iPhone er verdens mest anvendelige enhet – og nå kan du tilpasse den etter hvordan du vil lære. Hvis du foretrekker å høre det du leser eller skriver, vil Les opp skjerm lese skjermteksten høyt. Leser-funksjonen i Safari reduserer visuelt rot når du surfer på nettet. Og Begrenset tilgang hjelper deg å holde fokus på én app om gangen.

Lesestøtte Lytt til det du leser eller skriver.

Les opp skjerm på iPhone

Hvis du lærer lettere ved å høre hva du leser eller skriver, kan funksjoner som Les opp skjerm, Les opp markering, Skrive­tilbake­melding og Tekstforslag være nyttige, ettersom de legger en auditiv komponent til skreven tekst. Slå på Les opp skjerm og sveip ned fra toppen med to fingre, eller bare be Siri om å lese opp alt innholdet på siden. Eller bruk Les opp markering til å utheve de delene av teksten du ønsker å høre, i farger du kan tilpasse. Deretter følger du med etter som de markerte ordene, setningene eller visse ord i en setning leses høyt. Og når Skrive­tilbake­melding er aktivert, blir også hver bokstav du skriver, lest opp høyt. Du kan også bruke Tekstforslag – en funksjon som foreslår ord. Etter som du hører ordene høyt, kan du velge det du vil bruke, og få hjelp med stavingen.¹

Ordbok Finn en dypere mening med iPhonen din.

La oss si at du leser en artikkel om astronomi og står fast i termino­logien. Bare slå det opp – ordliste­definisjoner er integrert i iOS. Få rask tilgang til definisjoner og vanlige uttrykk for å få hjelp med staving, uttale og grammatikk.

Les opp skjerm på iPhone

Tale Finn din egen måte å kommuni­sere på.

FaceTime gjør det mulig å kommuni­sere visuelt, enten du bruker tegnspråk, bevegelser eller ansikts­uttrykk.² Med iMessage kan du chatte med andre via tekst. Og siden teksten leses høyt, kan Les opp markering være nyttig for taleutvikling. Du kan også skrive din egen tekst og få iPhone til å lese den opp for deg. Det finnes også mer enn 100 taleapper fra tredjeparter som kan gjøre iPhone til en kraftig kommunikasjons­enhet.

Leser-funksjonen i Safari Mindre visuell støy. Større tydelighet.

For noen elever kan det å navigere på internett være en sensorisk overbelastning. Leser-funksjonen i Safari reduserer visuell støy. Den fjerner reklame, knapper og navigerings­linjer, og gjør det mulig for deg å fokusere på akkurat det innholdet du vil ha. Og Leser-funksjonen i Safari fungerer med Les opp markering og VoiceOver, slik at du får auditiv støtte til det visuelle.

Begrenset tilgang og Skjermtid Gjør alt. En ting av gangen.

Begrenset tilgang hjelper elever i autisme­spekteret eller elever med konsentrasjons­vansker eller sensoriske utfordringer med å holde seg til oppgaven (eller appen). Foreldre, læreren eller terapeuten kan begrense iPhonen til å holde seg til én app ved å deaktivere Hjem-knappen og begrense hvor mye tid som brukes i hver app. Du kan også begrense tilgangen til tastaturet eller berørings­funksjonaliteten på bestemte deler av skjermen. Dermed vil verken tilfeldige trykk eller bevegelser avlede opp­merksomheten fra læring. Og med Skjermtid er det nå enda enklere for brukerne å administrere hvor mye tid de selv og familien får bruke på en enhet. Aktivitetsrapporter inneholder en detaljert tidsbruksanalyse, og med Appgrenser kan du begrense hvor mye tid som brukes i hver app. Med Skjermfri tid kan du også angi at iOS-enheten skal blokkeres etter et bestemt klokkeslett, eller angi at apper som Telefon og Bøker alltid skal være tilgjengelige.

Siri Bedre flyt i rutinemessige oppgaver.

Siri på iPhone

Siri hjelper deg med ting du gjør hver dag.³ Du trenger bare spørre. Du kan for eksempel si: «Send melding til Linda.» Deretter kan du be Siri skrive: «Jeg er forsinket.» Eller du kan si: «Minn meg på å reservere bord på lørdag.» Med Siri-snarveier kan du nå gi skreddersydde stemme­kommandoer for å utføre flere handlinger på én gang. En enkel kommando som «på vei hjem» kan aktivere en snarvei som sender en beskjed til et familiemedlem, åpner neste kapittel i en bok eller spiller av en podkast – en nyttig funksjon som minsker stress ved pendling.

Siri på iPhone

Ressurser

Support

Kundestøtte for Apple-tilgjengelighet

Mer

Brukerhåndbøker

Brukerhåndbok for iPhone (kodet HTML)

Mer

Brukerhåndbok for iPhone (Apple Books)

Åpne

Aktiver funksjoner for tilgjengelighet på iPhone.

  1. Trykk på Innstillinger på Hjem-skjermen og velg Generelt.
  2. Velg Tilgjengelighet.
  3. Slå på funksjonene du ønsker å bruke.

Alle kan finne sin egen iPhone.

Kjøp iPhone

Ny

Ny

Mer om funksjoner for tilgjengelighet i de andre produktene våre.