iOS. Gir flere muligheter. For alle evner.

iPhone, iPad og iPod touch leveres med hjelpefunksjoner som har endret undervisningslandskapet for elever med spesielle behov. Disse nyskapende teknologiene gjør det mulig for alle elever å oppleve gleden og funksjonaliteten til iOS.

La hver enkelt finne sin egen vei til læring.

iOS-enheter er morsomme og kraftige læringsverktøy for elever med konsentrasjonsvansker eller andre lærevansker. Lærere kan begrense den visuelle stimuleringen ved å begrense tilgangen til én app, og elever kan bruke FaceTime og Kamera for å kommunisere med mer enn bare ord.

Begrenset tilgang

Begrenset tilgang hjelper elever med autisme, andre konsentrasjonsvansker eller sensoriske utfordringer med å konsentrere seg. En lærer eller terapeut kan begrense iOS-enheten til å holde seg til én app ved å deaktivere Hjem-knappen, og til og med begrense berøringsfunksjonaliteten på visse områder av skjermen. Dermed kan vandrende trykk og bevegelser ikke ta bort oppmerksomheten fra læring.

iPhone som viser Les opp markering av en iMessage.

Les opp markering

Å høre et ord mens det leses opp kan bidra til forståelse for et bredt utvalg elever. Les opp markert tekst kan lese opp elevens e-post, iMessage-meldinger, nettsider og e-bøker. Dobbelttrykk for å markere tekst i en hvilken som helst app, trykk på Les opp, og enheten leser opp den markerte teksten. Elevene kan markere ord etter hvert som de leses opp, slik at de kan holde følge. Stemmens dialekt og talehastighet kan også tilpasses elevenes behov.

iBooks

iBooks Author gir lærere en mulighet til å lage tilpasset undervisningsmateriell for iPad som støtter en rekke lærebehov. Funksjoner som utheving med flere farger, notater, søk, øvingskort og ordlisten hjelper elevene med å være bedre organisert og forberedt. Innebygde repetisjonsspørsmål gir elevene umiddelbar tilbakemelding om sine kunnskaper slik at de forstår hva de skal fokusere på. Og iBooks støtter VoiceOver, Les opp markering og videoer med teksting for å hjelpe alle typer elever.

Leser-funksjonen i Safari

For noen elever kan det å navigere på Internett være en sensorisk overbelastning. Leser-funksjonen i Safari reduserer visuelt rot på nettsider ved å fjerne forstyrrelser. Den fjerner reklamer, knapper, og navigeringslinjer, og gjør det mulig for elever å fokusere på akkurat det innholdet de vil ha. Og Leser-funksjonen i Safari fungerer med Les opp markering og VoiceOver, slik at elever med lesevansker kan få lydtilbakemeldinger.

Ordliste

Det at ukjente ord dukker opp, er uunngåelig når man leser nye tekster eller lærer nye fag. Elever kan slå opp ord ved å bruke ordlisten som er integrert i iOS. De får rask tilgang til definisjoner og vanlige uttrykk som hjelper dem med grammatikk, rettskrivning og uttale – selv når de ikke har tilgang til Internett.

FaceTime

Med FaceTime kan elevene enkelt opprette videosamtaler over Wi‑Fi . Og FaceTime kan være et vindu inn i klasserommet, slik at elever som er hjemme eller på sykehus kan delta sammen med resten av klassen. Det gjør det også mulig for en terapeut å observere en elev i arbeid uten å forstyrre undervisningen. Den imponerende bildekvaliteten og høye bildefrekvensen gjør at FaceTime også er perfekt for elever som bruker tegnspråk. Hver bevegelse og ansiktsuttrykk vises med krystallklare detaljer. Og fordi FaceTime leveres som standard på Mac, iPhone, iPad og iPod touch, kan elevene bruke det til å kommunisere med andre OS X- eller iOS-brukere.1

Photo Booth

Elever kan bruke Photo Booth til å ta og dele bilder, noe som gir dem en ny måte å kommunisere på. For eksempel kan elever som sliter med personlig samhandling, som det å svare på et direkte spørsmål, synes det er enklere å se sitt eget ansikt på skjermen for å starte å kommunisere. Og ettersom Photo Booth er integrert med iSight-kameraet, viser det bilder straks de er tatt.

Kamera

Alle iOS-enheter leveres med et innebygd kamera som kan brukes til stillbilder og video. Terapeuter som arbeider med elever, kan ta opp eksempler på elevers oppførsel eller modellere forventet oppførsel. Logopeder og fysioterapeuter kan ta opp terapiøkter for å dokumentere elevenes framgang. Lærere kan ta opp timer, eksperimenter og ekskursjoner som kan deles med elever som er hjemme eller på sykehuset. Elever kan selvsagt også ta opp seg selv mens de gjennomfører oppgaver, for eksempel lesing, og sende dem til læreren.

iPhone som viser en notatskjerm som foreslår fullføring av ordet «Completion».

Ordforslag

Ordforslag i iOS kan hjelpe elever som har dysleksi eller kognitive utfordringer, eller de som lærer nye språk, med å forbedre ordforrådet og styrke ferdigheter med ordsammensetning. iOS foreslår riktig stavemåte etter at bare noen få bokstaver er skrevet inn. Hvis Les opp autotekst er aktivert, hører elevene en lydeffekt og at det foreslåtte ordet leses opp. De kan fortsette å skrive for å ignorere ordet, eller de kan trykke på mellomromstasten for få iOS til å skrive det inn. Dermed kan de lære nye ord uten å streve med å stave dem riktig.

Bilder og iMovie

For elever som har problemer med å kommunisere ideene sine med skrevne ord, gjør Bilder og iMovie det mulig for dem å uttrykke seg via multimedia. Med det innebygde kameraet og Bilder kan mange sider ved læring som tradisjonelt er skriftbasert, fanges på en konkret, visuell måte. Dette kan hjelpe elever som sliter med lesing eller å lære språk. Og lærere kan lage bildebøker for å undervise om sosiale situasjoner og livsmestringskompetanse, eller korrigere oppførsel, slik at elevene kan bruke historiene som referanse i fremtiden.

Med iMovie kan elever føle at prosessen med å skrive et manus – og den generelle spenningen med å lage film – er mer engasjerende enn andre typer skriveoppgaver. iMovie kan også bidra til å utvikle ferdigheter innen rekkefølgetenking, la elevene utnytte visuelle ferdigheter og romfølelse, og utvikle forståelsen av historiefortelling.

Tilbake til toppen

iOS kan snakke elever gjennom hva det måtte være.

Elever som er blinde eller svaksynte kan bruke VoiceOver, en avansert skjermleser,
for å utnytte iOS-enhetene sine på best mulig måte.

VoiceOver

VoiceOver er en bevegelsesbasert skjermleser som gir elevene beskjed om hva som skjer på Multi-Touch-skjermen – og hjelper dem med å navigere på den – selv om de ikke kan se den. Elever kan trippeltrykke på Hjem-knappen uansett hvor de er i iOS for å få tilgang til VoiceOver. De kan høre en beskrivelse av alt som skjer på skjermen, slik at de kan vite hvilken app fingeren er på, finne et avsnitt i en stil, eller få lest opp teksten i en e-bok. Elever kan justere talehastigheten og toneleiet for VoiceOver akkurat slik de vil ha den. Finn ut mer om VoiceOver

Inverter farger

Hvis høyere kontrast gjør det lettere å se hva som er på skjermen, kan iOS invertere fargene på skjermen. Dette fungerer med tekst, grafikk og til og med video. Når fargene er angitt, gjelder innstillingene i hele systemet, slik at visningen er den samme uansett hva de ser på. Det kan også brukes med Zoom og VoiceOver.

Zoom

Zoom er en innebygd skjermforstørrer som fungerer overalt i iOS, slik at det er lettere for elever å lese en stil, vise et diagram, eller vise detaljer på et kart. Og det fungerer med alle apper fra App Store. Et enkelt dobbelttrykk med tre fingre zoomer inn 200 prosent, og forstørrelsen går helt opp til 500 prosent. Når man zoomer, fungerer alt som normalt: Elever kan bruke alle de velkjente bevegelsene til å navigere. Og Zoom fungerer med VoiceOver, slik at det er enklere å se – og høre – hva som skjer på skjermen.

Tilbake til toppen

Gi dem flere mâter â uttrykke seg på.

FaceTime hjelper elever som er døve eller tunghørte, med å kommunisere og holde kontakten. Og spesialtekster og monolyd gir dem muligheten til å få mest mulig ut av innholdet på iPhone, iPad og iPod touch.

FaceTime

Den imponerende bildekvaliteten og høye bildefrekvensen gjør FaceTime perfekt for elever som kommuniserer ved hjelp av tegnspråk. Hver bevegelse og hvert ansiktsuttrykk vises med krystallklare detaljer. Og ettersom FaceTime leveres som standard på Mac, iPhone, iPad og iPod touch, kan elevene snakke med OS X- eller iOS-brukere i et klasserom nede i gangen – eller på den andre siden av verden. Som om de er ansikt til ansikt.1

Monolyd

Stereoopptak har vanligvis forskjellige lydspor for høyre og venstre kanal. Dermed kan elever som er døve eller tunghørte på det ene øret, gå glipp av noe av lydinnholdet i den ene kanalen. iOS kan bidra ved å spille begge lydkanalene i begge ørene, og lar elevene justere balansen for å øke volumet i ett øre – slik at de kan oppleve all lyden i en forelesning, video, eller musikkomposisjon.

Teksting

Teksting gjør det mulig for alle med en visuell lærestil å lese tekst i video for å hjelpe med forståelsen. Teksten vises på skjermen med lettlest hvit skrift på en svart bakgrunn. iOS støtter både undertekster og teksting for funksjonsnedsatte i et stort utvalg undervisningsmateriell, fra podkaster i iTunes U-kurs til videoer i iBooks-lærebøker.

GarageBand

GarageBand kan bidra til å forbedre lydforståelsen blant døve og tunghørte elever, spesielt de som er i ferd med å venne seg til nye øreimplantater. Lærere kan lage podkaster med samtaler og laste dem ned til en Mac, iPhone, iPad eller iPod touch. Elevene bruker podkastene til å lære uttale og hvordan de skiller en stemme fra en annen. GarageBand er også perfekt for taleterapi, læring av tonespråk som kinesisk, eller for å hjelpe døve elever med å få en forståelse av hvor høyt ting lyder, med en wav-fil.

Tilbake til toppen

iOS kan være et virkelig følsomt læremiddel.

Nyskapende iOS-teknologier gjør Multi-Touch-skjermen mer tilgjengelig
for brukere med fysiske eller motoriske utfordringer.

iPad som viser konfigurasjonsskjermen for AssistiveTouch.

AssistiveTouch

iOS-enheter har en nøyaktig, berøringsfølsom skjerm som ikke krever fysisk styrke, det holder å berøre overflaten. AssistiveTouch gjør at elever med begrenset motorisk ferdighet kan tilpasse Multi‑Touch‑skjermen på iOS-enheten til sitt eget behov. Dermed er mer kompliserte Multi-Touch-bevegelser, som å knipe eller dra med flere fingre, tilgjengelige bare ved å trykke med fingeren. Elever kan også lage egne bevegelser. Og hvis de har problemer med å trykke på Hjem-knappen, kan de aktivere den ved å trykke på skjermen. Bevegelser som roter og rist er tilgjengelige selv hvis iOS-enheten er montert på en rullestol. Og for elever som trenger hjelpeenheter som styrespaker, støtter iOS-enheter også en rekke tredjepartsprodukter.

Ressurser