Lese. Skrive. Regne. Kode.

Elever som kan kode, står bedre rustet til å møte en frem­tid drevet av tekno­logi. Når du underviser i koding, er kritisk tenkning og problemløsning viktige deler av læringen. Alle kan kode-ressursene kan hjelpe deg med å gi alle elever muligheten til å lære koding på eller etter skolen og forberede seg på høyere utdanning og frem­tidige yrkeskarrierer. Så uansett om elevene er nybegynnere eller ambisiøse apputviklere, har du verktøyene du trenger for å inspirere dem til å skape og tenke nytt med Swift.

Swift. Et programmerings­språk for både begynnere og profesjonelle utviklere.

Vi utviklet Swift som et programmeringsspråk alle kan lære. Du bruker enkle ord som «add» og «remove» og ser det du skaper mens du skriver inn koden. Samtidig er Swift så kraftig at det brukes av millioner av utviklere for å bygge appene du bruker hver dag.

iPad. Et perfekt springbrett for å lære koding.

Når elevene lærer koding på iPad, er det en morsom og interaktiv opplevelse. Swift Playgrounds utnytter alle Multi-Touch-funksjonene i iPad, slik at elevene kan flytte kode rundt med fingrene og umiddelbart se resultatet på skjermen. Og de kan oppleve hvordan koding påvirker fysiske gjenstander, ved å bruke iPad til å kontrollere roboter og droner.

Lær bort seriøs koding. På en seriøst morsom måte.

Vi ville gjøre koding like oppslukende som å bruke iPad. Og med Swift Playgrounds utviklet vi en helt ny opplevelse. Dette er en app hvor elevene bruker kode til å styre figurer, og lærer seg grunnleggende programmering gjennom å løse oppgaver. Da blir det like morsomt å kode som å spille spill.

Gjør koden levende med roboter, droner og mye mer.

Å se sin egen idé fungere i praksis er utrolig lærerikt. Med spesialtilpasset undervisningsmateriell for iPad kan elevene lage programmer som får roboter til å gå og droner til å fly. Den praktiske tilnærmingen viser hvordan koding og ingeniørkunst kommer til uttrykk i virkeligheten.

Oppgaver som får elevene til å tenke, løse problemer og være kreative med Swift.

Vi har utviklet mye standardisert materiell som hjelper deg å undervise i koding. Dette inneholder blant annet aktiviteter i klasserommet, app-baserte oppgaver og diskusjonstemaer. Her er en kort oversikt over temaer for undervisning i Swift på iPad.

Last ned lærerveiledningene for å komme i gang med undervisningen.

Get Started with Code 1

Med Get Started with Code 1 lærer du å bruke visuelle apper, som codeSpark og Tynker, for å lære barn i alderen fem til syv år koding. Pensumet omfatter undervisningsmateriell om sekvenser, feilretting og betinget kode i hverdagslige situasjoner. Du finner også aktiviteter som ikke gjøres på data, temaer for skriving, og oppgaver.

Get Started with Code 2

Elever i alderen åtte til elleve år lærer mer koding og utvikler ferdighetene sine. Aktiviteter inkluderer å løse faktiske oppgaver i koding, teste de andre elevenes koder, utvikle programmer for bots og utforske brukergrensesnitt. De vil også kunne bruke det de har lært til å løse oppgaver ved hjelp av visuelle apper, som Tynker.

Learn to Code 1 & 2

Learn to Code 1 & 2 viser hvordan du kan inkorporere Swift Playgrounds i undervisningen, uansett hvilken bakgrunn du har i koding. Pensumet vektlegger de viktigste prinsippene for koding, og viser hvordan koder kan brukes i andre fag og i dagligdagse situasjoner.

Learn to Code 3

I Learn to Code 3 lærer elevene mer om koding og begynner å tenke som utviklere. De bygger kreative verktøy ved hjelp av effektive konsepter som brukes av programutviklere. Og de lærer å plassere og manipulere bilder for å skape nye verdener.

Swift på Mac. Hjelp elevene dine å utvikle seg til utviklere.

Når elevene har kommet langt nok til å lage en app, kan de begynne med utvikling på Mac i Xcode. Vi har satt sammen undervisningsopplegg hvor du kan utstyre dem med de samme verktøyene, teknikkene og konseptene som profesjonelle utviklere bruker. Vi tilbyr også sertifiseringen App Development with Swift, slik at du kan hjelpe elevene med å utvikle fungerende apper og sertifisere det de kan om Swift og Xcode.

Oppgaver som forvandler elever til app-utviklere.

Vi har utviklet et opplegg som gir elevene praktisk erfaring med verktøyene, teknikkene og konseptene som trengs for å bygge en iOS-app fra grunnen av. Og vi har veiledninger som hjelper lærere å støtte dem. Her er noen av funksjonene du kan bruke for å undervise i app-utvikling med Swift.

Last ned veiledninger for å lære og undervise i app-bygging.

AP® Computer Science Principles with Swift

Kort om App Development with Swift

Kurs over ett semester som gir en introduksjon til apputvikling, Swift og Xcode. Beregnet på elever i videregående skole samt universitets- og høyskolestudenter. Etter fullført kurs skal elevene være i stand til å bygge en av to enkle iOS-apper fra grunnen av.

App Development with Swift

Kurs over ett år som går i større dybde innen Swift, Xcode og iOS-utvikling. Beregnet på elever i videregående skole samt universitets- og høyskolestudenter. Elevene bruker kunnskapene sine til å bygge små prosjekter og teste koden sin i Swift-lekeplassene. De kan også følge et opplegg som lærer dem å bruke ARKit til å lage en app med utvidet virkelighet. Etter fullført kurs skal elevene være i stand til å bygge fullt fungerende apper, som de selv har designet.

App Development with Swift-sertifisering – nivå 1

Lærere som bruker App Development with Swift i under­vis­ningen, kan registrere seg i et program som gir elevene deres en utmerkelse for det de har lært om Swift og Xcode. For å bli sertifisert må elevene ta en prøve fra Certiport*, og den viser om de er klare til å ta det neste steget mot å bli apputviklere.

Koding også etter skolen? Null problem.

Læring er ikke avhengig av et klasserom. Swift Coding Club-pakkene kan brukes i fritidsklubber, skolefritidsordninger og sommerskoler for å gi unge mennesker muligheten til å lære å kode. Med de morsomme aktivitetene kan elevene samarbeide, lage prototyper av apper og finne ut hvordan koding kan påvirke nærmiljøet deres. Veilederguidene gir klubblederne verktøyene de trenger for å hjelpe elevene med å kode.