Klar. Ferdig.
Ferdig.

Apple passer enkelt inn i den eksisterende infrastrukturen, uansett om organisasjonen din har ti enheter eller ti tusen. Med kontaktløs utrulling kan IT-avdelingen konfigurere og administrere enheter eksternt, og de kan også skreddersy oppsettsprosessen til hvert team. På den måten kan hver eneste Mac, iPad, iPhone og Apple TV være klar til bruk med en gang.

Med Apple Business Manager har du full kontroll.

Apple Business Manager er en nettbasert portal som hjelper deg med å rulle ut iPhone, iPad, Mac og Apple TV. Og du kan enkelt gi ansatte tilgang til Apple-tjenester, konfigurere enhetsregistrering og distribuere apper, bøker og programvare på ett og samme sted.

Enheter

Registrer enheter, slik at de auto­matisk settes opp med MDM. Forenkle og tilpass oppsettprosessen for de ansatte.

Innhold

Kjøp apper og bøker til de ansatte på en enkel måte. Og distribuer egenutviklede apper i organisasjonen.

Roller

Opprett administrerte Apple ID-er for ansatte, og tilordne rettigheter for flere brukere i IT-avdelingen.

Fleksible utrullings­alternativer for alle scenarioer.

Apple gjør det enkelt å velge riktig utrullingsalternativ etter organisasjonens behov. Med brukerregistrering beskyttes bedriftsinformasjon, sam­tidig som personvernet ivaretas for ansatte som tar med egne enheter på jobb. Med tilsyn og enhetsregistrering får du mer kontroll over bedriftseide enheter.

Brukerregistrering for private enheter.

Det er trygt og sikkert.

Med brukerregistrering kan ansatte ivareta personvernet, sam­tidig som IT-avdelingen beskytter bedriftsdata. Et separat volum holder alles administrerte data kryptografisk atskilt i bakgrunnen, inkludert en atskilt konto i iCloud Drive.

Administrer kun det nødvendige.

IT-avdelingen kan administrere en undergruppe av konfigurasjoner og regler, sam­tidig som de begrenser bestemte administreringsoppgaver, som å fjernslette hele enheten eller samle inn personlig informasjon.

To Apple ID-er kan brukes på samme enhet.

Ansatte som tar med sine egne enheter på jobb, kan også ta med den eksisterende Apple ID-en sin sammen med en administrert Apple ID for bedriftsdata. Alle data holdes separat og privat.

MDM-funksjoner er begrenset på private enheter.

IT-avdelingen kan

konfigurere kontoer

konfigurere Per App VPN

installere og konfigurere apper

kreve en sikkerhetskode

håndheve enkelte restriksjoner

få tilgang til jobbapper

fjerne kun jobbdata

IT-avdelingen kan ikke

få tilgang til personlig informasjon

få tilgang til person­lige apper

fjerne person­lige data

samle inn logger på enheten

ta over person­lige apper

kreve en kompleks sikkerhetskode

fjernslette hele enheten

få tilgang til enhetens posisjon

Kontroll over enheter som er eid av selskapet.

Gjør det enkelt med automatisert registrering.

IT-avdelingen kan auto­matisk inkludere enheter i MDM under oppsett – med en gang de tas ut av esken. IT-avdelingen kan også tilpasse registreringsopplevelsen for å forenkle prosessen for de ansatte.

Få kontroll på et høyere nivå.

Ved å velge en tilsynsmodell får IT-avdelingen tilgang til kontroller som ikke er tilgjengelige i de andre utrullingsmodellene, blant annet flere sikkerhetskonfigurasjoner, ikke-slettbar MDM og administrering av programvare­oppdateringer.

Velg blant fleksible modeller.

IT-avdelingen kan gi enheter til ansatte for daglig bruk, la ansatte bruke delte enheter til vanlige oppgaver eller konfigurere enheter til et bestemt formål låst til én app.

IT-avdelingen har bedre kontroll når de har tilsyn med Apple-enheter.

IT-avdelingen kan

konfigurere kontoer

konfigurere globale proxyer

installere, konfigurere og fjerne apper

kreve en kompleks sikkerhetskode

håndheve alle restriksjoner

få tilgang til alle apper

fjernslette hele enheten

administrere programvare­oppdateringer

fjerne systemapper

endre bakgrunn

låse til én app

omgå aktiveringslås

aktivere Wi‑Fi

sette enheten i Mistet-modus

forhindre fjerning av apper

Skap person­lige brukeropplevelser med Delt iPad.

Logg på hvilken enhet som helst.

Med Delt iPad kan flere brukere dele enheter uten å dele informasjon. Når ansatte logger på med administrerte Apple ID-er som selskapet har opprettet, laster iPaden inn dataene, appene og innstillingene deres. Så de ansatte kan velge en hvilken som helst enhet og ta den i bruk umiddelbart.

Få tilgang til ditt eget innhold.

Brukere har tilgang til sine egne filer og mapper i Filer-appen og Mail-kontoen som er konfigurert med MDM, i tillegg til appinnstillinger og data.

Bruk en Midlertidig økt.

Midlertidig økt-funksjonen gjør at alle brukere kan få tilgang til en iPad, og alle data fjernes igjen når brukeren logger av. SSO-utvidelsen kan brukes med Midlertidig økt for å gi enkel tilgang til apper og nettsteder. Og IT-avdelingen kan angi en avloggingstid for å sikre at dataene fjernes.

Enkel administrasjon av alle enheter.

Apple-enheter har et innebygd, sikkert administrasjons­rammeverk, slik at IT-avdelingen kan konfigurere innstillinger, administrere enheter og sette opp sikkerhetsfunksjoner trådløst. Det er også enkelt å opprette profiler for å sikre at de ansatte har alt de trenger for å jobbe trygt og effektivt. Og Apple-enheter gjør det mulig for IT-avdelingen å administrere med minimal håndtering, uten å låse eller deaktivere funksjoner, sam­tidig som bedriftens data beskyttes.

Utnytt ulike løsninger innenfor samme rammeverk.

Takket være det sikre rammeverket som er integrert i iOS, iPadOS, macOS og tvOS, kan IT-avdelingen konfigurere og oppdatere innstillinger, rulle ut apper, kontrollere samsvar, sende spørringer til enheter og fjernslette bedriftsdata. Rammeverket støtter enheter som er eid av organisasjonen og av ansatte.

Velg blant flere ulike MDM-løsninger.

Enten bedriften bruker en skybasert tjener eller en intern tjener, tilbyr en rekke forhandlere fleksible MDM-løsninger med mange ulike funksjoner i forskjellige prisklasser. Alle løsningene bruker Apples rammeverk for administrering i iOS, iPadOS, macOS og tvOS til å administrere funksjoner og innstillinger for hver plattform.

Enkel konfigurering og kontroll over samtlige enheter.

MDM støtter konfigurering av apper, kontoer og dataer på alle enheter. Dette inkluderer integrerte funksjoner, som passordbeskyttelse og regelimplementering. Kontrollene er synlige for de ansatte, sam­tidig som de ivaretar personvernet. Og IT-avdelingen beholder den nødvendige oversikten uten å forhindre de ansattes produktivitet.

Test og rull ut oppdateringer når det passer deg.

IT-avdelingen kan sette trådløse oppdateringer for iOS-, iPadOS-, macOS- og tvOS-enheter under tilsyn på vent. Det gjør det mulig for IT-avdelingen å gjennomføre en grundig sertifisering. Når IT-avdelingen sertifiserer en utgave av hver versjon, kan de bestemme hvilken utgave brukerne skal laste ned og installere. Deretter kan IT-avdelingen sende oppdateringen direkte til brukerne og sikre at alle har de nyeste sikkerhetsfunksjonene på enhetene sine.

La private opplysninger forbli private.

Personvern er vektlagt i utviklingen av alle Apple-produkter. Informasjon bearbeides direkte på enheten når dette er mulig, innsamling og bruk av data begrenses, og alt er utformet for å gi brukerne innsyn og kontroll over dataene sine.

IT-avdelingen kan kommuni­sere med Apple-enheter via MDM-løsningen, men det er bare en begrenset del av opplysningene og innstillingene som vises. Uansett utrullingsmodell kan MDM-rammeverket aldri få tilgang til personlig informasjon, inkludert e-post, meldinger, nettleserhistorikk og enhetens posisjon.

Selskaps­informasjon er strengt beskyttet.

Når enhetene er satt opp, kan IT-avdelingen administrere og beskytte bedriftsdataene gjennom de integrerte sikkerhetsfunksjonene og ytterligere kontroller som er tilgjengelige i MDM-løsningen. Vanlige rammeverk i apper gjør det mulig å aktivere konfigurering og pågående administrering av innstillinger.

Beskytt virksomhetens data.

IT-avdelingen kan håndheve og overvåke sikkerhetsregler via MDM. Hvis det for eksempel kreves en sikkerhetskode via MDM på iOS- og iPadOS-enheter, aktiveres Databeskyttelse auto­matisk, og filer på enheten blir kryptert. En MDM-regel kan også aktivere FileVault-kryptering på en Mac for å sikre alle arkiverte data. Og MDM kan brukes til å konfigurere Wi‑Fi og VPN og rulle ut sertifikater for ekstra sikkerhet.

Lås, finn og slett.

Når en enhet blir borte, trenger ikke bedriftsdataene å komme på avveier sammen med den. For iOS-, iPadOS- og macOS-enheter kan IT-avdelingen fjernlåse og -slette alle sensitive data for å beskytte bedriftens informasjon. For iOS- og iPadOS-enheter under tilsyn kan IT-avdelingen aktivere Mistet-modus for å se enhetens posisjon. IT-avdelingen har også verktøy for å administrere bedriftsapper, som kan slettes umiddelbart fra en enhet uten å slette person­lige data.

Gjør det adskilt, sømløst og sikkert.

MDM-løsninger gir IT-avdelingen kontroll over enheter på detaljnivå uten at de må bruke avgrensede arbeidsområder, sam­tidig som bedriftsdataene beskyttes. Med Managed Open In kan IT-avdelingen angi restriksjoner som hindrer at vedlegg, dokumenter eller utklipp åpnes eller limes inn i områder som ikke er administrert. Og de integrerte sikkerhetsfunksjonene i macOS gjør det mulig for IT-avdelingen å kryptere data, beskytte enheter mot skadelig programvare og overholde sikkerhetsinnstillinger uten bruk av tredjepartsverktøy.

Bruk apper du kan stole på.

Alle Apple-apper er trygge å bruke, takket være et felles rammeverk og et kontrollert økosystem. Utviklerprogrammene våre verifiserer identiteten til alle utviklere, og apper verifiseres av systemet før de lanseres på App Store. Apple tilbyr utviklere rammeverk for funksjoner, inkludert signering, apputvidelser, rettigheter og sandkassetekno­logi for å gi enda bedre sikkerhet.

Forenklet tilgang til bedriftens data og tjenester.

iOS, iPadOS og macOS gjør det enkelt for IT-avdelingen å integrere med organisasjonens katalog­tjeneste eller skyidentitets­leverandør. IT-avdelingen kan knytte Apple Business Manager til Microsoft Azure Active Directory og Google Workspace (tilgjengelig fra våren 2022), slik at ansatte kan logge på sømløst med en administrert Apple ID.

Opprett administrerte Apple ID-er for medarbeidere.

Administrerte Apple ID-er opprettes, eies og administreres av organisasjonen og er laget for privateide og bedriftseide enheter. Organisasjoner kan bruke Apple Business Manager til å opprette administrerte Apple ID-er for ansatte auto­matisk. Dette gjør at ansatte kan jobbe sammen via Apple-apper og -tjenester samt få tilgang til bedriftsdata i administrerte apper som bruker iCloud Drive. Administrerte Apple ID-er kan også brukes sammen med en personlig Apple ID på enheter eid av ansatte når organisasjoner benytter brukerregistrering.

Forenkle innloggingen med Single Sign On.

iOS, iPadOS og macOS har et systemomfattende utvidelsesrammeverk for Single Sign On for å gjøre det enklere for ansatte å logge på bedriftsapper og nettsteder. Utvidelsesrammeverket krever støtte fra skyidentitetsleverandører og kan konfigureres gjennom MDM. Og organisasjoner som bruker Kerberos, kan bruke Apples egen utvidelse til administrasjon og lokal synkronisering av passord for interne apper.

Koble til identitets­leverandøren din.

Med forent autentisering kan Apple Business Manager tilknyttes Microsoft Azure Active Directory og Google Workspace (tilgjengelig fra våren 2022), slik at de ansatte kan bruke eksisterende brukernavn og passord som administrerte Apple ID-er. Ansatte får tilgang til Apple-tjenester som iCloud Drive, Notater og På­minnelser og kan bruke eksisterende pålogging til samarbeid. Og administrerte Apple ID-er opprettes auto­matisk første gangen brukere logger på en Apple-enhet med brukernavn og passord for en konto med forent autentisering.

Forberedelser til denne forenklede påloggingen:

  • Kontroller at bedriften bruker Microsoft Azure Active Directory eller Google Workspace
  • Bestem hvilke bedriftsdomener som skal kobles til Apple Business Manager
  • Konfigurer tilkoblingen til Microsoft Azure Active Directory eller Google Workspace i Apple Business Manager

Innholds­distribusjon har aldri vært enklere.

Apple Business Manager gjør det enkelt å finne, kjøpe, og distribuere innhold i store kvanta, tilpasset alle bedriftsbehov. Kjøp apper tilgjengelig på App Store, eller bruk tilpassede apper laget spesifikt for bedriften internt eller av tredjepartsutviklere. Når appene distribueres gjennom MDM, trenger ikke IT-avdelingen å bruke innløsingskoder eller Apple ID for å overføre innholdet til alle enhetene.

Kjøp apper og bøker i store kvanta.

Kjøp av apper i store kvanta for iOS, iPadOS og macOS er enda enklere med Apple Business Manager. Når en applisens ikke lenger skal brukes, kan lisensen tilordnes en annen enhet eller bruker. Du kan også administrere tilpassede applisenser utviklet spesifikt for bedriften enten internt eller av tredjepartsutviklere. Og ved kjøp av volumkreditt kan innkjøpsordrer brukes til å kjøpe innhold gjennom bedriftens forhandler.

Effektiviser distribusjonen.

Apper kjøpt gjennom Apple Business Manager kan enkelt distribueres gjennom MDM til brukere eller enheter i alle land der appene er tilgjengelige. Med Apple Business Manager kan du distribuere innhold til bestemte partnere, klienter og franchisetakere på en privat og sikker måte. Og nå kan du også distribuere egenutviklede apper til interne ansatte.