Musikkleverandør: Vanlige spørsmål

Hvordan kan jeg selge innholdet mitt på iTunes?

Hvis du vil selge innhold på iTunes, fyller du ut dette søknadsskjemaet.

Kan jeg arbeide direkte med Apple eller bør jeg bruke en digital distributør?

Digitale distributører, eller aggregatorer som de også kalles, er eksperter på å levere innhold til iTunes. Mot en avgift kan de formatere og levere innholdet ditt i henhold til Apples spesifikasjoner. Vis Apple-godkjente digitale distributører.

Hvis du oppfyller alle søknadskravene, kan du registrere deg for å selge innhold ved å samarbeide direkte med Apple. Hvis du ikke oppfyller kravene, eller hvis du har andre driftsmessige eller økonomiske behov, kan det være en fordel å samarbeide med en digital distributør.

Hva er forskjellen på en digital distributør og en kodingsleverandør?

Digitale distributører, eller aggregatorer som de også kalles, er eksperter på å levere innhold til iTunes. De kan også hjelpe deg med UPC-strekkoder (Universal Product Codes) og ISRC-koder (International Standard Recording Codes) og distribuere musikken din i flere kanaler. Apple betaler de digitale distributørene for salgene, og de digitale distributørene betaler i sin tur innholdseierne.

En kodingsleverandør kan formatere musikkvideoer og konsertfilmer og levere innholdet direkte til kontoen din på dine vegne. Betaling for innhold som er levert av kodingsleverandører, skjer fra Apple til innholdseieren.

Må jeg ha en Apple ID for å selge musikk på iTunes?

Ja, du må ha en Apple ID og et gyldig kredittkort registrert på iTunes Store. Hvis du ikke har en Apple ID, må du opprette en ved hjelp av iTunes.

Hvor mye koster det å registrere seg for å selge innhold på iTunes?

Det er gratis å registrere seg for å selge musikk på iTunes. Du får detaljert informasjon om salgsvilkårene når du registrerer deg.

Må jeg ha en UPC-strekkode (Universal Product Code) og ISRC-kode (International Standard Recording Code)?

Ja, begge identifikatorene er obligatoriske for all lyd som leveres til iTunes. UPC-strekkoden (Universal Product Code) er en unik identifikator for et album og bidrar til å sikre at du markedsfører riktig album. ISRC-koden (International Standard Recording Code) er en unik identifikator for hver enkelt sang.

Må jeg ha et amerikansk organisasjonsnummer (Tax ID)?

Ja, du må oppgi et amerikansk organisasjonsnummer som en del av registrerings- og godkjenningsprosessen for iTunes Connect. Dette gjelder også for leverandører som befinner seg utenfor USA. Søk om amerikansk organisasjonsnummer.

Pass på at du skriver inn det amerikanske organisasjonsnummeret riktig i søknaden. Hvis du blir bedt om å fylle ut amerikanske skatteskjemaer på iTunes Connect, må du bruke det samme amerikanske organisasjonsnummeret.

Jeg får en feilmelding om at navnet mitt ikke stemmer overens med navnet for Apple ID-en. Hva gjør jeg?

Kontroller at du har skrevet inn riktig Apple ID. Du kan redigere navnet som er knyttet til Apple ID-en, på appleid.apple.com.

Jeg har allerede en iTunes Connect-konto for en annen medietype (for eksempel apper, bøker eller filmer). Kan jeg bruke den til å selge musikk?

Hvis du har en iTunes Connect-konto for salg av apper eller bøker, må du opprette en ny iTunes Connect-konto med en annen Apple ID.

Hvis du har en iTunes Connect-konto for salg av filmer, eller hvis du har en Apple ID som du har brukt til å søke om å få selge filmer på iTunes og søknaden er til godkjenning, kan du bruke denne Apple ID-en i søknaden.

Hvem kan søke om å selge innhold på vegne av foretaket mitt på iTunes?

Personen som søker om å selge innhold på iTunes, må ha hjemmel til å signere dokumenter på vegne av foretaket. Det er kun denne personen som kan godta standardavtalen for iTunes på iTunes Connect.

Bør jeg bruke mitt eget navn eller foretaksnavnet som juridisk navn?

Hvis du er registrert som et foretak, oppgir du navnet på den juridiske enheten. Hvis du registrerer deg som privatperson, skriver du inn for- og etternavnet ditt. Det juridiske navnet du oppgir, må samsvare med navnet som er knyttet til det amerikanske organisasjonsnummeret og organisasjonsnummertypen som du oppgir i søknaden.

Hva er iTunes Connect?

iTunes Connect er et nettsted der iTunes-innholdsleverandører kan administrere innhold på iTunes Store, inkludert tilgang til iTunes Producer (Apples app for å klargjøre og sende inn innhold), maskinvarerabatter, økonomiske rapporter, salgs- og trendrapporter med mer.

Hvordan får jeg beskjed om statusen på søknaden?

Du får beskjed via e-post. Kontroller at du kan motta e-post fra do_not_reply@apple.com, og sjekk eventuelle søppelpostfiltre for e-postkontoen.

I hvilke land vil innholdet mitt være tilgjengelig hvis søknaden godkjennes?

Etter at søknaden din er godkjent, kan du søke om avtaler for alle områder som iTunes Store tilbyr musikk i. Når en avtale for et bestemt område er godkjent og alle andre krav er oppfylt, kan musikk som er levert med områderettigheter som er klarert i dette området, gjøres tilgjengelig i dette området.

Gir en musikkavtale meg tilgang til å selge musikkvideoer, ringetoner, konsertfilmer og iTunes LP?

Ja, du kan selge musikkvideoer, ringetoner, konsertfilmer og iTunes LP.

Hvordan leverer jeg innhold til iTunes etter at avtalen er godkjent?

Når avtalen er godkjent, får du tilgang til iTunes Producer som er Apples verktøy for klargjøring og levering av innhold. Legg merke til at det for øyeblikket ikke er mulig å levere musikkvideoer og konsertfilmer ved hjelp av iTunes Producer. Du må samarbeide med en Apple-godkjent kodingsleverandør for å kunne levere musikkvideoer og konsertfilmer.

Hvor kan jeg få mer informasjon om innsending av musikk til iTunes Store?

Hvis du har spørsmål om hvordan du sender inn musikk til iTunes Store, kan du sende en e-post til independentlabel@apple.com.