuren.

We stoppen schuldhorigheid nog voordat het kan gebeuren.

Niemand zou moeten betalen om te mogen werken. Een klein percentage van de miljoenen werknemers in onze toeleverings­keten bestaat uit mensen die hun vaderland hebben verlaten om in het buitenland te werken. Daardoor zijn ze kwetsbaar voor schuldhorigheid, een vorm van slavernij waarbij iemand moet werken om een schuld terug te betalen, bijvoorbeeld de wervingskosten om de werknemer aan een baan te helpen. Dit staan we in geen geval toe. We tolereren geen schuldhorigheid in welke vorm dan ook.

Als we schuldhorigheid ontdekken, moet de toeleverancier direct actie ondernemen om te voorkomen dat hij uit onze toeleverings­keten wordt verwijderd. Bovendien moet de toeleverancier de volledige wervingskosten rechtstreeks aan de werknemer terugbetalen.

In 2019 hebben we samen met toeleveranciers, arbeids­bemiddelaars en werknemers in de toeleverings­keten een toolkit voor verantwoorde personeelswerving ontwikkeld. Deze toolkit moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen wervings­procedures volgen die aan onze strenge normen voldoen. We hebben ook gezorgd dat werknemers van toeleveranciers beter worden geïnformeerd over hun rechten als ze hun vaderland verlaten, zodat ze beter voorbereid zijn op hun nieuwe functie.

1 geval van 
schuldhorigheid geconstateerd 
in 2019
$ 1,3 mln aan wervingskosten terugbetaald aan 462 werknemers van toeleveranciers in 2019
$ 32,3 mln aan wervingskosten terugbetaald aan 36.599 werknemers van toeleveranciers sinds 2008

Onderwijs­programma’s die met dezelfde liefde zijn gemaakt als onze producten.

Bij Apple zijn we er altijd van overtuigd geweest dat onderwijs dé manier is om iedereen gelijke kansen te geven. Sinds 2008 hebben we voorlichting en training gegeven aan meer dan vier miljoen werknemers van toeleveranciers. Dankzij deze programma’s kunnen mensen nieuwe kansen ontdekken en veelgevraagde vaardigheden opdoen. De programma’s zijn ook nuttig voor mensen die niet rechtstreeks betrokken zijn bij het maken van Apple producten.

Gezondheids­voorlichting voor meer werknemers van toeleveranciers.

Gezondheidsvoorlichting voor meer werknemers van toeleveranciers.

Samen met plaatselijke experts hebben we programma’s ontwikkeld waarin voorlichting centraal staat, om werknemers van toeleveranciers te helpen gezonder te leven, zowel op als buiten de werkplek. De deelnemers aan de programma’s worden zich beter bewust van hun persoonlijke welzijn en krijgen meer grip op de eigen gezondheid. En die kennis kunnen ze weer delen met hun gemeenschap.

Onze programma’s in China, India en Vietnam bieden voorlichting over onderwerpen zoals voeding, zelfonderzoek voor het vroegtijdig opsporen van borstkanker en de gezondheid van moeder en kind. Daarnaast geven we algemene gezondheids­training tijdens de inwerkperiode voor nieuwe werknemers. In 2019 namen meer dan 840.000 mensen deel aan deze training.

We trainen werknemers nu al in de vaardigheden die ze later nodig hebben.

We trainen werknemers nu al in de vaardigheden die ze later nodig hebben.

We werken samen met toeleveranciers om te zorgen dat hun werknemers geavanceerde vaardigheden voor slimme productie ontwikkelen. In 2019 zijn we ons verder gaan richten op vier belangrijke onderdelen voor beroepscertificering: iPhone-reparatie, CNC-technologie (computerized numerical control), robotica en elektriciensdiensten. We zorgen dat steeds meer werknemers van toeleveranciers niet alleen technische vaardigheden ontwikkelen, maar ook leiderschaps­vaardigheden opdoen, zodat ze gekwalificeerd zijn om opzichter van productielijnen te worden.

Onlangs zijn we gestart met een programma waarmee werknemers van toeleveranciers in de Verenigde Staten veelgevraagde vaardigheden kunnen opdoen. Werknemers kunnen onder meer cursussen volgen op het gebied van presentatie­vaardigheden, bedrijfscorrespondentie, ontwerpgericht denken en projectmanagement.

4 mln mensen hebben sinds 2008 deelgenomen aan het SEED-programma van Apple (Supplier Employee Education and Development)

Kansen vergroten voor iedereen. Overal in onze toeleverings­keten.

Kansen vergroten voor iedereen. Overal in onze toeleverings­keten.

We blijven onze onderwijs­programma’s uitbreiden, zodat nog meer mensen ervan kunnen profiteren, ook mensen die in gemeenschappen wonen waar sommige toeleveranciers hun materialen vandaan halen.

Beroepsonderwijs moet zijn afgestemd op de behoeften van de gemeenschap waar het wordt aangeboden. Daarom werken we samen met Pact, een internationale ontwikkelings­organisatie met ervaring in meer dan 40 landen, om te zorgen dat jonge mensen beschikken over de vaardigheden en middelen die ze nodig hebben om een vak te leren. De deelnemers aan het programma kunnen diverse mogelijk­heden onderzoeken en in de leer gaan bij een expert op het vakgebied van hun keuze. Mensen die het programma hebben afgerond, zijn inmiddels aan de slag gegaan als kapper, kleermaker, lasser of monteur.

Van persoonlijke ontwikkeling tot apps ontwikkelen.

Van persoonlijke ontwikkeling tot apps ontwikkelen.

Wij geloven dat iedereen kan leren pro­gram­meren. Dat is ook een van de meestgevraagde vaardigheden voor onze toeleveranciers en hun werknemers. In 2018 gingen we trainingen op het gebied van Swift, de door Apple ontwikkelde programmeer­taal, aanbieden aan werknemers in de toeleverings­keten.

In 2019 hebben we het programma uitgebreid, zodat nog meer mensen kunnen meedoen. We lieten Apple Retail-medewerkers die Today at Apple-workshops in onze Apple Stores verzorgen overkomen om werknemers van toeleveranciers training te geven over de basis van Swift en het ontwikkelen van apps. Mensen die leren pro­gram­meren, leren ook kritisch nadenken en problemen oplossen, waardoor ze nieuwe manieren ontdekken om uitdagingen op het werk aan te pakken. Deelnemers die het programma hebben afgerond, maken apps die aansluiten op hun werk, van apps die workflows verbeteren tot apps die de administratie vereenvoudigen.

50% van de deelnemers had nauwelijks of geen programmeerervaring vóór het Swift-programma

Een wereldwijde toeleverings­keten die helpt de planeet te beschermen.

Tijdens het ontwerpen, bouwen en recyclen van onze producten voelen we een grote verantwoordelijkheid om de aarde te beschermen. Jaar in jaar uit werken we nauw samen met onze toeleveranciers om meer energie en water te besparen, afval uit te bannen en plaatselijke hulpbronnen beter te beheren. In 2019 hebben we onze toeleveranciers geholpen om hun uitstoot met ruim een miljoen ton te verminderen door middel van efficiëntie­maatregelen en uitstoot­beperkingen. En als we innovatieve manieren ontwikkelen om onze impact te verminderen, delen we die openlijk, zodat anderen ons voorbeeld kunnen volgen.

Innovatieve partnerships brengen ons dichter bij nul afval.

Innovatieve partnerships brengen ons dichter bij nul afval.

Het doel van ons Zero Waste-programma is om afval volledig uit te bannen, zodat er niets terechtkomt op de vuilstortplaatsen in de gemeenschappen waar onze producten worden gemaakt. Alle eindassemblage­fabrieken voor iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, AirPods, HomePod en Apple TV hebben een onafhankelijke ‘Zero Waste to Landfill’-certificering.

Als voor het uitbannen van afval een materiaal of proces nodig is dat nog niet bestaat, ontwikkelen we dat zelf. Een goed voorbeeld is de beschermfolie waarvan we onze productonderdelen voorzien tijdens het productieproces. Samen met een toeleverancier hebben we een recyclebare folie ontwikkeld. Van de gebruikte folie worden transportbakken gemaakt, waardoor er geen afval overblijft dat anders naar de vuilstortplaats gaat of verbrand wordt. En dit materiaal is nu beschikbaar voor de hele sector.

1,3 mln ton afval dat niet als restafval op een vuilstortplaats is beland sinds 2015, wat gelijkstaat aan 100.000 volle vuilniswagens
155 locaties van toeleveranciers doen momenteel mee aan het Zero Waste-programma

Duurzaam waterbeheer doe je samen.

Duurzaam waterbeheer doe je samen.

Water is kostbaar, en op veel plekken in de wereld is het schaars. We helpen onze toeleveranciers niet alleen om water te besparen, maar ook om het waterbeheer te verbeteren. Zo beschermen we deze essentiële natuurlijke hulpbron.

In 2019 kregen drie toeleveranciers van Apple als eerste elektronicabedrijven ter wereld een ‘Platinum’-certificering van de Alliance for Water Stewardship (AWS). Dit wereldwijde programma bevordert de samen­werking tussen bedrijven, overheden en burgers, en biedt een framework en standaard voor verantwoord waterbeheer. Een AWS-certificering stimuleert een toeleverancier niet alleen om gemeenschappelijke waterbronnen te beschermen, maar ook om de relaties met de plaatselijke gemeenschap te verbeteren.

35 mld liter water bespaard in 2019: voldoende drinkwater voor meer dan 48 miljoen mensen voor een jaar
40% hergebruik van water in 2019

Grote stappen voor een kleinere CO₂‑voetafdruk.

Grote stappen voor een kleinere CO₂‑voetafdruk.

We blijven ons inzetten om klimaat­verandering tegen te gaan. In 2019 hebben we onze toeleveranciers geholpen om de energie­gerelateerde en directe broeikasgas­emissies op jaarbasis met ruim een miljoen ton te verminderen. Dat staat gelijk aan het aan de kant houden van 220.876 auto’s gedurende één jaar. En de meeste eindassemblage­fabrieken voor iPhone hebben toegezegd dat hun energie­verbruik eind 2020 maar liefst 20 procent lager zal zijn.

In oktober 2019 kreeg Apple als eerste bedrijf een ‘Master’-classificatie in de Corporate Information Transparency Index van de toon­aangevende milieubeschermings­organisatie in China. Apple heeft die classificatie verdiend doordat we honderden toeleveranciers hebben gestimuleerd hun milieuprestaties te verbeteren. Door best practices uit onze innovatieve water-, energie- en Zero Waste-programma’s te delen, blijven we de ontwikkelingen in onze toeleverings­keten en in de hele sector versnellen.

1 mln+ ton minder energiegerelateerde en directe broeikasgasemissies op jaarbasis in 2019, wat gelijkstaat aan het stilleggen van 220.876 auto’s gedurende één jaar
92 toeleveranciers hebben deelgenomen aan het Energy Efficiency Program in 2019

Waar een device van gemaakt wordt, is net zo belangrijk als wat het kan.

Waar een device van gemaakt wordt, is net zo belangrijk als wat het kan.

Apple producten bevatten vele materialen. We streven naar een toeleverings­keten die een gesloten kringloop vormt, waarin alleen gerecycled en herbruikbaar materiaal wordt gebruikt. Om dat ultieme doel te bereiken, stellen we strenge eisen aan onze toeleveranciers. Zo weten we zeker dat materialen op verantwoorde wijze worden gewonnen. We kijken goed naar alle schakels in de toeleverings­keten, ook naar de plekken waar de mineralen vandaan komen. Zo krijgen we meer inzicht in de mensenrechten­situatie en de milieurisico’s, zodat we daar beter op kunnen inspelen. Apple was een van de eerste bedrijven die de toeleverings­keten zo gedetailleerd in kaart brachten, waarbij de herkomst wordt herleid van bepaalde mineralen tot aan de smelterijen en raffinaderijen. Omdat we volledig transparant willen zijn, publiceren we ook een lijst met deze mineralenverwerkende bedrijven. Alle smelterijen en raffinaderijen in deze lijst nemen deel aan externe audits.

Daarnaast onderzoeken we innovatieve manieren om mineralen te winnen en te zorgen dat we niet meer afhankelijk zijn van mijnbouw. In 2017 vormden we het Salmon Gold-partnerschap met Tiffany & Co. en RESOLVE, een non‑profit­organisatie op het gebied van duurzaamheid. In het kader van het Salmon Gold-project is een manier ontwikkeld om goud te winnen op verlaten mijnbouwlocaties in afgelegen gebieden van Alaska en Yukon, waarbij in overleg met de inheemse gemeenschap de rivieren in hun oude staat worden hersteld, zodat de zalmpopulatie in stand wordt gehouden. Goud dat via dit project de toeleverings­keten van Apple binnen­komt, wordt getraceerd met behulp van blockchain­technologie. En de kennis die bij dit project is opgedaan, wordt gedeeld en toegepast op toeleverings­ketens voor andere materialen.

Ons werk is bedoeld om te delen.

Inspectie van de achterkant van de behuizing, iPhone-productie, China

De eisen die we stellen en de programma’s die we ontwikkelen, hebben een meetbare impact gehad op de mensen en de gemeenschappen die met onze toeleverings­keten te maken hebben. Maar we weten dat ons werk nooit af is. We blijven luisteren, leren en onszelf uitdagen om nog beter te presteren. En we gaan door met het delen van onze ideeën met anderen, zodat we samen oplossingen kunnen bedenken waardoor iedereen nog sneller vooruitgang boekt.

Vooruitgang volgens het boekje.

De prestaties van onze toeleveranciers worden grondig getoetst op het gebied van arbeids- en mensenrechten, gezondheid en veiligheid, en milieu. In 2019 zijn er audits uitgevoerd bij 801 productie­locaties en logistieke, reparatie- en contactcentra, en 50 audits bij andere onderdelen van onze toeleverings­keten voor dienstverlening. Daarnaast zijn er 291 aanvullende audits geweest bij smelterijen en raffinaderijen. En elk jaar zien we weer verbetering.

 • 2019 82% bedrijven met hoge scores
 • 2019 17% bedrijven met middelhoge scores
 • 2019 <1% bedrijven met lage scores
 • 2018 76% bedrijven met hoge scores
 • 2018 24% bedrijven met middelhoge scores
 • 2018 1% bedrijven met lage scores
 • 2017 59% bedrijven met hoge scores
 • 2017 40% bedrijven met middelhoge scores
 • 2017 1% bedrijven met lage scores
 • 2016 47% bedrijven met hoge scores
 • 2016 50% bedrijven met middelhoge scores
 • 2016 3% bedrijven met lage scores
 • 2015 36% bedrijven met hoge scores
 • 2015 58% bedrijven met middelhoge scores
 • 2015 6% bedrijven met lage scores
 • 2014 26% bedrijven met hoge scores
 • 2014 60% bedrijven met middelhoge scores
 • 2014 14% bedrijven met lage scores

Lees meer over ons werk in het volledige rapport.

Aanvullende rapporten

Vereisten van Apple
 • Gedragscode voor toeleveranciers

 • Normen betreffende de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

 • Specificatie voor gereglemen­teerde stoffen

Toeleveranciers van Apple
Rapporten en dossiers

Meer van Apple over de verantwoordelijk­heid van toeleveranciers.

We horen graag hoe anderen over de verantwoordelijkheid van toeleveranciers denken.