TV alle kan bruke

Apple TV har hjelpeteknologi som gjør frem­tidens TV tilgjengelig for alle. Få med deg hvert eneste ord, uten å måtte høre det. Heng med på alt som skjer i filmen, selv når du ikke ser den. Eller fråts i favorittseriene dine til langt på natt uten å røre fjernkontrollen en eneste gang.

Støtte for under­tekster og teksting for hørsels­hemmede

Skjult teksting på Apple TV

Isle of Dogs er tilgjengelig på iTunes

Apple TV støtter skjult teksting, slik at døve og hørsels­hemmede får glede av TV-episoder og tusenvis av filmer. Bare se etter CC- eller SDH-symbolet når du kjøper eller leier film eller kjøper TV-pro­gram­mer fra iTunes Store. Du kan også tilpasse under­tekster med ulike stiler og fonter, inkludert stiler som er større og uthevede, slik at teksten blir lettere å lese. Personer som er døvblinde, kan bruke VoiceOver på Apple TV til å få tilgang til skjult teksting og underteksting via leselisten.

Snarvei for tilgjengelighets­funksjoner

Du slår av og på under­tekster med Tilgjengelighet-snarveien. Når snarveien er aktivert på Apple TV, trippelklikker du ganske enkelt på Meny-knappen for å få tilgang til tilgjengelighets­funksjonene du vil bruke.

Skjult teksting på Apple TV

Isle of Dogs er tilgjengelig på iTunes

Ressurser

Support

Support for Apples tilgjengelighets­­­funksjoner

Mer informasjonpå Kundestøtte for Apple-tilgjengelighet

Brukerhåndbøker

Aktiver funksjoner for tilgjengelighet på Apple TV.

    1. Åpne Innstillinger og velg Generelt.
    2. Velg Tilgjengelighet.
    3. Velg funksjonene du vil bruke.