Alle kan tenke kreativt

En samling med prosjekt­veiledninger som
bringer kreativitet til alle fag.

Prosjektene i Alle kan tenke kreativt-veiledningene viser elevene hvordan de kan utvikle og kommuni­sere ideer gjennom tegning, fotogra­fering, videoer og musikk. Og prosjektene stimulerer kreativiteten ved å gi lærere artige og meningsfulle måter å innføre disse ferdighetene på, uansett fag, emne eller oppgave.

Last ned prosjektveiledningene

Hvorfor kreativitet er viktig.

Gjennom samarbeidet vårt med lærere gjennom 40 år har vi sett at kreativ utfoldelse gir et større engasjement blant elevene, noe forskning også viser. Og når de er mer engasjerte, tar de mer ansvar for egen læring. Elevene blir bedre på problemløsing, kommunikasjon og samarbeid. De utforsker mer og eksperimenterer mer. De forteller bedre og mer detaljerte historier og finner sin egen unike stemme. De utvider horisontene sine og ser for­bindelser som de ellers kanskje ikke hadde sett – og de tar med seg disse ferdighetene gjennom hele skolegangen. Og videre i livet.

Få frem det kreative i hver elev.

Alle elever lærer på ulike måter, henter inspirasjon fra ulike steder og formidler ideer på hver sin måte. Alle kan tenke kreativt er laget med hjelp fra lærere og folk i kreative yrker. Serien inkluderer fire prosjektveiledninger som tar for seg grunnleggende ferdigheter og teknikker innen tegning, fotogra­fering, video og musikk. Elevene laster ned gratis iPad-apper og tar i bruk det innbygde kameraet, mikrofonen, høyt­talerne, Multi-Touch-skjermen – og Apple Pencil. Lærerhåndbøkene viser lærerne hvordan de kan bake disse ferdighetene inn i under­vis­ningen hver dag, i form av artige og engasjerende aktiviteter.

Tegning

Tegning oppmuntrer hjernen til å undersøke verden, hvordan en ting er satt sammen, og hvordan den fungerer. Når elevene tegner, kan de uttrykke seg selv og egen fantasi på en måte de ikke kan med ord. Elevene får lære om balanse og symmetri samt hvordan de lager linjer, figurer, skygger, farger og tekstur. Disse ferdighetene kan de bruke til å lage skriftkunst, drodle, tegne portretter, designe logoer og mye annet.

Last ned prosjektveiledningen for tegning

Bilder

Ved å utforske omverdenen og ta bilder av den, utvikler elevene forståelsen av den. Med kameraet på iPad og Bilder-appen lærer de seg å finne interessante motiver, eksperimentere med lys og skygger og utforske alle aspektene ved å komponere et bilde – fra ulike synsvinkler til dybde og symmetri. De får prøve seg på flere ulike teknikker for å ta landskapsbilder, portretter og lage kollasjer.

Last ned prosjektveiledningen for bilder

Video

Gjennom video kan elevene formidle ideer og dele tanker på en effektiv måte, og de har muligheten til å informere, påvirke og inspirere publikummet sitt. Med kameraene på iPad samt Clips og iMovie lærer elevene om komposisjon, lys, kameravinkler, tempo og hvordan de forbereder en setting for å fortelle sterke historier gjennom dokumentarer, direktesendinger og kortfilmer.

Last ned prosjektveiledningen for video

Musikk

Med musikk blir historiene våre sterkere og mer fullkomne. Elevene får lære hvordan de bygger opp vers, refrenger og broer ved hjelp av sanger de allerede er kjent med, slik at de kan bli trygge på å lage sin egen musikk. De lærer seg å lage rytmer og deretter sample dem, arrangere låter og spille inn vokal. I tillegg blir de kjent med akkordstrukturer, trommerytmer og sangkomposisjon, slik at de kan finne nye måter å formidle temaer og ideer på gjennom musikk.

Last ned prosjektveiledningen for musikk

Kreativ hjelp til lærere i alle slags fag.

Alle kan tenke kreativt har også en lærerhåndbok, som er laget for å hjelpe lærere å bruke kreative, morsomme aktiviteter i under­vis­ningen til å engasjere elever på alle årstrinn. Den inkluderer prosjektideer innen matte, naturfag, lesing og skriving, litteratur, historie, samfunnsfag og koding. Vi har også lagt inn rubrikker hvor du kan evaluere elevenes arbeid i de ulike mediene. Du vil for eksempel se elevene bruke rytmer til å huske ligninger i mattetimene, produsere en video for å gjenskape en viktig historisk hendelse eller bruke tegninger til å illustrere hvordan en bys arkitektur endres over tid.

Last ned lærerhåndboken