Apple Distinguished Educators

Apple etablerte i 1994 ADE-programmet (Apple Distinguished Educators) for å løfte frem pionerer i grunnskolen, den videregående skolen og høyere utdanning som bruker Apple-teknologi til å skape endringer innen undervisning og læring. Dette er lærere fra hele verden som ønsker å forandre verden. De er iherdige foregangspersoner som hjelper andre lærere med å se nye muligheter for hvordan iPad og Mac kan gjøre undervisningen mer personlig for hver eneste elev.

De beste lærerne er ekte innovatører.

Betrodde rådgivere

ADE-er er eksperter på de praktiske sidene ved integrering av teknologi i læringsmiljøer, og de jobber tett med Apple for å fremme nyskapning i utdanningssektoren.

Engasjerte talspersoner

ADE-er deler ekspertkunnskapen de har om hvordan teknologi kan brukes for å engasjere elevene på nye måter, med andre lærere fra hele verden.

Pålitelige forfattere

ADE-er bidrar med mønsterpraksiser og lederskap i utdanningen gjennom publiserte undervisningsopplegg, kurs, bøker med mer.

Globale ambassadører

ADE-er arbeider sammen for å utvikle og løfte frem gode ideer til bedre undervisning og læring over hele verden.

Møt våre Apple Distinguished Educators.

Det globale fellesskapet av utdanningsledere bygger i dag det faglige utviklingsløpet på ønsket om å ha kontakt med andre lærere over hele verden.

  • 2584 ADE-er over hele verden
  • 45 land
  • 973 i Nord- og Sør-Amerika
  • 946 i Europa, Midtøsten, India og Afrika
  • 665 i APEC-land

Lær av ADE-er

Bøker

ADE-er lager og deler med jevne mellomrom Multi-Touch-bøker som er utviklet med iBooks Author.

Se nærmere på bøker av ADE-er

Kurs

Få tilgang til iTunes U-kurs som er publisert av ADE-er på mange fagområder og språk.

Finn kurs av ADE-er

Tirsdagsdiskusjoner på Twitter

Møt ADE-er, diskuter ideer og bygg et internasjonalt nettverk for faglig utvikling.

Bli med på #AppleEDUchat

Inspirasjon

Se artikler om hvordan flotte undervisningsopplegg, aktiviteter og ressurser fra ADE-er brukes i praksis.

Få nye ideer

Har du lyst til å bli en ADE?

Les mer om kommende søkemuligheter i deltakende land, og vær med på å heve standarden for hva som er mulig å få til i undervisningen.

Mer