Økologi

Fordeling av bestander i naturen

Siden alle jordens skapninger bor på samme sted, er det i dag viktigere enn noen gang å forstå hvor nødvendig det er å dele. Trekk frem en lokal plante eller et lokalt dyr som opplever endringer i bestanden, og del ideer om hvordan vi kan leve i balanse som et globalt samfunn.

Finn ut hva som kan være årsaker til endringer i bestanden.

Les kapittel 39, del 3 i Life on Earth av E. O. Wilson for å lære om hvordan menneskelig aktivitet noen ganger reduserer størrelsen på dyrenes leveområder og tvinger dem sammen på små områder – eller fører til utryddelse av ett eller flere rovdyr.

Life on Earth, Unit 7

Last ned gratis i iBooks.

Befolkningsvekst – en utfordring for planeten

Menneskeheten har mer enn fordoblet seg i løpet av de siste 50 årene. Det lever mer enn 7 milliarder mennesker på jorden i dag. Påvirkningen på jordens ressurser vil bare bli større etter hvert som befolkningen øker.

7,1milliarder
  • Jordens ressurser
  • Mennesker
1956
2016

Finn ut mer om truede dyr.

Mens bestanden er for stor av noen arter, er det andre arter som opplever alvorlig nedgang. Bruk WWF Together-appen til å lære om truede arter, blant annet kjempepandaer, tigere, monarksommerfugler, havskilpadder og isbjørner. Bruk deretter iNaturalist-appen til å undersøke hvorfor bestanden av et lokalt vilt dyr eller en lokal planteart endrer seg.

Forklar hvordan lokalmiljøet kan bidra.

Bruk iMovie til å lage et 30 sekunder langt informasjonsinnslag som gir en innføring i hvorfor den valgte dyre- eller plantearten er truet eller har for stor bestand. Forklar hvilke faktorer som påvirker størrelsen på bestanden, hvilke problemstillinger dette medfører og hvordan lokalmiljøet kan bidra.

Hvor de ulike organismene er plassert i et leveområde, sier mye om behovene de har, hvordan økosystemene deres er og hvordan de påvirker andre arter.

E. O. Wilsons Life on Earth

Marker Jordens dag.

Undervisningsmateriell

Utforsk iTunes-samlingen av apper, bøker og annet i anledning Jordens dag.

Tilpass undervisningsoppleggene.
Apple og miljøet

Se hva Apple gjør for å bidra til at jorden skal bli et bedre sted.

Mer

Neste

Apple og utdanning