Skapt for ting du gjør hver dag. Og hvordan du opplever dem.

iPad har kraftige innebygde hjelpefunksjoner med støtte for personer med nedsatt syn, hørsel eller motorikk, eller lese- og skrivevansker. Så det er enklere enn noensinne å være kreativ, lære, jobbe, ha det gøy og gjøre det du har lyst til – når og hvor som helst.

Oppdatert Lesestøtte

Les opp skjerm på iPad

Hvis du lærer lettere ved å høre hva du leser eller skriver, kan funksjoner som Les opp skjerm, Les opp markering, Skrive­tilbakemelding og Tekstforslag være nyttige, ettersom de legger en auditiv komponent til skreven tekst. Slå på Les opp skjerm og sveip ned fra toppen med to fingre, eller bare be Siri om å lese opp alt innholdet på siden. Eller bruk Les opp markering til å utheve de delene av teksten du ønsker å høre, i farger du kan tilpasse. Deretter følger du med ettersom de markerte ordene, setningene eller visse ord i en setning leses høyt. Og når Skrive­tilbakemelding er aktivert, blir også hver bokstav du skriver, lest opp høyt. Du kan også bruke Tekstforslag – en funksjon som foreslår ord. Etter som du hører ordene høyt, kan du velge det du vil bruke, og få hjelp med stavingen.1

Les opp skjerm på iPad

Ordbok

La oss si at du leser en artikkel om astronomi og står fast i terminologien. Bare slå det opp – ordlistedefinisjoner er integrert i iOS. Få rask tilgang til definisjoner og vanlige uttrykk for å få hjelp med staving, uttale og grammatikk.

Leser-funksjonen i Safari

For noen elever kan det å navigere på internett være en sensorisk overbelastning. Leser-funksjonen i Safari reduserer visuell støy. Den fjerner reklame, knapper og navigeringslinjer, og gjør det mulig for deg å fokusere på akkurat det innholdet du vil ha. Og Leser-funksjonen i Safari fungerer med Les opp markering og VoiceOver, slik at du får auditiv støtte til det visuelle.

Begrenset tilgang

Begrenset tilgang på iPad

Begrenset tilgang hjelper elever i autismespekteret eller elever med konsentrasjons­vansker eller sensoriske utfordringer med å holde seg til oppgaven (eller appen) for hånden. Foreldre, læreren eller terapeuten kan begrense iOS-enheten til å holde seg til én app ved å deaktivere Hjem-knappen, og også begrense hvor mye tid som brukes i hver app. Du kan også begrense tilgangen til tastaturet eller berørings­funksjonaliteten på bestemte deler av skjermen. Dermed vil verken tilfeldige trykk eller bevegelser avlede oppmerksom­heten fra læring.

Tale

FaceTime gjør det mulig å kommunisere visuelt, enten du bruker tegnspråk, bevegelser eller ansiktsuttrykk.2 Med iMessage kan du chatte med andre via tekst. Og siden teksten leses høyt, kan Les opp markering være nyttig for taleutvikling. Du kan også skrive din egen tekst og få iPad til å lese den opp for deg. Det finnes flere enn 100 taleapper fra tredjeparter som kan gjøre iPad til en kraftig kommunikasjons­enhet.

Begrenset tilgang på iPad

Oppdatert Siri

Siri på iPad

Siri hjelper deg med ting du gjør hver dag.3 Du trenger bare spørre. Du kan for eksempel si: «Send melding til Linda.» Deretter kan du be Siri skrive: «Jeg er forsinket.» Eller du kan si: «Minn meg på å reservere bord på lørdag.» Hvis du foretrekker å kommunisere skriftlig, finnes det nå en ny tilgjengelighets­funksjon for å sette Siri i Skriv til Siri-modus. Bruk den til å utføre nettsøk, sende meldinger, finne igjen dokumenter, legge inn påminnelser eller slå på de tilgjengelighets­innstillingene du bruker mest.

Siri på iPad

Ressurser

Support

Support for Apples tilgjengelighets­funksjoner

Mer på Kundestøtte for tilgjengelighet

Brukerhåndbøker

Brukerhåndbok for iPad (kodet HTML)

Mer i brukerhåndboken for iPad

Brukerhåndbok for iPad (iBooks)

Åpne Brukerhåndbok for iPad i iBooks Store

Aktiver funksjoner for tilgjengelighet på iPad.

    1. Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen og velg Generelt.
    2. Velg Tilgjengelighet.
    3. Slå på funksjonene du ønsker å bruke.