Alle kan tenke kreativt

En samling med prosjekt­veiledninger som
bringer kreativitet til alle fag.

Prosjektene i Alle kan tenke kreativt-håndbøkene viser elevene hvordan de kan utvikle og kommuni­sere ideer gjennom video, fotogra­fering, musikk og tegning. Prosjektene stimulerer kreativiteten ved å gi lærere artige og meningsfulle måter å innføre disse ferdighetene i under­vis­ningen på, uansett årstrinn.

Last ned prosjektveiledningene

Hvorfor kreativitet er viktig.

Gjennom samarbeidet vårt med lærere gjennom 40 år har vi sett at kreativ utfoldelse gir et større engasjement blant elevene, noe forskning også viser. Og når de er mer engasjerte, tar de mer ansvar for egen læring. Elevene blir bedre på problemløsing, kommunikasjon og samarbeid. De utforsker mer og eksperimenterer mer. De forteller bedre og mer detaljerte historier og finner sin egen unike stemme. De utvider horisontene sine og ser for­bindelser som de ellers kanskje ikke hadde sett – og de tar med seg disse ferdighetene gjennom hele skolegangen. Og videre i livet.

La oss se hva elevene har å si

Få frem det kreative i hver elev.

Alle elever lærer på ulike måter, henter inspirasjon fra ulike steder og formidler ideer på unike måter. Alle kan tenke kreativt er laget med hjelp fra lærere og folk i kreative yrker. Serien inkluderer fire prosjekt­veiledninger som tar for seg grunnleggende ferdigheter og teknikker innen video, fotografi, musikk og tegning. Elevene laster ned gratis iPad-apper og tar i bruk det innbygde kameraet, mikrofonen, høyt­talerne, Multi-Touch-skjermen, Voice Over og Apple Pencil. Og arbeidsboken for design hjelper dem med å utvikle viktige ferdigheter i løpet av de kreative fasene som kreves for å komme i mål med et prosjekt.

Tegning

Tegning oppmuntrer hjernen til å undersøke verden, hvordan en ting er satt sammen, og hvordan den fungerer. Når elevene tegner, kan de uttrykke seg selv og egen fantasi på en måte de ikke kan med ord. Elevene får lære om balanse og symmetri samt hvordan de lager linjer, figurer, skygger, farger og tekstur. Disse ferdighetene kan de bruke til å lage skriftkunst, drodle, tegne portretter, designe logoer og mye annet.

Bilder

Ved å utforske omverdenen og ta bilder av den, utvikler elevene forståelsen av den. Med kameraet på iPad og Bilder-appen lærer de seg å finne interessante motiver, eksperimentere med lys og skygger og utforske alle aspektene ved å komponere et bilde – fra ulike synsvinkler til dybde og symmetri. De får prøve seg på flere ulike teknikker for å ta landskapsbilder, portretter og lage kollasjer.

Video

Gjennom video kan elevene formidle ideer og dele tanker på en effektiv måte, og de har muligheten til å informere, påvirke og inspirere publikummet sitt. Med kameraene på iPad samt Clips og iMovie lærer elevene om komposisjon, lys, kameravinkler, tempo og hvordan de forbereder en setting for å fortelle sterke historier gjennom dokumentarer, direktesendinger og kortfilmer.

Musikk

Musikk er et språk vi alle forstår. Elevene begynner med det grunnleggende, som å ta opp stemmen sin, og dette vil gi dem selvtillit til å fortelle og forbedre historier ved hjelp av musikk og lyd. Når de lærer å bruke GarageBand på iPad, utvikler de ferdighetene som trengs for å lage egne podkaster, trommerytmer og sanger.

Åpne for kreativ utfoldelse i hver eneste undervisningstime.

Alle kan tenke kreativt har også lærerhåndbøker som er laget for å inspirere til kreativitet på alle årstrinn. Håndbøkene for yngre og eldre elever inneholder over 300 undervisningsideer om hvordan man kan lage engasjerende prosjekter innen matematikk, naturfag, språk og literatur, historie, samfunnsfag og koding. Verktøy for strategisk integrering i undervisningen hjelper lærere med å ta i bruk prosjektene i under­visningen. Karakterskjemaer gjør det enklere for lærere å evaluere arbeid og støtte elevene på tvers av kreative medier. Og en arbeidsbok for design hjelper elevene gjennom den kreative prosessen hvor de tar ferdighetene de lærte i Alle kan tenke kreativt-prosjekthåndbøkene, og utvikler en helt egen historie.

La deg inspirere av kreative hoder fra hele verden.

Følg @AppleEdu og #EveryoneCanCreate