Alle kan ha en god film- og TV-opplevelse med hjelpe­tekno­logiene på Apple TV. Døve og hørsels­hemmede kan bruke skjult teksting på TV-programmene de liker og tusenvis av filmer. Døvblinde kan bruke VoiceOver og leselist til å navigere og få tilgang til skjult teksting av filmer. Og tilgjengelighets­snareveier gjør det lett å bruke funksjonene du har mest behov for.

Skjult teksting Teksting som kan tilpasses for filmer, TV-pro­gram­mer og podkaster.

Skjult teksting på Apple TV

Isle of Dogs er tilgjengelig på iTunes

Apple TV støtter skjult teksting, slik at døve og hørsels­hemmede får glede av TV-episoder og tusenvis av filmer. Bare se etter CC- eller SDH-symbolet når du kjøper eller leier film eller kjøper TV-pro­gram­mer fra iTunes Store. Du kan også tilpasse under­tekster med ulike stiler og fonter, inkludert stiler som er større og uthevede, slik at teksten blir lettere å lese. Personer som er døvblinde, kan bruke VoiceOver på Apple TV til å få tilgang til skjult teksting og underteksting via leselisten.

Snarvei for tilgjengelighets­funksjoner Rask tilgang til favorittfunksjonene dine.

Du slår av og på under­tekster med Tilgjengelighet-snarveien. Når snarveien er aktivert på Apple TV, trippelklikker du ganske enkelt på Meny-knappen for å få tilgang til tilgjengelighets­funksjonene du vil bruke.

Skjult teksting på Apple TV

Isle of Dogs er tilgjengelig på iTunes

Ressurser

Support

Kundestøtte for Apple-tilgjengelighet

Mer

Brukerhåndbøker

Brukerhåndbok for Apple TV (kodet HTML)

Mer

Brukerhåndbok for Apple TV (Bøker)

Åpne i Bøker

Aktiver funksjoner for tilgjengelighet på Apple TV.

  1. Åpne Innstillinger og velg Generelt.
  2. Velg Tilgjengelighet.
  3. Velg funksjonene du vil bruke.

Kjøp Apple TV.

Apple TV 4K

Kjøp

Mer

Apple TV HD

Kjøp

Mer om funksjoner for tilgjengelighet i de andre produktene våre.