Apple i utdanningen - Profiler

Nye måter lære på med Mac ved Punahou School

Elever ved Punahou School i Honolulu på Hawaii bruker bærbare Macer for å finne informasjon til klasseoppgaver og presentere resultater på måter som tidligere ikke var mulig.

Inspirasjonen

Ved Punahou School – en uavhengig skole grunnlagt i 1841 av misjonærer – er ingen tradisjon viktigere enn målrettet gjenoppfinnelse. Skolen ligger i Mānoa Valley, et boligstrøk i Honolulu, og er berømt for innovasjon og progressive tanker omkring utdanning.

I 1998 førte disse tankene til at skolestyret så et behov for å endre pensum for bedre å kunne forberede elevene på et arbeidsliv som i økende grad favoriserer de med teknologisk kompetanse. Etter nærmere studier av hvordan teknologi ble introdusert i andre skoler, startet de et vellykket testprogram som ga alle femteklassingene heldagstilgang til egne bærbare Macer. Lærerne observerte at elevene ble mer engasjerte da de brukte Mac, og de betraktet effekten som potensielt revolusjonerende. Med slike lovende resultater, bestemte skolestyret å fullstendig integrere Mac som et læringsverktøy i pensum for hele skolen.

Mac har hjulpet Punahou med å bevege seg bort fra strukturert læring til en mer fleksibel, selvbestemt tilnærming, der lærere bygger opp under elevenes interesser og valg. Nå er det sjelden lærere holder forelesninger i klasserommene. I stedet stiller de spørsmål og gir klare retningslinjer og forventninger som elevene må oppfylle. Elevene utforsker emnet på Macen sin, alene eller i små grupper, for å finne informasjonen de trenger for å svare på hvert spørsmål.

Men ettersom læring på Punahou alltid handler mindre om å finne informasjon enn å gjøre noe interessant med den, bruker elevene Macen, iLife og iWork når de skal presentere resultatene for lærerne, andre elever og til og med på Internett. I tillegg til å skrive oppgaver og ha prøver, leverer elevene fullstendige prosjekter, med bilder, video og lyd. Dette kan være sanger og podkaster som er spilt inn og redigert i GarageBand; digitale presentasjoner og porteføljer som er laget i Keynote; videoer som brukes i Punavision – skolens nyhetsprogram – redigert med iMovie og Final Cut Pro; og til og med iOS-apper som er bygget med Xcode.

Ettersom både Macen og programmene er så brukervennlige og tett integrert i pensum, kan lærere og elever fokusere på kvaliteten og det kreative uttrykket ved læring, i stedet for hvordan de skal bruke verktøyene.

«I klasserommet mitt er Mac fullstendig uunnværlig.”

– Sandy Chang, underviser i lesing, skriving og amerikansk historie, Punahou School

Implementeringen

Basert på suksessen til testprogrammet, var avgjørelsen om å bruke Mac som et altomfattende læringsverktøy ved Punahou enkel. Lærerstaben hadde med egne øyne sett fordelene ved å bruke Mac i timene. Og foreldre som hadde bekymret seg for teknologiens fremmedgjørende effekt endret raskt mening under klassebesøk som viste hvordan Mac oppmuntret til elevsamarbeid og samhandling.

Men ettersom Punahou School er den største uavhengige skolen i landet – nå med flere enn 3800 elever – måtte skoleadministrasjonen nøye planlegge skolens overgang til Mac. Sammen med lærere, foreldre og Apple skapte de en strategi for integrering av bærbare Macer i pensum på en naturlig og passende måte på alle nivåer.

De yngste elevene ved Punahou, fra første til fjerde klasse, lærer å bruke Mac i klassen og i et multimedierom under tilsyn. Fra femte klasse får hver elev en maskin for bruk på skolen og hjemme når de blir kjent med Bilder, iMovie og GarageBand. På denne måten blir selv yngre elever flinke til å arbeide med verktøyene de trenger for stadig mer utfordrende skolearbeid. Og innen elevene forlater Punahou, er de i stand til å skape virkelig engasjerende læringsprosjekter.

Lærerne deltar på kurs, inkludert sommerøkter, for å øke sin egen Mac-kompetanse. Lærerne hjelper også kolleger med å integrere Mac i pensum. Og når det gjelder kompetanseutvikling i mer avanserte programmer som Final Cut Pro, kan både lærere og elever på høyere nivåer delta på kurs som tilbys av eksperter.

Skolens gruppe for teknisk støtte rapporterer at de bærbare Macene er bemerkelsesverdig frie for virus og at de fint tåler å transporteres frem og tilbake til skolen. Og fordi de bærbare maskinene er så enkle å bruke og vedlikeholde, klarer de fleste elever og lærere å løse problemer på egen hånd.

Ettersom ett av målene med teknologiintegreringen ved Punahou er å gi enhver elev den riktige enheten for enhver læringsmulighet, har skolen også introdusert iPod touch for elevaktiviteter som utføring av målinger under feltarbeid. Elever på alle klassetrinn ved Punahou bruker også iPad med bestemte apper for å utvide læringen: de yngste bruker iPad for å øve på bokstaver og tall; femteklassinger for å designe og styre virtuelle byer; sjuende- til niendeklassinger for å eksperimentere med geografisk lokalisering og videodagbøker; og 10-13-klassinger for å skape avansert musikk og kunst. Ledelsen, lærere og foreldre ved Punahou er overbevist om at Mac har forvandlet pensum og forlenget skolens lange tradisjon for innovasjon. Det har gjort lærerne til enda bedre læringsmedhjelpere. Det bidrar også til at elevene er mer engasjert og bedre i stand til å uttrykke det de har lært, enn noen gang tidligere.

Produktene de bruker

MacBook Pro

Disse bærbare datamaskinene er perfekte for læring både i og utenfor klasserommet. Mer om MacBook Pro

iPad

Denne revolusjonerende mobile enheten åpner for undervisning og læring på en helt ny måte. Mer om iPad

iPod touch og iPhone

Disse enhetene – og appene som er laget for dem – er perfekte for læring på farten. Mer om iPod touch og iPhone

Vis utdanningsapper

Apper for læring

Vis i iTunes

iTunes U-app

Last ned nå

Grunnleggende hydroponikk

Mac og iLife hjelper femteklassinger å utforske vannkultur.

Å fremme et bærekraftig miljø er svært viktig ved Punahou School. Temaet ble perfekt uttrykt i prosjekter skapt av femteklassen til Danette Kobayashis. I stedet for å plante vanlige hager, bestemte læreren og elevene seg for å dyrke dem hydroponisk. MacBook med programmer som Bilder, GarageBand og iMovie ble brukt for å dokumentere læringen og lage brosjyrer og videoer med effekter, musikk og fortellerstemme.
Se videoen

Flere profiler fra utdanningssektoren