En klokke som får med seg alle bevegelsene dine.

Apple Watch registrerer både hverdagsaktivitet og trening, og hjelper deg med å få sunne vaner. Og siden klokken er bygd for å være tilgjengelig, kan du registrere alle ulike former for aktivitet, kjenne klokken prikke deg lett på armen når du må dra for å rekke et møte, eller få tekstmeldinger lest opp for deg.

Aktivitet-appen

Aktivitet-appen på Apple Watch

Aktivitet-appen viser en oversikt over den daglige aktiviteten din, og målet er å fullføre de tre sirklene hver dag. Rullestolbrukere har sirklene Distanse trillet, Trening og Bevegelse. I stedet for Oppreist-målet oppmuntrer Distanse trillet-målet deg til å trille litt rundt eller strekke på deg hver time. For Trening- og Bevegelse-målene måler appen takene du tar med armene, slik at aktive kalorier beregnes mer nøyaktig. Sensorene er konfigurert til å ta hensyn til ulike typer underlag, bakker og forflytninger, som hvis du flytter deg fra rullestolen til kontorstolen eller bilen.

Aktivitet-appen på Apple Watch

Trening-appen

Trening-appen på Apple Watch

Med Trening-appen kan du måle aktiviteten din presist innen ulike typer trening, og du kan sette deg mål basert på tid, avstand eller kalorier. Det er to unike treningsøkter for rullestolbrukere – Rolig rullestoløkt utendørs og Rask rullestoløkt utendørs. Bare velg en treningsøkt, så slår Apple Watch på de riktige sensorene.

Trening-appen på Apple Watch

Nytt i Apple Watch Series 3 Justering av klikkehastighet

Justering av klikkehastighet i Apple Watch-appen

Du kan justere klikkehastigheten for å tilpasse hastigheten for dobbeltklikk og trippelklikk på sideknappen, slik at du får mer tid til å åpne apper.

Justering av klikkehastighet i Apple Watch-appen

Ressurser

Support

Brukerhåndbøker

Brukerhåndbok for Apple Watch (iBooks)

Åpne Brukerhåndbok for Apple Watch i iBooks Store

Utvikler­ressurser

Utviklerressurser om Apples tilgjengelighets­funksjoner

Ressurser som kan hjelpe utviklere med å gjøre appene sine mer tilgjengelige.

Mer om utviklerressurser om Apples tilgjengelighets­­funksjoner

De andre produktene våre har også tilgjengelighets­funksjoner.