Høyst personlig. Høyst tilgjengelig.

Verdens mest personlige enhet er designet slik at alle kan bruke den. Så blinde kan ta en gruppeselfie. Døve kan ringe hjem fra utlandet. Og personer som er lamme fra halsen og ned, kan sende tekstmeldinger til venner.

Oppdatert Lesestøtte

Les opp skjerm på iPhone

Hvis du lærer lettere ved å høre hva du leser eller skriver, kan funksjoner som Les opp skjerm, Les opp markering, Skrivetilbakemelding og Tekstforslag være nyttige, ettersom de legger en auditiv komponent til skreven tekst. Slå på Les opp skjerm og sveip ned fra toppen med to fingre, eller bare be Siri om å lese opp alt innholdet på siden. Eller bruk Les opp markering til å utheve de delene av teksten du ønsker å høre, i farger du kan tilpasse. Deretter følger du med etter som de markerte ordene, setningene eller visse ord i en setning leses høyt. Og når Skrivetilbakemelding er aktivert, blir også hver bokstav du skriver, lest opp høyt. Du kan også bruke Tekstforslag – en funksjon som foreslår ord. Etter som du hører ordene høyt, kan du velge det du vil bruke, og få hjelp med stavingen.1

Ordbok

La oss si at du leser en artikkel om astronomi og står fast i terminologien. Bare slå det opp – ordliste­definisjoner er integrert i iOS. Få rask tilgang til definisjoner og vanlige uttrykk for å få hjelp med staving, uttale og grammatikk.

Les opp skjerm på iPhone

Tale

FaceTime gjør det mulig å kommuni­sere visuelt, enten du bruker tegnspråk, bevegelser eller ansiktsuttrykk.2 Med iMessage kan du chatte med andre via tekst. Og siden teksten leses høyt, kan Les opp markering være nyttig for taleutvikling. Du kan også skrive din egen tekst og få iPhone til å lese den opp for deg. Det finnes også mer enn 100 taleapper fra tredjeparter som kan gjøre iPhone til en kraftig kommunikasjons­enhet.

Leser-funksjonen i Safari

For noen elever kan det å navigere på internett være en sensorisk overbelastning. Leser-funksjonen i Safari reduserer visuell støy. Den fjerner reklame, knapper og navigeringslinjer, og gjør det mulig for deg å fokusere på akkurat det innholdet du vil ha. Og Leser-funksjonen i Safari fungerer med Les opp markering og VoiceOver, slik at du får auditiv støtte til det visuelle.

Begrenset tilgang

Begrenset tilgang hjelper elever i autisme­spekteret eller elever med konsentrasjons­vansker eller sensoriske utfordringer med å holde seg til oppgaven (eller appen) for hånden. Foreldre, læreren eller terapeuten kan begrense iPhonen til å holde seg til én app ved å deaktivere Hjem-knappen, og også begrense hvor mye tid som brukes i hver app. Du kan også begrense tilgangen til tastaturet eller berørings­funksjonaliteten på bestemte deler av skjermen. Dermed vil verken tilfeldige trykk eller bevegelser avlede opp­merksomheten fra læring.

Oppdatert Siri

Siri på iPhone

Siri hjelper deg med ting du gjør hver dag.3 Du trenger bare spørre. Du kan for eksempel si: «Send melding til Linda.» Deretter kan du be Siri skrive: «Jeg er forsinket.» Eller du kan si: «Minn meg på å reservere bord på lørdag.» Hvis du foretrekker å kommuni­sere skriftlig, finnes det nå en ny tilgjengelighets­funksjon for å sette Siri i Skriv til Siri-modus. Bruk den til å utføre nettsøk, sende meldinger, finne igjen dokumenter, legge inn påminnelser eller slå på de tilgjengelighets­innstillingene du bruker mest.

Siri på iPhone

Ressurser

Support

Support for Apples tilgjengelighets­funksjoner

Mer på Kundestøtte for Apple-tilgjengelighet

Brukerhåndbøker

Brukerhåndbok for iPhone (kodet HTML)

Mer i Brukerhåndbok for iPhone

Brukerhåndbok for iPhone (iBooks)

Åpne Brukerhåndbok for iPhone i iBooks Store

Aktiver funksjoner for tilgjengelighet på iPhone.

    1. Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen og velg Generelt.
    2. Velg Tilgjengelighet.
    3. Slå deretter på funksjonene du ønsker å bruke.