Verantwoordelijkheid van toeleveranciers

Hoe we dingen maken is even belangrijk als wat we maken. We zetten mensen voorop. We creëren kansen met onderwijs. En we beschermen de planeet.

In deze ongewone tijden blijven gezondheid en veiligheid vooropstaan.

Toen COVID-19 zich aandiende, is Apple direct in actie gekomen. In nauwe samenwerking met medisch deskundigen en onze toeleveranciers zijn we aan de slag gegaan om de gezondheid en veiligheid van de mensen in onze toeleverings­keten te beschermen. We hebben alle voor de hand liggende maatregelen getroffen, met onder meer persoonlijke beschermingsmiddelen, schoonmaak­procedures en gezondheids­controles. Maar daarnaast hebben we ook de complete indeling van productie­lijnen en de bijbehorende werkprocessen aangepast, zodat mensen onderling voldoende afstand konden houden. Toeleveranciers overal ter wereld kunnen te allen tijde op onze hulp rekenen. En onze bevindingen en aanbevelingen hebben we gedeeld met al onze partners in de sector.

2M+ mensen in de toeleverings­keten van Apple vielen in 2020 onder onze gezondheids- en veiligheidsnormen
170+ bedrijven uit de Responsible Business Alliance konden gebruikmaken van onze COVID-maatregelen

We hebben 21,5 miljoen mensen bewust gemaakt van hun rechten.

Iedereen verdient het om waardig behandeld te worden en zijn rechten gerespecteerd te zien. Al onze toeleveranciers moeten er conform onze gedrags­code voor zorgen dat werknemers zich bewust zijn van hun rechten. Apple benadert duizenden werknemers van toeleveranciers daarnaast rechtstreeks voor feedback over hun ervaringen op de werkplek. Want naar elkaar luisteren en van elkaar leren, daar worden we allemaal beter van.

250K+ werknemers van toeleveranciers ondervraagd over hun ervaringen op de werkvloer in 2020
24 mensenrechten- en milieu­organisaties hebben in 2020 steun gekregen van Apple

Nieuwe kennis
biedt nieuwe kansen.

Werknemers kunnen tijdens trainings­programma’s vaardigheden leren waar veel vraag naar is, nu en in de toekomst. Het aanbod is breed en loopt uiteen van technische cursussen tot management­trainingen, robotica en programmeren.

4,6M+ deelnemers aan programma’s voor onderwijs, de ontwikkeling van vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling sinds 2008

Wereldwijde doelen. Lokaal uitgevoerd.

Apple is CO₂‑neutraal. En vanaf 2030 geldt dat ook voor al onze producten. We werken nauw samen met toeleveranciers om zuinig met hulpbronnen om te gaan en afval uit te bannen. Daarnaast ondersteunen we de milieu-inspanningen van bedrijven en maatschappelijke organisaties.

110+ toeleveranciers van Apple hebben toegezegd onze producten te produceren met 100% hernieuwbare energie
1,65M ton minder afval naar vuilstortplaatsen sinds 2015

De lat ligt hoog.
En we leggen ’m steeds hoger.

Apple kijkt en luistert mee in honderden fabrieken in meer dan 50 landen. We werken intensief samen met onze toeleveranciers om ze te helpen voldoen aan onze eisen ten aanzien van de werk­omstandigheden en het milieu. We onderhouden ook contact met onafhankelijke mensenrechten- en milieuorganisaties en delen openlijk onze kennis met andere bedrijven en branches. Zo boeken we samen steeds meer vooruitgang.

1121 audits van toeleveranciers uitgevoerd in 53 landen in 2020
83% van de leveranciers presteert bovengemiddeld goed, een stijging van 36 procentpunt in vijf jaar

De foto’s van mensen zonder mondkapje zijn gemaakt vóór de COVID‑19-pandemie.

Lees meer over onze resultaten in het volledige rapport.

Naar het voortgangsrapport 2021 (pdf)

Informatie­bronnen

Normen van Apple

  • Mensenrechtenbeleid

    Bekijk (pdf)

  • Gedragscode voor toeleveranciers en Normen betreffende de verantwoordelijkheid van toeleveranciers

    Bekijk (pdf)

  • Specificatie voor gereglemen­teerde stoffen

    Bekijk (pdf)

Toeleveranciers van Apple

Rapporten en dossiers

Meer van Apple over de verantwoordelijk­heid van toeleveranciers.