TV alle kan bruke

Apple TV har hjelpeteknologi som gjør frem­tidens TV tilgjengelig for alle. Få med deg hvert eneste ord, uten å måtte høre det. Heng med på alt som skjer i filmen, selv når du ikke ser den. Eller fråts i favorittseriene dine til langt på natt uten å røre fjernkontrollen en eneste gang.

Aktiver funksjoner for tilgjengelighet på Apple TV.

    1. Åpne Innstillinger og velg Generelt.
    2. Velg Tilgjengelighet.
    3. Velg funksjonene du vil bruke.