Økosystemer

Sekundærsuksesjon

Sekundærsuksesjon oppstår når et etablert økosystem sakte fornyer seg selv etter at habitatet er blitt utsatt for ødeleggelse. Elevene kan bruke ressursene i undervisningsopplegget til å studere dette begrepet og deretter fortsette undersøkelsene ute i naturen og finne eksempler i nærmiljøet.

Observer endringer i økosystemer.

Et typisk eksempel der sekundærsuksesjon oppstår, er en åker som ligger i brakk. Når bonden ikke lenger dyrker noe, går åkeren etter hvert tilbake til sin forrige naturlige tilstand. Les kapittel 40, del 3 i Life on Earth av E. O. Wilson og se film 40.3, Starting Over, for å lære om suksesjon og se hvordan den forekommer i naturen.

Life on Earth, Unit 7

Last ned gratis i iBooks.

Utforsk et område som ligger i brakk.

Slå opp i lokale naturhåndbøker, gå ut i naturen eller kontakt naturvernorganisasjoner for å finne ut mer om lokale planter påvirket av suksesjon på en åker i brakk, eller andre områder som har endret seg. Bruk Pages til å skrive en fortelling, eller opprett en tidslinje med RWT Timeline-appen som beskriver hva du ser for deg kan skje på dette stedet. Finn ut hvilke arter som sannsynligvis vil kolonisere det åpne området, og beskriv hvordan plantesamfunnene kommer til å endre seg over tid. Undersøk i lokalmiljøet om du kan finne bilder og informasjon om hvordan området så ut tidligere, sammenlignet med slik det ser ut i dag.

Bruk reglene for suksesjon.

Let etter eksempler på vei- eller byggeprosjekter der du bor, som trenger seg inn på tidligere naturområder. Bruk Sketchbook Express-appen til å illustrere og forklare hvordan fragmentering av leveområder forekommer i eksemplene du finner, og beskriv hvordan leveområdet har blitt påvirket.

Sketchbook Express

Last ned gratis fra App Store.

I et fungerende økosystem slutter egentlig aldri prosessen med sekundærsuksesjon.

E. O. Wilsons Life on Earth

Marker Jordens dag.

Undervisningsmateriell

Utforsk iTunes-samlingen av apper, bøker og annet i anledning Jordens dag.

Tilpass undervisningsoppleggene.
Apple og miljøet

Se hva Apple gjør for å bidra til at jorden skal bli et bedre sted.

Mer

Neste

Apple og utdanning