Slik bruker dr. Craig Roble iPad i undervisningen.

«Jeg vil at elevene skal trekke linjer mellom historien og deres egne liv, fordi de selv er en del av den.»

Dr. Craig Roble, Heritage E‑STEM Magnet School, West St. Paul, Minnesota

Et dypdykk i historien.

Forestill deg å åpne en historiebok og foreta en umiddelbar reise inn i fortiden. En video viser ansiktsuttrrykkene til arbeiderne ved en fabrikk på begynnelsen av 1900-tallet. Du stopper for å lese et håndskrevet brev fra flypioner Wilbur Wright, og du sveiper gjennom et bildegalleri som viser de første amerikanske myntene, for så å sammenligne dem med bilder av dagens valuta. Hver eneste side er krydret med interaktivt innhold som utdyper teksten og gjør historien levende.

Dr. Craig Roble lager slike interaktive bøker og bruker dem i samfunnsfagundervisningen ved Heritage E‑STEM Magnet School, en offentlig ungdomsskole i West St. Paul i Minnesota. I tillegg til det han skriver selv, henter han tekst, bilder og annet innhold fra Library of Congress, PBS, Minnesota Historical Society og andre kilder, og setter sammen materialet med gratisappen iBooks Author fra Apple.

«Jeg begynte å undervise fordi jeg liker historier», forteller Roble. «Jeg vil at elevene skal trekke linjer mellom historien og deres egne liv, fordi de selv er en del av den.»

En helhetlig læreplan.

Heritage E‑STEM Magnet School knytter realfagene (naturfag, teknologi, ingeniørvitenskap og matematikk) sammen med miljøtiltak, som for eksempel et år langt prærierestaureringsprosjekt. Elevene bruker iPad på skolen, til hjemmeleksene og til feltarbeid.

Robles Multi-Touch-bøker er med på å fremme skolens tverrfaglige fokus. Han bruker widgetene i iBooks Author til å legge til interaktive elementer som skaper en rød tråd mellom samfunnsfag og andre emner.

Et kapittel om Brooklyn Bridge inneholder for eksempel en Flyover-video, historiske bilder samt en 3D-gjengivelse av broen, som elevene kan manipulere for å få en bedre forståelse av konstruksjonen. «Samtidig jobber elevene med et ingeniørprosjekt i naturfagtimene, hvor de bygger en bro av spagetti og marshmallows», sier Roble. «Og i matematikktimene lærer de om beregningene som ble brukt da broen ble konstruert.»

Et velorganisert klasserom.

Ifølge Roble er det ideelle klasserom ikke et klasserom i det hele tatt. Det er et sted fylt av historiske tekster, bilder og objekter som elevene kan utforske fritt. «Jeg vil at klasserommet skal være som et museum der man kan gå rundt og berøre ting», sier han.

Mange av kulturgjenstandene Roble ønsker å dele med elevene, finnes imidlertid bare på ekte museer. «Tidligere løste vi det med å lage papirkopier av gjenstandene», minnes han. «Men det ga ikke det samme engasjementet som vi opplever med iPad.»

Med interaktive bøker kan Roble nå illustrere pensum med digitale ressurser som elevene kan studere på nært hold. «Jeg er alltid på utkikk etter tekster, gjenstander, ressurser og nettsteder jeg tror vil være aktuelle for elevene mine», sier han. «iBooks Author er verktøyet jeg trenger for legge innholdet på iPad og gjøre det tilgjengelig for elevene og spennende å bruke.»

Tilbake til fortiden.

Roble har sett en bemerkelsesverdig forandring etter han begynte å bruke Multi-Touch-bøker i undervisningen. Siden iPads inntreden i klasserommet, er sannsynligheten for at elevene vil gjøre leksene sine doblet, og resultatene på prøver har blitt elleve prosent bedre.

«Elevene har fortalt meg at den største forskjellen i måten de lærer på, er at de er aktive», sier Roble. «De deltar. De markerer, de trykker, de sveiper til en ny side. Det opprettholder engasjementet hos elevene, og leksene blir mer interessante.»

Men viktigst av alt er kanskje at Multi-Touch-bøkene til Roble hjelper elevene med å trekke linjer mellom fortiden og deres nåværende liv.

«De kan se på et kart fra slutten av 1800-tallet, og på bussen hjem ser de et gatenavn og sier: ‘Den gaten er oppkalt etter en bonde som bodde her’,» forteller han. «De lærer om folk og steder og om hendelser som har funnet sted. Men de lærer også om seg selv.»

«Elevene har fortalt meg at den største forskjellen i måten de lærer på, er at de er aktive. De deltar. Det opprettholder engasjementet hos elevene, og leksene blir mer interessante.»

Tips fra dr. Craig Roble.

Bruk iBooks Author til å dele historier.

«iBooks Author lar meg dele historier på en måte som gjør elevene mer personlig engasjert. Jeg kan bevege meg utover teksten og bruke primærkilder, gjenstander, interaktive elementer og nettlenker som gjør historien levende. Det gir elevene enkel tilgang til mer informasjon enn jeg noensinne før har kunnet gi dem.»

Tilpass widgeter for ditt fagområde.

«Widgeter i iBooks Author gjør det mulig å gi elevene en læringsopplevelse de virkelig opplever. I samfunnsfag kan et sidepanel med rullefunksjon bli til en tidslinje. Et bildegalleri kan vise et historisk dokument, inskripsjonen og et fotografi eller maleri fra samme periode. Kart med forklaringer viser elevene hvor kjente ekspedisjoner gikk, samtidig som flytende vinduer støtter opp med enda mer bakgrunnsstoff. Og tredimensjonale objekter gjør det mulig for elevene å håndtere historiske gjenstander virtuelt.»

Samarbeid med lokale organisasjoner om innhold og ressurser.

«Ta kontakt med institusjoner som har ressurser det er vanskelig for elevene å få tilgang til. Jeg la til kart, dokumenter og bilder fra Minnesota Historical Society i Multi-Touch-bøkene og iTunes U-kursene mine. Det hjalp elevene med å forstå at vår stats historie bare er et tidligere kapittel i deres egen historie.»

Hjelp andre lærere med å lage Multi-Touch-bøker.

«Når du har laget en bok selv, kan du dele erfaringene dine på lærermøter. Vis frem funksjonene i iBooks Author og fortell dem om fordelene med å bruke appen. Gi kollegene dine tilgang til bøkene du har laget så de kan se hvor bra de ser ut på iPad. Etterpå kan du fortelle dem om arbeidsflyten i iBooks Author og hjelpe dem i gang med å lage interaktive bøker selv.»

Spør elevene om hva de får mest utbytte av.

«Elever lærer på forskjellige måter, og de er flinke til å gi tilbakemeldinger. Gi dem bøker med spennende interaktivt innhold, og be dem fortelle deg hva som fungerer bra, og hva som ikke gjør det. Det er enkelt å gjøre endringer i iBooks Author, enten du vil redigere tekst, sette inn eller endre størrelsen på bilder, eller legge til en ny widget i boken.»