Enkelt. I stor og liten skala.

Det er nå lettere enn noen gang å administrere iPhone, iPad, Mac og Apple TV – enten det er ti enheter eller ti tusen. Med Apple Business Manager distribueres enhetene direkte til medarbeiderne, som umiddelbart kan ta dem i bruk – uten manuell konfigurering.

Alt starter på samme sted.

Apple Business Manager gjør det mulig for IT-avdelingen å automatisere enhetsutrulling, kjøpe og distribuere innhold og administrere roller fra ett sted. Administrasjons­­­­verktøyet fungerer sømløst med bedriftens MDM-løsning, og gjør det enkelt å registrere enheter, rulle ut innhold og delegere administrative rettigheter.

Enheter

Registrer enheter, slik at de kan settes opp auto­matisk gjennom bedriftens MDM.

Innhold

Kjøp apper og bøker i store kvanta og administrer brukerlisenser.

Roller

Deleger administrative rettigheter og administrer innhold på tvers av avdelinger.

Tilgjengelig på enda flere steder.

Apple Business Manager er så langt gjort tilgjengelig i 65 land og områder. Løsningen har støtte for enhetsregistrering, innkjøp i store kvanta og administrering av roller. Med multinasjonal støtte for apper, kan lisenser som kjøpes gjennom Apple Business Manager tilordnes brukere eller enheter i alle land der den aktuelle appen er tilgjengelig.

Gjør det enkelt.

Alle Apple-enheter har et sikkert innebygd administrasjons­­­­rammeverk, som gjør det mulig for IT-avdelingen å administrere og konfigurere innstillinger og trådløst fjernaktivere enkelte sikkerhetsfunksjoner. IT kan enkelt opprette profiler og sette opp alt brukerne trenger for en trygg og effektiv arbeidsdag. Administrer med minimal håndtering, uten å låse eller deaktivere funksjoner.

Ett rammeverk til alt.

Det integrerte administrasjons­­­­­rammeverket i iOS, macOS og tvOS, gjør det enkelt for IT å konfigurere og oppdatere innstillinger, rulle ut apper, kontrollere etterlevelse, sende spørringer til enheter og fjernslette eller fjernlåse enheter. Rammeverket har støtte for både bedriftseide og privateide enheter.

Konfigurer og kontroller.

MDM har støtte for konfigurering av apper, kontoer og data på hver enkelt enhet. Dette inkluderer integrerte funksjoner som sikrer passord­beskyttelse og overholdelse av retningslinjer. Kontrollene er synlige for de ansatte, sam­tidig som person­lige opplysninger forblir private. Og IT har løpende oversikt uten å forstyrre brukerne – og det blir det bedre produktivitet av også.

Et spekter av muligheter.

Enten bedriften benytter en skybasert løsning eller en intern tjener, finnes det et stort utvalg forhandlere som tilbyr MDM-løsninger i mange ulike prisklasser og med ulike funksjoner. Det gir bedriften fleksibilitet til å skreddersy innføringen av Apple-enheter i organisasjonen. Alle løsningene benytter Apples administrerings­rammeverk i iOS, tvOS eller macOS til å administrere funksjoner og innstillinger for hver plattform.

Kontrollerte programvare­oppdateringer.

Med den siste versjonen av iOS 11 og macOS High Sierra kan IT trådløst utsette brukernes enhetsoppdateringer, og dermed få tid og mulighet til å gjennomføre en grundig sertifisering først. Når IT har sertifisert en utgave av hver versjon, velger de hvilken utgave brukerne skal laste ned og installere. Deretter sender de oppdateringen direkte til brukerne og sikrer dermed at alle har de nyeste sikkerhetsfunksjonene.

Utrulling som går helt av seg selv.

Med enhetsregistrering gjennom Apple Business Manager kan en bedriftseid iPhone, iPad, Mac eller Apple TV auto­matisk inkluderes i organisasjonens MDM-løsning fra den tas ut av esken og settes opp. Enhetene trenger ikke å konfigureres manuelt på IT-kontoret, og bedriften får bedre kontroll og økt sikkerhet – noe alle har fordel av.

Automatisk konfigurering.

Konfigurer kontoinnstillinger, apper og tilgang til bedriftstjenester trådløst med automatisert MDM-registrering. Det er ikke nødvendig med klargjørings­tjenester, og IT trenger ikke fysisk tilgang til enhetene for å sette dem opp. Brukerne veiledes gjennom aktiveringsprosessen av den integrerte oppsett­assistenten. IT kan i tillegg forenkle prosessen ved å hoppe over enkelte trinn, for eksempel Apple ID, kode og vilkår.

Kontroll på høyt nivå.

Enhetsregistrering gjør det mulig for bedriften å holde trådløst tilsyn med bedriftseide iOS- og tvOS-enheter. Tilsynet gjør det enklere å administrere enhetene og muliggjør ytterligere restriksjoner, som deaktivering av iMessage og styring av sikre nettverksfunksjoner, for eksempel en global proxy. Og med de nyeste versjonene av iOS og macOS kan IT nå også administrere programvare­oppdateringer. I macOS gjør enhetsregistreringen det også enklere å administrere sikkerhetsinnstillinger, som innlasting av kjerneutvidelser.

Tilgjengelig uansett hvor du handler.

Både nyinnkjøpte og eldre enheter kan registreres i Apple Business Manager, uavhengig om de er kjøpt gjennom Apple eller en Apple-autorisert forhandler. Når MDM-tjeneren er innstilt etter enhetstype, blir det enda enklere å automatisere tilordninger for iPad, iPhone og Mac. Og med iOS 11 og tvOS 11 kan enhver iPad, iPhone og Apple TV manuelt inkluderes i Apple Business Manager med Apple Configurator 2.

Innholdsdistribusjon har aldri vært enklere.

Apple Business Manager gjør det enkelt å finne, kjøpe og distribuere innhold i kvanta tilpasset bedriftens behov. Og gå til innkjøp av spesialtilpassede apper utviklet for bedriften av tredjepartsutviklere. Og når appene distribueres gjennom MDM, er det ikke nødvendig med innløsingskoder eller Apple ID for for å overføre innholdet til enhetene.

Apper og bøker i store kvanta.

Med Apple Business Manager er det enklere enn noensinne å kjøpe apper for macOS og iOS i store kvanta. Applisenser kan enkelt overføres mellom enheter og brukere. Bedriften kan også foreta innkjøp av apper spesialtilpasset bedriftens behov, fra tredjepartsutviklere. Og med volumkreditt kan innkjøpsordrer benyttes til å kjøpe innhold gjennom bedriftens forhandler.

Effektiv administrasjon.

Apper kjøpt gjennom Apple Business Manager distribueres enkelt gjennom MDM til brukere og enheter i alle land der appene er tilgjengelige. Med Apple Business Manager kan du nå samle alle kontoer tilknyttet voluminnkjøps­programmet i samme oversikt, noe som gjør det enklere å overføre lisenser internt i organisasjonen.

Hold bedriftens data trygge. Og personlig informasjon privat.

Når enhetene er satt opp, kan IT administrere og beskytte bedriftsdata med integrerte sikkerhetsfunksjoner og ytterligere kontroller i MDM-løsningen. Felles rammeverk og innstillinger på tvers av apper gjør det mulig å aktivere konfigurering og løpende administrering av innstillingene.

Mer om administrering av bedriftsdata i iOS (PDF)

Separat, sømløst og sikkert.

MDM-løsninger gir administratorer kontroll på detaljnivå uten behov for containere, noe som sørger for at bedriftsdata ikke kommer på avveie ved et uhell. Med Managed Open In kan IT-avdelingen angi restriksjoner som hindrer at vedlegg eller dokumenter åpnes i områder som ikke administreres – og omvendt. IT har også verktøy som gjør det mulig å administrere bedriftsapper og fjerne dem fra en enhet uten at person­lige data slettes. Enheter kan også fjernslettes og låses ved behov. Og de integrerte sikkerhetsfunksjonene i macOS gjør det mulig for IT å kryptere data, beskytte enheter mot skadelig programvare og håndheve sikkerhetsinnstillinger uten bruk av tredjepartsverktøy.

Apper du kan stole på.

Et felles rammeverk og et kontrollert økosystem sørger for at Apple-apper er trygge å bruke. Apples utvikler­pro­gram­mer verifiserer identiteten til alle utviklere, og apper kontrolleres av systemet før de lanseres. Funksjoner som signering, apptillegg, innebygde rettigheter og sandkassetekno­logi forsterker sikkerheten ytterligere. Data kan også beskyttes under overføring ved hjelp av tekno­logier som Per App VPN.

Alle apper kan konfigureres.

iOS gjør det mulig å konfigurere innstillinger og administrere retningslinjer inne i apper. Med Administrert appkonfigurasjon kan ansatte ta appene i bruk umiddelbart – og IT kan være trygge på at dataene i appene håndteres på riktig måte.

På macOS brukes MDM-løsninger til å overskrive innstillinger og skript, noe som gjør det mulig å konfigurere appenes innstillinger og sikre at apper og annen programvare som ikke kommer fra App Store, er oppdatert.

Personlig informasjon er alltid privat. Akkurat som den skal være.

I Apple mener vi at personvern er en grunnleggende menneskerettighet. Derfor er alle Apple-produkter utviklet for å bearbeide informasjon direkte på enheten så langt det er mulig, begrense innsamlingen og bruk av data – og gi brukeren innsyn og kontroll over egen informasjon. Det forsterker et allerede robust sikkerhetsgrunnlag.

Når vi utvikler verktøy for enhetsadministerering har vi hele veien brukerens personvern i tankene. Personvern er like viktig på jobb som hjemme – også når person­lige enheter brukes i jobbsammenheng. IT kommuni­serer med Apple-enhetene via MDM-løsningen, men har begrenset tilgang til opplysninger og innstillinger. De samme funksjonene som beskytter dataene i de bedriftsstyrte appene, forhindrer også at brukernes person­lige innhold blir en del av bedriftens datastrøm.

 • MDM har tilgang til:
 • Enhetsnavn
 • Telefonnummer
 • Serienummer
 • Modellnavn og -nummer
 • Kapasitet og tilgjengelig plass
 • iOS-versjonnummer
 • Liste over installerte apper
 • MDM har ikke tilgang til:
 • E-poster, kalendre og kontakter
 • SMS- og iMessage-meldinger
 • Safari-loggen
 • FaceTime- og samtalelogger
 • Person­lige påminnelser og notater
 • Hvor ofte appene brukes
 • Enhetens posisjon

IT-ressurser.

Lær det grunnleggende om enhetsutrulling, sikkerhet og Apple-tjenester. Eller dykk dypere i tekniske referanser for iOS, macOS og MDM.

Utrulling

Få en grunnleggende innføring i utrulling og avanserte funksjoner for datavern og administering av oppdateringer.

Sikkerhet

Les mer om sikkerhetsfunksjoner for iOS og macOS samt viktige Apple-tjenester.

Tjenester

Les mer om Apple Business Manager og viktige AppleCare-pro­gram­mer.

Tekniske referanser

Få detaljert teknisk informasjon om iOS og macOS samt det innebygde rammeverket.