Slik bruker Amy Heimerl iPad i undervisningen.

«Med riktig type undervisning, de riktige appene og bruk av iPad sammen med tradisjonelle undervisningsmetoder kan elevene oppnå bedre resultater enn de gjorde tidligere.»

Amy Heimerl underviser i 1. klasse på Park Avenue Elementary School i Maine i USA

Apper i klasserommet.

Da skolestyret bestemte seg for å introdusere iPad i klasserommet, startet det som et prosjekt. En gruppe på fem lærere fikk i oppgave å utarbeide anbefalinger for hvordan det ville være best å bruke iPad i undervisningen. Gruppen brukte to hele dager på å lage en omfattende liste over gode iPad-apper som kunne brukes i løpet av skoleåret. Heimerl var en av lærerne i gruppen, og hun fikk raskt øynene opp for undervisningsmulighetene som ligger i iPad.

Skolestyret hadde allerede utviklet et skjema som skulle brukes til å vurdere appene. Oppfyller appen læringsmålet? Gir den umiddelbar tilbakemelding? Er det den beste appen blant alle tilgjengelige alternativer? Kan den tilpasses? Heimerl fulgte disse kriteriene til punkt og prikke da hun skulle finne de beste appene til sin førsteklasse.

Personlige mapper for personlig tilpasset læring.

Med 22 elever i klassen synes Heimerl det kan være vanskelig å tilpasse undervisningen til hver enkelt elev. Så da skolestyret delte ut iPad til samtlige elever, ville hun prøve å gi hver enkelt elev en tilpasset læringsopplevelse. Det viste seg å være like enkelt som å lage mapper. Heimerl installerte det samme store biblioteket med apper på iPaden til hver enkelt elev. Deretter dro hun kun de appene som passet til hver enkelt elevs læringsnivå, inn i egne mapper. I mattemappen til en av elevene la hun for eksempel en app for tallgjenkjenning. Mens en annen elev som var klar for å legge sammen og trekke fra, fikk en app for addisjon og subtraksjon, men ikke trengte appen for tallgjenkjenning.

Det å opprette mapper med apper virket enkelt, men det utgjorde en stor forskjell. Når elevene plukket opp iPaden, trykket de bare på den riktige mappen og begynte å jobbe. Det at elvene fikk enkel tilgang til skreddersydd undervisningsmateriell, gjorde at de fikk raskere fremgang. «Alt de gjør på iPaden, er fullstendig selvkontrollerende, slik at de får umiddelbar bekreftelse og kan gå videre uten at jeg står ved siden av», sier Heimerl. «Elevene står fritt til å jobbe i sitt eget tempo.»

En leksjon i deling.

Heimerls elever er ivrige og vil veldig gjerne vise klassekameratene hva de gjør på iPaden. «De liker å dele det de har lært, det de kan gjøre, eller det de har funnet», sier Heimerl. «De kan dele kunnskapen med en venn og være læreren.»

Hun er veldig begeistret for at iPad oppmuntrer barna til å tenke selv. «Elevene finner sine egne kreative måter å gjøre ting på eller kommer seg videre på», sier Heimerl. Når hun ser at elevene holder på med noe interessant på iPaden, viser hun det til resten av klassen. «Og plutselig har alle barna lyst til å prøve noe nytt.»

«Alle elever har sin måte å lære på. Men siden de er ivrigere og mer engasjerte når de bruker iPad, er de som regel mer fokuserte også.»