En klokke som får med seg alle bevegelsene dine.

Apple Watch registrerer både hverdagsaktivitet og trening, og hjelper deg med å få sunne vaner. Og siden klokken er bygd for å være tilgjengelig, kan du registrere alle ulike former for aktivitet, kjenne klokken prikke deg lett på armen når du må dra for å rekke et møte, eller få tekstmeldinger lest opp for deg.

VoiceOver

VoiceOver på Apple Watch

VoiceOver er en bevegelsesbasert skjermleser som bruker høyttaleren på Apple Watch. Den forteller deg hva som skjer på skjermen, og hjelper deg med å navigere – selv om du ikke ser den. VoiceOver på Apple Watch er kompatibel med inkluderte apper, og støtter mer enn 35 språk. Og når du slår på Følbar tid, kan noen diskrete prikk fra Taptic Engine fortelle deg hvor mye klokken er. Bare dobbelttrykk på skjermen for å føle timer og minutter, eller trippeltrykk med én finger for å føle bare minutter. Du kan velge mellom tre typer følbare tilbakemeldinger: Sifre, Kortfattet og Morse.

VoiceOver på Apple Watch

Fontjustering

Aktiver Larger Dynamic Type for å øke tekststørrelsen i en rekke Apple Watch-apper, som Mail, Meldinger og Innstillinger, så det blir lettere å lese. Du kan dessuten velge at en fetere teksttype skal gjelde for alle inkluderte apper.

Zoom

Det er enkelt å zoome inn på innholdet ved å bruke Digital Crown til å bevege seg fra rad til rad på skjermen. Du kan bruke Zoom til å forstørre innholdet opptil 15 ganger – og få glede av alt Apple Watch har å by på.

Gråtoner

Hvis det er enklere å se skjermen uten farger, kan du bruke gråtoner på skjermen på Apple Watch. Straks du har valgt dette filteret gjelder det for hele systemet, så du vil se gråtoner på både Hjem-skjermen, appene og alt annet innhold.

Ekstra stor urskive

Apple Watch har flere ulike urskiver du kan endre og tilpasse. Én av dem har tall som fyller hele skjermen og gjør det enklere å se hva klokken er.

Redusert gjennomsiktighet

For funksjoner som varsler og Siri kan du øke kontrasten på Apple Watch-skjermen ved å gjøre bakgrunnen mindre gjennomsiktig.

Av/på-etiketter

For å gjøre det enklere å se om en innstilling er slått av eller på, kan du angi at Apple Watch skal vise en ekstra etikett på av/på-bryteren.

Redusert bevegelse

Når du slår på redusert bevegelse, blir enkelte skjermelementer – som flytting av symboler på Hjem-skjermen – enklere og mer direkte knyttet til dine bevegelser.

Ressurser

Support

Support for Apples tilgjengelighetsfunksjoner

Mer på Kundestøtte for tilgjengelighet

Brukerhåndbøker

Eksterne ressurser

AppleVis.com

Bli med i et fellesskap for blinde og svaksynte brukere av Apple-produkter.

Mer om Applevis.com

VIPhone Discussion List

Bli bedre kjent med andre som bruker VoiceOver på Apple-produkter.

Mer om VIPhone Discussion List

Mac-cessibility Network

Finn ut mer om hvordan blinde og synshemmede bruker Apple-produker.

Mer om Mac-cessibility Network

Utvikler­ressurser

Utvikler­ressurser om Apples tilgjengelighetsfunksjoner

Ressurser som kan hjelpe utviklere med å gjøre appene sine mer tilgjengelige.

Mer om utvikler­ressurser om Apples tilgjengelighets­funksjoner

Mer om tilgjengelighets­­­funksjonene som er bygd inn i de andre produktene våre.