Prince George’s County Public Schools

Teknologi hjelper fire amerikanske ungdomsskoler med å oppnå sine mål.

I korridorene på Buck Lodge Middle School nær Washington, D.C. treffer du elever fra lokalsamfunnet, fra nærliggende områder i byen og på landet – og fra mer enn 60 land, blant dem Kamerun, Guatemala og India. Går du inn i et av klasserommene, ser du de samme elevene engasjert i en felles opplevelse, der de finner informasjon, samarbeider og skaper fantastisk innhold på iPad.

Buck Lodge Middle School er en del av Prince George’s County Public Schools, et av de største og mest varierte skoledistriktene i USA. En stor andel av distriktets 128 000 elever har engelsk som andrespråk, og nesten to tredjedeler av dem kommer fra økonomisk vanskeligstilte husstander.

«Elevene kommer hit med svært ulike bakgrunner og læringsstiler», sier Dr. Debra Mahone, direktør for statlige og føderale programmer i Prince George’s County. «Vi står overfor mange av de samme utfordringene som skoledistriktene i de store byene.»

I et forsøk på å forbedre undervisningen og læringen ved noen av de mest utsatte ungdomsskolene i Prince George’s County, iverksatte distriktets lærere og administratorer et én-til-hver-program for iPad ved fire av ungdomsskolene som mottar statlige Title I-tilskudd: Buck Lodge, William Wirt, Charles Carroll og Nicholas Orem. Programmet har ført til faglig utvikling for lærerne, bedre tilgang til teknologi, i og utenfor klasserommet – og at alle elever og lærere nå har hver sin iPad.

«Det alle barn har til felles, uansett hvilken bakgrunn, hvilken kultur eller hvilket land de kommer fra, er evnen til å lykkes hvis de får muligheten.»

– Dr. Debra Mahone, direktør for statlige og føderale programmer, Prince George’s County Public Schools

«Det alle barn har til felles, uansett hvilken bakgrunn, hvilken kultur eller hvilket land de kommer fra, er evnen til å lykkes hvis de får muligheten», sier Mahone.

Snur ting rundt.

«Da jeg begynte her ble vi sett på som en mislykket skole», forteller James T. Richardson, rektor ved Buck Lodge. Han kom til skolen for fem år siden for å hjelpe lærerne med å bedre elevenes resultater over hele linjen.

Dr. Mahone og representanter fra Title I-programmet utarbeidet en strategi for å ta iPad i bruk i ungdomsskolene og endre læringsmiljøet. «Vi klarte å utvikle et nettverk basert på faglige strategier, ferdigheter og tilnærmingsmåter», sier Mahone. «Det var utvilsomt den mest utslagsgivende faktoren.»

Da strategien var på plass, samarbeidet Title I-kontoret med Richardson og de andre rektorene om å innføre programmet. «Det var en gyllen mulighet til å virkelig endre måten vi underviser på – og måten elevene lærer på», sier Richardson. «Og siden da har vi sett en total forandring.»

Lærerne innlemmer nå iPad i pensum. De utvikler spesialtilpassede iTunes U-kurs, bygger opp digitale biblioteker med undervisningsmateriell og øker engasjementet med interaktive apper.

«Stemningen er elektrisk fordi elevene tar ansvar for sin egen læring og synes det de driver med er spennende. Nivået av engasjement og begeistring i klasserommet har aldri vært høyere.»

— James T. Richardson, rektor ved Buck Lodge Middle School

Engasjerer med iPad.

Aiesha Stover, matematikklærer ved Buck Lodge, bruker iPad til å vise elevene i 7. klasse hvordan de kan knytte abstrakte formler til praktisk kunnskap.

Hun utviklet et iTunes U-kurs der elevene kan utforme og møblere sine egne virtuelle hus. Elevene bruker apper som Numbers og Geometry Pro! til å beregne areal, måle omkrets og regne ut hva materialene vil koste – rom for rom. De kan bevege seg rundt i klasserommet med iPad i hånden, og få en forståelse for den relative lengden på dører, vinduer og vegger.

«Min rolle er å tilrettelegge, ikke å stå foran i klasserommet og holde foredrag», sier Stover. «Oppmerksomheten rekkes mot dem.»

iTunes U-kurset har gjort at elever som før var relativt lunkne når kom det til matte, nå er entusiastiske og engasjerte deltakere, som gleder seg til å vise drømmehjemmet sitt til klassen. «Matte var som et fremmedspråk. Men nå forstår elevene vokabularet og snakker det flytende», sier Stover. «Jeg elsker det magiske øyeblikket, når det går opp for elever som trodde de ikke skjønte eller likte matte – at de faktisk gjør det.»

Styrker kreativiteten og selvtilliten.

Benjamin Grace er naturfaglærer i 8. klasse. Han kan fortelle at iPad gjør det mulig å utforske den naturvitenskapelige prosessen på nye måter. «Jeg vil få elevene mine til å forstå at naturvitenskap handler om alt rundt dem, om hvordan verden fungerer, og at de har mulighet til å bli biologer, kjemikere – eller til og med arbeide for NASA», sier han. «Med iPad har de kunnet løfte blikket fra lærerboken.»

Elevene til Grace bruker det innebygde kameraet på iPad til å ta bilder eller ta opp og redigere video – og setter sammen tekst og billedmateriale i presentasjoner, dokumenter og plakatform. iPad hjelper også elever som ikke er stødige i engelsk, med å styrke kommunikasjonsferdighetene sine og bli tryggere på seg selv. «Det kan være skummelt å snakke foran en gruppe, selv når du er flink i engelsk», sier Grace. «Nå kan elevene ta med seg iPad hjem og filme seg selv mens de snakker.» Øvelsen gjør at de føler seg tryggere når de skal snakke foran publikum. «Det at de kan øve med iPad, har gitt dem en selvtillit som rett og slett ikke var der tidligere», sier Grace.

«Skolene som er med i programmet, gjør det langt bedre enn tilsvarende skoler i distriktet. I lesing har vi sett en økning på 35 prosent. I matematikk er resultatene mer enn doblet.»

– Dr. Debra Mahone, direktør for statlige og føderale programmer, Prince George’s County Public Schools.

Lærer nye undervisningsmetoder.

Faglig utvikling er en viktig del av Prince George’s Countys én-til-hver-program for iPad. Lærere fra hele distriktet møtes for å dele apper og erfaringer om hvordan man kan undervise med iPad.

«Lærerne har funnet nye måter å presentere pensum på – og nye måter for elevene å vise hva de har lært», sier Mahone. «Programmet har åpnet lærernes øyne for nye undervisningsmetoder som virkelig gir resultater – og som når ut til flere elever på kortere tid.»

Oppnår fremragende resultater.

Bare tre år etter de første elevene fikk iPad, er disse utsatte ungdomsskolene totalforvandlet. «Stemningen er elektrisk fordi elevene tar ansvar for sin egen læring og synes det de driver med er spennende. Nivået av engasjement og begeistring i klasserommet har aldri vært høyere», sier Richardson.

Resultatene fra alle de fire Title I-ungdomsskolene er fremragende. «Skolene som er med i programmet, gjør det langt bedre enn tilsvarende skoler i distriktet», sier Mahone. «I lesing har vi sett en økning på 35 prosent. I matematikk er resultatene mer enn doblet.»

På grunnlag av suksessen programmet har hatt, jobber administratorer nå med å utvide det til å omfatte barneskoler i hele distriktet. «Vi vil kunne videreføre mye av det vi har lært, og mange av suksesshistoriene fra én-til-hver-programmet for iPad i ungdomsskolene», sier Mahone. «Og det er bare begynnelsen. Mulighetene er uendelige med iPad.»

Kort fortalt

  • 128 000 elever og 9000 lærere
  • 75 av distriktets 209 skoler er klassifisert som Title I-skoler. (Skoler som har en høy andel elever fra familier med lav inntekt og mottar offentlig støtte.)
  • www1.pgcps.org

Apper i bruk

Keynote

Lag og del spennende og læringsrike presentasjoner på iPad. Mer om Keynote for iOS

Pages

Bruk en kraftig, men enkel app for tekstbehandling på iPad. Mer om Pages for iOS

Numbers

Utnytt kraften som ligger i regnearket, i klasserommet. Mer om Numbers for iOS

iMovie

Skap filmmagi på iPad med verktøy for å se gjennom, redigere og dele HD-video. Mer om iMovie

iTunes U

Sett sammen egne kurs med iTunes U og distribuer undervisningsmateriell til elevene via iTunes U-appen. Mer om iTunes U