Apple Authorised Training Centres for Education

Apple Authorised Training Centres for Education.

Med Apple Authorised Training Centre for Education-programmet får læresteder som bruker programvareløsninger fra Apple i undervisningen enestående fordeler.

Opplæring som gir resultater

OS X Mavericks

Enten høyskolen eller universitetet der du jobber tilbyr undervisning i medie-, kunst- eller IT-fag – dette programmet gir deg kunnskapen du trenger for å lære opp og sertifisere studentene dine i programmer som er i bruk i yrkeslivet.


IT-fokusert AATCe

Med en sertifisering som AATCe for IT (Apple Authorised Training Centre for Education) kan du gi studentene dine et forsprang innen forretningslivet og IT- og B2B-markedet med en Apple IT Professional-sertifisering. Apple har en sentral rolle innenfor IT-utviklingen, ikke minst når det gjelder mobile løsninger og «consumerisation». Dette er en spennende utvikling for forelesere og instruktører som underviser IT-studenter som skal ut i arbeidslivet, men også en stor utfordring. Studentene trenger riktig utstyr for å kunne utforske morgendagens muligheter.

Med det integrerte Xcode-utviklingsmiljøet har Apples kunder en kraftfull verktøysamling som gjør det mulig å utvikle engasjerende, innovative og effektive apper. Stadig flere IT-AATCe-er tilbyr derfor undervisning i iOS-programmering og utrulling. Slike ferdigheter og kunnskaper vil være verdifulle i bransjen.

Mediefokusert AATCe

Revolusjon i den kreative bransjen

Final Cut Pro X

De nye mediekanalene og kreative bransjer går gjennom forandringer som et resultat av teknologiske nyvinninger.

I mediebransjen er Apples profesjonelle programmer ledende innen lyd og video. Sertifiseringer er tilgjengelig for Aperture, Final Cut Pro, Logic Pro og Motion.

Utvid pensum

Programmet er fleksibelt i utformingen. Opplæringen er skalerbar slik at den oppfyller aktuelle behov hos de enkelte utdanningsinstitusjonene, innenfor et fag med vanlig varighet på ett semester. Undervisningen som tilbys hos Apple Authorised Training Centre for Education vil gi IT- eller mediefagene dine et betydelig løft.

Apple har kurs- og opplæringsmateriale du kan bruke i klasserommet, gir rabatter på maskinvare og programvare i enkelte land og hever veilederne til Apple Certified Trainer-nivå. Studentene vil bli ekspertbrukere av Apples Pro-og IT-programmer og få et forsprang i jobbmarkedet. Sertifisering for både sluttbruker og instruktør er kun tilgjengelig for Pro-programmer og OS X, ikke for iOS.