Lett å rulle ut. I alle størrelser.

Det er nå lettere enn noen gang å integrere, administrere, rulle ut og sikre Apple-enhetene dine – enten det er ti enheter eller ti tusen. Med Apple Business Manager distribueres enhetene direkte til de ansatte, som umiddelbart kan ta dem i bruk – uten behov for manuell konfigurering.

Forenkler hvert trinn i enhetens livssyklus.

iPhone, iPad, Mac og Apple TV passer enkelt inn i bedriftens eksisterende infrastruktur. Apple gjør det lett for IT-avdelinger å administrere enheter, konfigureringer, distribuere apper og innhold og beskytte bedriftsdata. Og med fleksible utrullingsmodeller, kan IT-avdelingen få de ansatte raskere i gang enn noensinne, med enda bedre verktøy til disposisjon.

Kom i gang med Apple Business Manager.

Apple Business Manager er en nettbasert portal som hjelper IT-administratorer med å rulle ut iPhone, iPad, Mac og Apple TV. De kan enkelt gi ansatte tilgang til Apple-tjenester, konfigurere enhetsregistrering og distribuere apper, bøker og tilpassede apper på ett og samme sted.

Enheter

Registrer enheter for auto­matisk oppsett med MDM. Forenkle og tilpass oppsettprosessen for de ansatte.

Innhold

Kjøp apper og bøker til de ansatte på en enkel måte. Du kan også distribuere tilpassede apper i organisasjonen.

Roller

Opprett administrerte Apple ID-er for ansatte, og tilordne rettigheter for flere brukere i IT-avdelingen.

Integrering med alle typer miljøer.

Fleksibel utrulling for alle scenarioer.

Apple gjør det enkelt å velge riktig utrullingsalternativ etter organisasjonens behov. Med Brukerregistrering beskyttes bedriftsinformasjon sam­tidig som personvernet ivaretas for ansatte som tar med sin egen enhet på jobb. Og IT-avdelingen får mer kontroll over bedriftseide enheter med tilsyn og Enhetsregistrering.

Nytt

Brukerregistrering

Privat og sikkert for privateide enheter.

Ny registreringsmetode.

Med Brukerregistrering kan ansatte ivareta personvernet sam­tidig som IT-avdelingen beskytter bedriftsdata. I kulissene beskytter et separat volum administrerte data ved hjelp av kryptering.

Administrer kun det nødvendige.

IT-avdelingen kan administrere en undergruppe av konfigurasjoner og regler sam­tidig som de begrenser bestemte administreringsoppgaver, som å fjernslette hele enheten eller samle inn personlig informasjon.

To Apple ID-er, én enhet.

Ansatte som tar med sin egen enhet på jobb, kan også ta med den eksisterende Apple ID-en sin sammen med en administrert Apple ID for bedriftsdata. All data holdes separat og privat.

Brukerregistrering

Når en personlig enhet registreres med Brukerregistrering, begrenses MDM til bestemte administreringsfunksjoner.

IT kan

Konfigurere kontoer

Konfigurere Per App VPN

Installere og konfigurere apper

Kreve en sikkerhetskode

Håndheve enkelte restriksjoner

Få tilgang til jobbapper

Fjerne kun jobbdata

IT kan ikke

Få tilgang til personlig informasjon

Få tilgang til person­lige apper

Fjerne person­lige data

Samle inn logger på enheten

Ta over person­lige apper

Kreve en kompleks sikkerhetskode

Fjernslette hele enheten

Få tilgang til enhetens posisjon

Enhetsregistrering

For bedriftseide enheter.

Automatisk registrering.

IT-avdelingen kan auto­matisk inkludere enheter i MDM under oppsett – med én gang de tas ut av esken. IT-avdelingen kan også tilpasse registreringsopplevelsen for å forenkle prosessen for de ansatte.

Kontroll på høyt nivå.

Gjennom tilsyn kan IT-avdelingen bruke kontroller som ikke er tilgjengelige i andre utrullingsmodeller, inkludert ytterligere sikkerhetskonfigurasjoner, ikke-slettbar MDM og administrering av programvare­oppdateringer.

Fleksible modeller.

Gi enheter til ansatte for daglig bruk, del enheter blant ansatte for vanlige oppgaver eller konfigurer enheter til et bestemt formål låst til én app.

Enhetsregistrering

Når en Apple-enhet er under tilsyn, har IT-avdelingen mer kontroll over å konfigurere innstillinger og angi begrensninger.

IT kan

Konfigurere kontoer

Konfigurere globale proxyer

Installere, konfigurere og fjerne apper

Kreve en kompleks sikkerhetskode

Håndheve alle restriksjoner

Få tilgang til alle apper

Fjernslette hele enheten

Administrere
programvare­oppdateringer

Fjerne systemapper

Endre bakgrunn

Låse til én app

Omgå aktiveringslås

Aktivere Wi-Fi

Sette enheten i Mistet-modus

Enkel administrering.

Alle Apple-enheter har et innebygd, sikkert administrasjonsrammeverk, slik at IT-avdelingen kan konfigurere innstillinger, administrere enheter og sette opp sikkerhetsfunksjoner trådløst. Det er også enkelt å opprette profiler for å sikre at de ansatte har alt de trenger for å jobbe trygt og effektivt. Og Apple-enheter gjør det mulig for IT-avdelingen å administrere med minimal håndtering og uten å låse eller deaktivere funksjoner – samtidig som bedriftens data beskyttes.

Ett rammeverk til alt.

Takket være det sikre rammeverket som er integrert i iOS, iPadOS, macOS og tvOS, kan IT-avdelingen konfigurere og oppdatere innstillinger, rulle ut apper, kontrollere samsvar, sende spørringer til enheter og fjernslette bedriftsdata. Rammeverket støtter enheter som er eid av organisasjonen og av ansatte.

Konfigurering og kontroll.

MDM støtter konfigurering av apper, kontoer og dataer på alle enheter. Dette inkluderer integrerte funksjoner, som passordbeskyttelse og regelimplementering. Kontrollene er synlige for de ansatte sam­tidig som de ivaretar personvernet. Og IT-avdelingen beholder den nødvendige oversikten uten å forhindre de ansattes produktivitet.

Mange ulike MDM-løsninger.

Enten bedriften bruker en skybasert tjener eller en intern tjener, tilbyr en rekke forhandlere fleksible MDM-løsninger med mange ulike funksjoner i forskjellige prisklasser. Alle løsningene bruker Apples rammeverk for administrering i iOS, iPadOS, tvOS og macOS til å administrere funksjoner og innstillinger for hver plattform.

Administrering av programvare­oppdateringer.

IT-avdelingen kan sette trådløse oppdateringer for iOS-, iPadOS-, macOS- og tvOS-enheter under tilsyn på vent. Det gjør det mulig for IT-avdelingen å gjennomføre en grundig sertifisering. Når IT-avdelingen sertifiserer en utgave av hver versjon, kan de bestemme hvilken utgave brukerne skal laste ned og installere. Deretter kan IT-avdelingen sende oppdateringen direkte til brukerne og sikre at alle har de nyeste sikkerhetsfunksjonene på enhetene sine.

Personlig informasjon er alltid privat. Uansett registreringsmetode.

Alle Apple-produkter er utviklet med fokus på personvern. Informasjon bearbeides direkte på enheten når dette er mulig, innsamling og bruk av data begrenses, og alt er utformet for å gi brukerne innsyn og kontroll over dataene sine.

IT-avdelingen kan kommuni­sere med Apple-enheter via MDM-løsningen, men det er bare en begrenset del av opplysningene og innstillingene som vises. Uansett utrullingsmodell kan MDM-rammeverket aldri få tilgang til personlig informasjon, inkludert e-post, meldinger, nettleserhistorikk og enhetens posisjon.

Forenklet tilgang til bedriftens data og tjenester.

iOS, iPadOS og macOS gjør det enklere enn noensinne for IT-avdelingen å integrere med organisasjonens katalogtjeneste eller skyidentitetsleverandør. IT-avdelingen kan nå koble sammen Apple Business Manager og Microsoft Azure Active Directory, slik at de ansatte får sømløs tilgang til Apple-tjenester med en administrert Apple ID.

Nytt

Administrerte Apple ID-er for ansatte.

Administrerte Apple ID-er opprettes, eies og administreres av organisasjonen og er laget for privateide og bedriftseide enheter. Organisasjoner kan bruke Apple Business Manager til å opprette administrerte Apple ID-er for ansatte auto­matisk. Dette gjør at ansatte kan jobbe sammen via Apple-apper og -tjenester samt få tilgang til bedriftsdata i administrerte apper som bruker iCloud Drive. Administrerte Apple ID-er kan også brukes sammen med en personlig Apple ID på enheter eid av ansatte når organisasjoner benytter Brukerregistrering.

Nytt

Logg på én gang.

De nyeste versjonene av iOS, iPadOS og macOS har et nytt, systemomfattende utvidelsesrammeverk for Single Sign On for å gjøre det enklere for ansatte å logge på bedriftsapper og nettsteder. Det nye utvidelsesrammeverket krever støtte fra skyidentitetsleverandører og kan konfigureres gjennom MDM. Og organisasjoner som bruker Kerberos, kan bruke Apples egne utvidelse til administrasjon og lokal synkronisering av passord for interne apper.

Nytt

Autentisering med Microsoft Azure AD.

Med forent autentisering kan IT-avdelingen knytte Apple Business Manager opp mot Microsoft Azure Active Directory, slik at de ansatte kan bruke den eksisterende påloggingsinformasjonen sin som administrerte Apple ID-er. Ansatte har tilgang til Apple-tjenester, inkludert iCloud Drive, Notater, På­minnelser og samarbeid med sine eksisterende påloggingsdetaljer. Og administrerte Apple ID-er opprettes auto­matisk når en bruker logger på en Apple-enhet for første gang med sitt Azure AD-brukernavn og -passord.

Kontroller at bedriften bruker Microsoft Azure Active Directory

Bestem hvilke bedriftsdomener som skal kobles til Apple Business Manager

Konfigurer tilkoblingen til Microsoft Azure Active Directory i Apple Business Manager

Innholdsdistribusjon har aldri vært enklere.

Apple Business Manager gjør det enkelt å finne, kjøpe, og distribuere innhold i store kvanta, tilpasset alle bedriftsbehov. Kjøp apper tilgjengelig på App Store, eller bruk tilpassede apper laget spesifikt for bedriften internt eller av tredjepartsutviklere. Når appene distribueres gjennom MDM, trenger ikke IT-avdelingen å bruke innløsingskoder eller Apple ID for å overføre innholdet til alle enhetene.

Apper og bøker i store kvanta.

Kjøp av apper i store kvanta for iOS, iPadOS og macOS er enda enklere med Apple Business Manager. Når en applisens ikke lenger skal brukes, kan lisensen tilordnes en annen enhet eller bruker. Du kan også administrere tilpassede applisenser laget spesifikt for bedriften, som er utviklet internt eller av tredjepartsutviklere. Og ved kjøp av volumkreditt kan innkjøpsordrer brukes til å kjøpe innhold gjennom bedriftens forhandler.

Effektiv distribusjon.

Apper kjøpt gjennom Apple Business Manager kan enkelt distribueres gjennom MDM til brukere eller enheter i alle land der appene er tilgjengelige. Med Apple Business Manager kan du distribuere innhold til bestemte partnere, klienter og franchisetakere på en privat og sikker måte. Og nå kan du også distribuere egenutviklede apper til interne ansatte.

Sikker fra grunnen av. Håndhevet av IT-avdelingen.

Når enhetene er satt opp, kan IT-avdelingen administrere og beskytte bedriftsdataene gjennom de integrerte sikkerhetsfunksjonene og ytterligere kontroller som er tilgjengelige i MDM-løsningen. Vanlige rammeverk i apper gjør det mulig å aktivere konfigurering og pågående administrering av innstillinger.

Beskytt bedriftens data.

IT-avdelingen kan håndheve og overvåke sikkerhetsregler via MDM. For eksempel, hvis det kreves en sikkerhetskode via MDM på iOS- og iPadOS-enheter, aktiveres Databeskyttelse auto­matisk, som gir filkryptering på enheten. En MDM-regel kan også aktivere FileVault-kryptering på en Mac for å sikre alle arkiverte data. Og MDM kan brukes til å konfigurere Wi‑Fi og VPN og rulle ut sertifikater for ekstra sikkerhet.

Lås. Finn. Slett.

Når enheter blir borte, trenger ikke bedriftsdataene å komme på avveie sammen med dem. For iOS-, iPadOS- og macOS-enheter kan IT-avdelingen fjernlåse og -slette alle sensitive data for å beskytte bedriftens informasjon. For iOS- og iPadOS-enheter under tilsyn kan IT-avdelingen aktivere Mistet-modus for å se enhetens posisjon. IT-avdelingen har også verktøy for å administrere bedriftsapper, som kan slettes umiddelbart fra en enhet uten å slette person­lige data.

Separat, sømløst og sikkert.

MDM-løsninger gir IT-avdelingen kontroll over enheter på detaljnivå uten at de må bruke avgrensede arbeidsområder, sam­tidig som bedriftsdataene beskyttes. Med Managed Open In kan IT-avdelingen angi restriksjoner som hindrer at vedlegg eller dokumenter åpnes i områder som ikke administreres og omvendt. Og de integrerte sikkerhetsfunksjonene i macOS gjør det mulig for IT-avdelingen å kryptere data, beskytte enheter mot skadelig programvare og overholde sikkerhetsinnstillinger uten bruk av tredjepartsverktøy.

Trygge apper.

Alle Apple-apper er trygge å bruke, takket være et felles rammeverk og et kontrollert økosystem. Utviklerprogrammene våre verifiserer identiteten til alle utviklere, og apper verifiseres av systemet før de lanseres på App Store. Apple tilbyr utviklere rammeverk for funksjoner, inkludert signering, apputvidelser, rettigheter og sandkassetekno­logi for å gi enda bedre sikkerhet.

AppleSeed for IT

Test betaprogramvare, få tilgang til testplaner og gi tilbake­meldinger.

Last ned AppleSeed for IT program guide (PDF)

AppleCare Professional Support

Fleksible valg for maskinvare- og programvarestøtte.

Mer om AppleCare Professional Support