Philadelphia Performing Arts tenker nytt når de lager pensum.

Lærerne lager materiell tilpasset nye måter å undervise og lære på.

I kjemitimene lager elevene papirterninger med navn på grunnstoff på hver side av terningen. Når de ser terningene gjennom iPad-kameraet, omdanner Elements 4D-appen på iPad terningene til interaktive 3D-modeller av hvert grunnstoff. Appen bruker utvidet virkelighet-teknologi til å gi det periodiske systemet liv. Ved å sette sammen terningene kan elevene lage kjemiske reaksjoner i sanntid, noe som skaper både forståelse og undring. Denne unike timen er en del av et pensum utarbeidet av faglæreren for å gjøre naturfag morsomt og engasjerende.

Timer som gir elevene aha-opplevelser er dagligdagse på String Theory-friskolen Philadelphia Performing Arts. Den er byens største betalingsfrie friskole – med alle trinn på grunnskole og videregående – og tilbyr STEAM-pensum, som vil si naturfag (science), teknologi, ingeniørfag (engineering), kunstfag (arts) og matematikk, og hvor akademiske og kunstneriske ferdigheter vektlegges likt. Med Apple-teknologi som kjernen i undervisningen utarbeider lærerne pensum, og elevene lager multimedieprosjekter som uttrykker den enkeltes kreativitet og kunnskap. Slik hjelper Philadelphia Performing Arts å løfte frem en generasjon av kreative problemløsere.

Undervisningsplanene er like forskjellige som lærerne.

Da de begynte å tenke på hvordan de kunne finne nye måter å utvikle og undervise i pensum på, bestemte Philadelphia Performing Arts seg for å gå bort fra tradisjonelle lærebøker på ungdomstrinnet og videregående. I stedet sender lærerne oppgaver og undervisningsmateriell direkte til elevens iPad via iTunes U. Lærerne står fritt til å utvikle sitt eget tilpassede pensum etter hvordan de ønsker å undervise og hvordan elevene lærer best. På iPad og Mac bruker lærerne iBooks Author, Pages, Keynote og andre apper fra Apple for produksjon av innhold til å lage undervisningsplaner og -materiell som tilfredsstiller felles kjernepensum og delstatens retningslinjer.

iPad gir også lærerne fleksibilitet og mulighet til å gjøre endringer raskt. Hvis de får inspirasjon fra aktuelle hendelser eller nye ideer, kan de oppdatere iTunes U-kursene eller materiellet og varsle elevene om endringene via pushvarslinger. Elevene lærer av det som omtales i nyhetene, lærerne oppdaterer undervisningsplanene jevnlig, og alle henger med i timene. «Med iPad og iTunes U gir vi lærerne mulighet til å skape og kontinuerlig utvikle kunsten å undervise og lage meningsfylt innhold for barn i prosjekter», forklarer Jason Corosanite, innovasjonsdirektør og en av grunnleggerne av String Theory Schools.

Lærerne våre utarbeider pensum sammen i grupper. På den måten får vi utnyttet ressursene til det fulle.

Christine DiPaulo, sjef for innovasjon og undervisningsteknologi

Lærere ved skolen lærer av hverandre og utvikler elevoppgaver sammen, slik at det blir enklere å utveksle ideer. De vurderer apper sammen og deler gode måter å gjøre ting på. «Noen lærere kommer fra institusjoner med lite kontakt mellom lærerne til det omfattende samarbeidet vi har», sier Christine DiPaulo, sjef for innovasjon og undervisningsteknologi. «Du kan se at de vurderer saker fra synsvinkler de ikke har tenkt på tidligere. Jeg har hørt lærere si de aldri har opplevd faglig utvikling på et lignende nivå.»

Læring tilpasset den enkelte eleven.

Hensikten med at elevene ved Philadelphia Performing Arts bruker iPad, er «å gi barna muligheten til å finne ut hvordan de lærer best», forklarer Corosanite. Lærerne kan gi flere alternative oppgaver ved hjelp av iTunes U-kurs, slik at elevene kan velge om de vil lage en video, skrive en sang, lage en tegning eller opprette en Keynote-presentasjon. Elevene utfører oppgavene ved hjelp av appene, filmene og bøkene de velger selv. Når de skal lære algebra, lager de en rap-låt i GarageBand der de bruker egne ord og rytmer for å forstå kvadratligninger. Når de skal lære fransk, skriver de dialog og historier for en iMovie-film som gir dem bedre forståelse av fransk språk og kultur. Ved å gi elevene muligheten til å uttrykke den nye kunnskapen de har tilegnet seg på den måten de ønsker, hjelper iPad dem til å bli mer selvstendige.

Du husker ikke en prøve du hadde, men du husker det du har laget selv. Og du kommer til å huske det øyeblikket når læreren sier til deg: «Flott! Det var skikkelig bra.» Det er slike ting elevene tar med seg herfra.

Christine DiPaulo, sjef for innovasjon og undervisningsteknologi

Appene for innholdsproduksjon på iPad gir elevene den mobiliteten de trenger for å kunne lære både i og utenfor klasserommet. De tar for eksempel med seg iPad ut og bruker den til å ta bilder av minnesmerker i sentrum av Philadelphia. Til dette fellesprosjektet i samfunnsfag og engelsk bruker elevene det de har lært for å lage sine egne minnesmerker basert på emner de velger. De bruker en 3D-modelleringsapp på iPad til å designe nye monumenter, og deretter lager de det fysiske monumentet. Dette hjelper elevene med å forstå hva det innebærer å skape disse kunstverkene og historien som ligger bak dem. «Den kreative prosessen bidrar til at læringen blir mye mer engasjerende», sier DiPaulo.

Resultater som løfter elevene og inspirerer lærerne.

iPad har ikke bare gitt Philadelphia Performing Arts fleksibiliteten til å utarbeide sitt eget pensum, den har også ført til at skolen sparer over 100 000 dollar årlig på lærebøker. Det er en stor sum, spesielt med tanke på at bøkene hadde vært utdaterte etter noen få semestre. Eller for å si som Gia Angelo, elev i 10. klasse: «Lærebøkene blir til slutt for gamle fordi ting endrer seg.» Med iTunes U blir iPad en undervisningsressurs som aldri blir utdatert.

Lærerne ved skolen er klare på at iPad har bidratt til elevenes iver etter å lære. «Barna lyser opp når de får lov til å holde på med et prosjekt som interesserer dem. Engasjementet deres tar helt av», sier Corosanite. «Vi har oppnådd store forbedringer i prøveresultatene, og elever som har kommet til oss fra andre lokale skoler har gått opp to karakterer», legger han til.

Å kunne tilby elevene denne typen ferdigheter gir dem rett og slett en stor fordel i videre utdanning eller i jobb Etter vår oppfatning utdanner vi de neste lederne i det kreative samfunnet.

Jason Corosanite, innovasjonsdirektør

Corosanite gir også iPad æren for elevenes vekst på det personlige planet. «De utstråler en selvsikkerhet og har en evne til å løse problemer på en kreativ måte som bare er helt utrolig», sier han. Gia er enig: «Å bruke iPad på skolen gjør meg flinkere til å lære. Det gir meg bedre forutsetninger for å lykkes her i verden.»

Elevene får være
kreative.

Se filmen

Flere utdanningsprofiler.

String Theory-skoler

Lærere ved Philadelphia Performing Arts tenker nytt om pensum for å engasjere elevene.

Offentlige skoler i Prince George’s County

Fire Title I-ungdomsskoler oppnår imponerende resultater med iPad.

Se videoen og les mer

Spesialundervisning

iPad åpner opp en verden av muligheter for spesiallærere over hele verden.

Se videoen og les mer

Flitch Green Academy

En ukonvensjonell tilnærming til læring.

Se videoen og les mer

Punahou School

Lager fleksibel læring med Mac.

Se videoen og les mer