Bevaring

World Water Monitoring Challenge

Etter hvert som verdens befolkning vokser, øker også behovet for rent vann. Inviter elevene til å bli med i World Water Monitoring Challenge, et internasjonalt informasjonsprogram som har som mål å øke bevisstheten rundt beskyttelse av vannressurser. Samle inn data fra vann og elver i nærheten, og utforsk hvordan det er mulig å løse problemer knyttet til fornybare ferskvannskilder.

Lær om ressursene som er i fare.

I kapittel 41, del 1 i boken Life on Earth av E. O. Wilson kan du lese om hvilke konsekvenser menneskelig aktivitet har hatt for jordens vannveier. Kontinuerlig overvåking av vannressursene gjør det mulig for forskere å vurdere tilstanden i dag og overvåke hvor alvorlig situasjonen er – eller hvor godt en innført løsning fungerer – over tid.

Life on Earth, Unit 7

Last ned gratis i iBooks.

Øk bevisstheten.

Verdens fornybare ferskvannskilder reduseres stadig fordi økende vannmengder ledes over til jordbruk og annen menneskelig aktivitet. Besøk nettstedet til World Water Monitoring Challenge for å finne ut hvordan dere kan delta. Bruk deretter Evernote-appen til å liste opp ideene dere kommer opp med for å planlegge, utvikle og skape oppmerksomhet rundt et prosjekt for overvåking av vannkvalitet rettet mot elever ved skoler i nærområdet.

World Water Monitoring Challenge

Finn ut hvordan nærmiljøet kan delta.

De fire parameterne for vannkvalitet

Dette er de viktigste indikatorene deltakerne måler som en del av World Water Monitoring Challenge.

1. Temperatur

2. pH (surhet)

3. Turbiditet
(klarhet)

4. Oppløst
oksygen

Start overvåking.

Bruk en mal i Pages-appen eller ThingLink-appen til å lage en invitasjon til barneskoleelever om å delta i World Water Monitoring Challenge-prosjektet dere har utviklet.

Jorden er ikke bare et sted vi bor. Det er den som gjør at vi lever.

E. O. Wilsons Life on Earth

Marker Jordens dag.

Undervisningsmateriell

Utforsk iTunes-samlingen av apper, bøker og annet i anledning Jordens dag.

Tilpass undervisningsoppleggene.
Apple og miljøet

Se hva Apple gjør for å bidra til at jorden skal bli et bedre sted.

Mer

Neste

Apple og utdanning