Skapt for ting du gjør hver dag. Og hvordan du opplever dem.

iPad har kraftige innebygde hjelpefunksjoner med støtte for personer med nedsatt syn, hørsel eller motorikk, eller lese- og skrivevansker. Så det er enklere enn noensinne å være kreativ, lære, jobbe, ha det gøy og gjøre det du har lyst til – når og hvor som helst.

Oppdatert Bryterkontroll

Bryterkontroll på iPad

Bryterkontroll, som er innebygd i iOS, er en kraftig teknologi for alle med nedsatt motorikk. Med Bryterkontroll kan du navigere systematisk gjennom objekter på skjermen og utføre bestemte handlinger ved hjelp av ulike typer Bluetooth-aktivert bryter­maskinvare. Den har også funksjoner som utvidede ordforslag og en meny for medieavspilling for at den skal være enklere å bruke. Bryterkontroll kan tilpasses både nybegynnere og avanserte brukere. Du kan forenkle eksisterende handlinger, og du kan lage dine egne.

Plattform­veksling for Bryterkontroll

Bryterkontroll støtter Plattformveksling, så du kan bruke én enhet til å styre alle andre enheter som er synkronisert med iCloud-kontoen din. Så du kan styre Macen din direkte fra iPhone eller iPad uten å sette opp bryterne på hver enkelt enhet.1

Bryterkontroll på iPad

Oppdatert Siri

Siri på iPad

Siri hjelper deg med ting du gjør hver dag.2 Du trenger bare spørre. Du kan for eksempel si: «Send melding til Linda.» Deretter kan du be Siri skrive: «Jeg er forsinket.» Eller du kan si: «Minn meg på å reservere bord på lørdag.» Og Siri fungerer med Bryterkontroll, så du kan til og med bruke Siri når «Hei Siri» ikke er aktivert. Hvis du foretrekker å kommuni­sere skriftlig, finnes det nå en ny tilgjengelighets­funksjon for å sette Siri i Skriv til Siri-modus. Bruk den til å utføre nettsøk, sende meldinger, finne igjen dokumenter, legge inn påminnelser eller slå på de tilgjengelighetsinnstillingene du bruker mest. QuickType foreslår også neste ord basert på hva du har skrevet før, så over tid kan du skrive stadig mindre.

Diktering

Funksjonen Diktering gjør at du kan snakke i stedet for å skrive. Trykk på mikrofon­knappen på tastaturet og si det du vil skrive, så konverterer iPaden ordene dine (og tall og tegn) til tekst. Dermed blir det enkelt å skrive en e-post, et notat eller en nettadresse – uten å skrive noe i det hele tatt.

Siri på iPad

AssistiveTouch

AssistiveTouch på iPad

iPad er svært intuitiv og enkelt å bruke. Med AssistiveTouch kan du tilpasse Multi-Touch-skjermen til dine behov. Hvis du for eksempel vil endre noen bevegelser, som å knipe, kan du gjøre dem tilgjengelige med bare et trykk. Du kan lage dine egne bevegelser, og du kan tilpasse oppsettet i AssistiveTouch-menyen. Og hvis du har problemer med å trykke på Hjem-knappen, kan du aktivere den ved å trykke på skjermen. Bevegelser som rotere og riste er tilgjengelige selv hvis iPaden er montert på en rullestol. iOS-enheter støtter også en rekke hjelpeenheter fra tredjeparter, slik at det blir enklere for deg å bruke iPhone, iPad og iPod touch.

Trykktilpassing

Med Trykktilpassing kan du angi hvordan skjermen skal oppfatte din berøring. Angi hvor lenge du skal trykke før trykket registreres, eller om skjermen skal ignorere flere gjentatte trykk. Slik kan du plassere fingeren hvor som helst på skjermen og gå til ønsket objekt uten å utføre en handling utilsiktet.

AssistiveTouch på iPad

Tekstforslag

Trykk for å velge riktig forslag for neste ord – Tekstforslag tilpasser forslagene etter hvem du snakker med, og hva du har sagt før.3

Tastatursnarveier

Hvis det er et ord eller uttrykk du bruker ofte, kan du opprette en egen snarvei, så skriver iOS det for deg. «Avt» kan for eksempel bli til «avtale» og «rds» til «ringer deg senere». Tastatur­snarveier gjør det enklere og raskere å skrive navnet ditt, e‑post­adressen, hjemme­adressen eller en hvilken som helst annen tekst som du skriver ofte.

Støtte for maskinvare­tastaturer

Når du bruker et fysisk tastatur, kan du slå på Trege taster for å kombinere tastetrykk. Det gjør at du kan trykke på én tast om gangen i stedet for å trykke dem ned samtidig. Du kan også bruke Langsomme taster til å justere hvor lang tid det tar fra en tast trykkes ned til den aktiveres – slik at iPaden kun registrerer de tastetrykkene du har til hensikt å utføre.

Støtte for tredjeparts­tastaurer

Sveip i stedet for å skrive, eller gjør det på gamlemåten med klassisk tastaturlayout. Utviklere kan utforme tastaturer for bruk i sine egne apper. Og nå som nye tastaturer er tilgjengelige, kan du velge skrivemåte eller layout for hele systemet.

Ressurser

Support

Support for Apples tilgjengelighets­funksjoner

Mer på Kundestøtte for tilgjengelighet

Brukerhåndbøker

Brukerhåndbok for iPad (kodet HTML)

Mer i brukerhåndboken for iPad

Brukerhåndbok for iPad (iBooks)

Åpne Brukerhåndbok for iPad i iBooks Store

Utviklerressurser

Utviklerressurser om Apples tilgjengelighets­funksjoner

Ressurser som kan hjelpe utviklere med å gjøre appene sine mer tilgjengelige.

Mer om utviklerressurser om Apples tilgjengelighets­­funksjoner

De andre produktene våre har også tilgjengelighets­funksjoner for personer med nedsatt motorikk.