Inspirasjon til å inspirere.

Apple-produkter er kraftfulle læreverktøy, spesielt når lærerne får støtten og ekspertisen de trenger for å benytte dem fullt ut. Derfor har vi utviklet pensum som gjør det enklere å innføre kreativ tenking i alle fag. Vi har også laget pro­gram­mer hvor lærere kan lære av hverandre, ressurser som gir under­visere iPad- og Mac-ferdighetene de trenger, og opplegg som løfter frem pionerer innen utdanning. Alt for at lærerne skal kunne yte sitt beste.

Alle kan tenke kreativt

Et undervisnings­opplegg som fremmer kreativitet i alle fag.

Du som er lærer, vet at kreativitet er en viktig ferdighet. Vi har utviklet en samling av prosjektveiledninger som hjelper elevene med å utvikle og kommuni­sere ideer gjennom tegning, fotogra­fering, musikk og video. Og som gir deg morsomme og gode måter å stimulere elevenes kreativitet på ved å overføre disse ferdighetene til alle fag, emner og oppgaver.

Undervise i koding

Et program som hjeper deg å lære bort frem­tidens språk.

Koding vil være en viktig ferdighet i en frem­tid drevet av tekno­logi. Vi har utviklet det omfattende pensumet Alle kan kode, med undervisningsopplegg for iPad og Mac, lærerveiledninger og apper som gjør det enkelt å undervise i koding. Gryende apputviklere kan ta sertifiseringen App Development with Swift og vise at de er klare til å ta kunnskapen til et nytt nivå.

Mer om å undervise i koding

Bli din egen drømmelærer.

Du inspirerer neste generasjon. Du gjør avanserte ideer enkle å forstå. Og du er alltid på jakt etter nye måter å engasjere elevene på. For å holde inspirasjonen oppe har vi samlet en rekke tips, historier og annet nyttig materiell.

Utforsk tips, historier og undervisningsmateriell

Gode lærere slutter aldri å lære selv. Det støtter vi fullt ut.

Vi har utviklet en pakke med omfattende utdannings­pro­gram­mer bare for lærere. Den inkluderer alt fra det grunnleggende om integrering av iPad og Mac i klasserommet, til nye og innova­tive undervisningsteknikker.

Apple Teacher

Apple Teacher er et gratis faglig utviklingsprogram du følger i din egen rytme. Opparbeid ferdigheter på iPad og Mac som er direkte knyttet til aktiviteter med elevene, og få anerkjennelse for det du lærer.

Mer

Bli med i Apple Teacher

Apple Professional Learning

Gjør timene dine mer levende med Apple-produkter, enten du ønsker å sprite opp undervisnings­hverdagen eller du er klar for å snu opp ned på undervisningen din med iPad og Mac.

Mer

Jeg ser alltid etter muligheter til å utvikle meg faglig. Apple Teacher har vist meg nye måter å inspirere og engasjere elevene mine på.

Ben Cramer Lærer ved Lombardi School

Lær av andre lærere.

Du er alltid på jakt etter nye måter å engasjere elevene på. Og de beste ideene kommer vanligvis fra andre lærere. Derfor har vi samlet tips og erfaringer fra lærere som har lykkes med å bruke Apple-produkter i under­vis­ningen – slik at du kan gjøre det samme.

Apple Distinguished Educators

Lær av og kom i kontakt med innova­tive lærere rundt om i verden, som deler kunnskapen sin gjennom Multi-Touch-bøker, Twitter og en rekke ulike iTunes U-kurs.

Mer

Apple Distinguished Schools

Se hvordan innova­tive skoler har lykkes med å innføre aktiviteter basert på de nye tekno­logiske mulighetene, og hvordan du kan bruke deres mønsterpraksis for iPad, Mac, apper og Multi-Touch-bøker på skolen din.

Mer

Opplæringen og støtten vi får fra Apple, hjelper lærerne å bruke den nye tekno­logien til fulle.

Treasure Weisenberger Rektor ved Lombardi School

Undervisningsverktøy

Apper som hjelper deg å bruke tekno­logi til fulle. I og utenfor klasserommet.

Vi har utviklet verktøy som gjør det enklere for deg å rettlede elevene når de bruker enhetene og appene i timene, og som gir deg verdifullt innsyn i hver elevs fremgang. Så du kan konsentrere deg om det som betyr mest: å undervise.

Mer om undervisningsverktøy