Alle kan få store filmopplevelser med hjelpe­tekno­logiene på Apple TV. Skjult teksting er tilgjengelig for favorittprogrammene dine og tusenvis av filmer. Du kan bruke VoiceOver til å få tilgang til skjult teksting med en leselist. Og Snarvei for tilgjengelighets­funksjoner gjør det lett å bruke funksjonene du bruker mest.

Skjult teksting Teksting som kan tilpasses for filmer, TV-pro­gram­mer og podkaster.

Apple TV støtter skjult teksting, slik at døve og hørsels­hemmede får glede av TV-episoder og tusenvis av filmer. Bare se etter CC- eller SDH-symbolet når du kjøper eller leier film eller kjøper TV-pro­gram­mer fra iTunes Store. Du kan også tilpasse under­tekster med ulike stiler og fonter, inkludert stiler som er større og uthevede, slik at teksten blir lettere å lese. Personer som er døvblinde, kan bruke VoiceOver på Apple TV til å få tilgang til skjult teksting og underteksting via leselisten.

Snarvei for tilgjengelighets­funksjoner Rask tilgang til favorittfunksjonene dine.

Du slår av og på under­tekster med Tilgjengelighet-snarveien. Når snarveien er aktivert på Apple TV, trippelklikker du ganske enkelt på Meny-knappen for å få tilgang til tilgjengelighets­funksjonene du vil bruke.

Ressurser

Support

Kundestøtte for Apple-tilgjengelighet

Mer

Brukerhåndbøker

Brukerhåndbok for Apple TV (kodet HTML)

Mer

Brukerhåndbok for Apple TV (Bøker)

Åpne i Bøker

Aktiver funksjoner for tilgjengelighet på Apple TV.

  1. Åpne Innstillinger og velg Generelt.
  2. Velg Tilgjengelighet.
  3. Velg funksjonene du vil bruke.

Kjøp Apple TV.

Apple TV 4K

Apple TV HD

Mer om funksjoner for tilgjengelighet i de andre produktene våre.