Vilkår for serviceprodukter

AppleCare Protection Plan

Les vilkårene for AppleCare Protection Plan, som dekker Apples datamaskiner, skjermer, iPod-spillere og Apple TV.

AppleCare Protection Plan for iPhone

Les vilkårene for AppleCare Protection Plan som dekker iPhone.

AppleCare Repair Agreement-avtalen

Les vilkårene som gjelder for tjenestene som gis under AppleCare Repair Agreement-avtalen.

AppleCare Parts Agreement-avtalen

Les vilkårene som gjelder for tjenestene som gis under AppleCare Parts Agreement-avtalen.

Vilkår for AppleCare Premium Service and Support-avtalen

Les vilkårene som gjelder for tjenestene som gis under AppleCare Premium Service and Support-avtalen.

Vilkår for AppleCare tekniske supporttjenester

Les vilkårene som gjelder for tjenestene som Apple gir som support på produkter, inkludert Mac OS X Server Software Support, AppleCare Professional Video Support, Professional Audio Support, Xsan Software Support, Help Desk Support og WebObjects Support. Her finner du også AppleCare Service Plan.

Vilkår for fjernsupport (Bomgar Software) (PDF)

Les vilkårene som gjelder for bruken av Bomgar software, og bestemmelsene for fjernstøtte fra Apple.