Familierelatert personvernmerknad for barn

Barnas sikkerhet er høyt prioritert av alle hos Apple. Vi tror på åpenhet og å gi foreldre informasjonen de trenger for å avgjøre hva som er best for barnet deres. Vi jobber hardt for å tilby foreldre intuitive kontroller som kan tilpasses etter eget ønske. Ved å opprette en Apple-ID for barnet ditt gir du barnet muligheten til å bruke Familiedeling-funksjoner med deg og andre familiemedlemmer. Barnet ditt kan dermed dele musikk, filmer, TV-serier, bøker, apper, bilder, kalendere, posisjonen sin og mye mer med deg og resten av familien din. Med Apple-ID-en kan barnet også få en helt personlig opplevelse ved bruk av alle tjenestene og alt innholdet som er tilgjengelig for innehavere av en Apple-ID-konto.

MERK: DENNE MERKNADEN GJELDER IKKE FOR INNSAMLING AV DATA FOR TREDJEPARTSAPPER. FØR BARNET DITT KJØPER ELLER LASTER NED TREDJEPARTSAPPER, BØR DU LESE GJENNOM VILKÅRENE, RETNINGSLINJENE OG FREMGANGSMÅTENE FOR TREDJEPARTSAPPER FOR Å FINNE UT HVILKE DATA DE KAN SAMLE INN FRA BARNET DITT, OG HVORDAN DATAENE KAN BRUKES.

Apple-ID-en til barnet ditt

Ved hjelp av Apple-ID-en du oppretter for barnet ditt, kan barnet dra nytte av alle de mange Apple-funksjonene og -tjenestene som bruker Apple-ID. Barnet ditt kan for eksempel:

 • foreta og motta video- og taleanrop via FaceTime.
 • opprette og dele bilder, videoer, lydmeldinger og tekstmeldinger med Kamera, Bilder, Meldinger, Mail og andre Apple-apper.
 • opprette og dele dokumenter og data med andre personer via offentlig og privat iCloud-deling. Avhengig av valgte innstillinger kan dette omfatte barnets navn og kontaktopplysninger, hvis angitt.
 • dele plasseringen hans eller hennes med familiemedlemmer og venner gjennom Finn, Meldinger og andre apper som bruker Stedstjenester.
 • få tilgang til delte kalendere, som lar deg og barnet ditt dele tidligere og fremtidige hendelser med andre medlemmer av familien.
 • få tilgang til, strømme og laste ned innhold og abonnementer som andre familiemedlemmer har kjøpt, inkludert musikk, filmer, TV-programmer, apper, bøker, Apple Arcade, Apple Music, Apple News+ og Apple TV+. 
 • foreta kjøp og laste ned gratis innhold i Apple Music, App Store og Apple Books Store, foreta kjøp i apper og abonnere på Apple Arcade, Apple News+, Apple TV+ og Apple Music (der alle disse tjenestene er underlagt «Spør om kjøp»-innstillingene du angir).
 • få anbefalinger i Apple Music.
 • melde seg på og delta i iTunes U-kurs.
 • spille og samhandle med andre brukere i Game Center.
 • spore og dele helseinformasjon som puls, blodtrykk og ernæring samt trenings- og aktivitetsdata. Hvis barnet bruker en Apple Watch, kan han eller hun velge å dele data fra treningsøkter med andre Apple Watch-brukere gjennom Aktivitetsdeling. Dette kan omfatte opplysninger om hvor mange trinn og hvor lange avstander som gås i løpet av en dag.
 • lagre bilder, videoer, dokumenter, notater, kontakter, kalendere, e-post, sikkerhetskopier og annen appdata, inkludert Apple Arcade-spillaktivitet, i iCloud.
 • få tilgang til og søke på Internett og i Internett-ressurser via Safari og Siri-søk.
 • bruke Siri til å stille spørsmål og fullføre oppgaver.

I tillegg til disse eksemplene kan flere funksjoner bli lagt til når vi utgir oppdateringer av programvare, og vi oppfordrer deg til å lese merknadene og vilkårene tilknyttet slike utgivelser før barnet ditt laster dem ned på enheten sin.

Foreldrekontroller

Med Familiedeling kan du dele ønsket innhold med familien din. Det kan imidlertid være situasjoner der du vil begrense barnets tilgang til visse typer innhold eller ressurser som resten av familien har tilgang til. For å hjelpe deg med å administrere barnets tilgang til Apple ID-tjenester og -funksjoner tilbyr vi noen forskjellige kontrollsett for foreldre. Blant disse er Restriksjoner, Skjermtid, Familiedeling og Spør om kjøp.

Restriksjoner

Du kan stille inn Restriksjoner for barnet ditt ved å gå til Innstillinger > Generelt > Restriksjoner på en hvilken som helst iOS- eller iPadOS-enhet barnet bruker, eller ved å gå til Systemvalg > Foreldrekontroller på en Mac. Ved hjelp av disse innstillingene kan du begrense funksjoner som FaceTime, Kamera og Safari samt enkelte sosiale apper, og i tillegg kan du spesifisere innhold som er egnet for barnet ditt. Dette er et viktig trinn for å administrere barnets aktiviteter på Apple-enheter. Disse restriksjonene og foreldrekontrollene må angis på hver enkelt enhet barnet bruker.

Skjermtid

Hvis du og barnet ditt bruker iOS 12 eller nyere eller iPadOS, kan du bruke den nye Skjermtid-funksjonen til å angi grenser for barnets bruk av alle iOS- eller iPadOS-enheter de er logget på. Dette inkluderer å angi bestemte tidspunkter der skjermtid ikke er tillatt, begrense tilgang til bestemte apper eller appkategorier og angi aldersbasert innholdsbegrensning for filmer, musikk, bøker og annet innhold.

Familiedeling og Spør om kjøp

Familiedeling lar deg dele kjøp, abonnementer og mer med opptil fem familiemedlemmer som du angir via Apple-ID-ene deres. Spør om kjøp er en funksjon i Familiedeling som gjør at du kan gjennomgå og godkjenne nedlastinger og kjøp barnet ber om, inkludert kjøp i apper. Spør om kjøp aktiveres automatisk for alle brukere under 13 år (eller tilsvarende minimumsalder avhengig av jurisdiksjonen) som legges til i en familie. Hvis du velger å slå av Spør om kjøp for barnet ditt, får du bare informasjon om kjøp, inkludert appinterne kjøp, i e-postkvitteringen (sendes 24 til 72 timer etter kjøpet) eller kredittkortregningen din.

Merk at apper som kjøpes gjennom volumkjøpsplanen, lastes ned på nytt eller lastes ned med en innløsingskode, kanskje ikke er underlagt restriksjoner for Spør om kjøp.

Opprette barnets Apple-ID

For å opprette en Apple-ID for barnet ditt må du først godta denne familierelaterte personvernmerknaden for barn («Merknad») og Apples retningslinjer for personvern, som er innlemmet her som referanse. Skulle det oppstå en konflikt mellom Apples retningslinjer for personvern og denne merknaden, er det vilkårene i denne merknaden som gjelder.

For å overholde COPPA-loven (Children’s Online Privacy Protection Act) og lignende lover i andre aktuelle jurisdiksjoner som gjelder innsamling av data fra barn på Internett, kan Apple iverksette ytterligere tiltak for å få bekreftet at brukeren som tillater at det opprettes en Apple-ID for barnet, er barnets forelder eller verge. I disse jurisdiksjonene blir du derfor bedt om å verifisere den gjeldende betalingsmetoden for iTunes, iCloud eller Apple Store. Avhengig av betalingsmetoden kan dette gjøres ved hjelp av sikkerhetskoden fra kredittkortet ditt eller en lignende verifiseringsmetode. Vi ber om dette for å få bekreftet identiteten din som familiens organisator, og innhente samtykket ditt i at det samles inn personopplysninger fra barnet ditt.

Vi vil ikke med vitende og vilje samle inn, bruke eller videreformidle noen personopplysninger fra barnet ditt uten ditt kontrollerbare samtykke som forelder, såfremt ingen COPPA-unntak gjelder. Når du har lest denne merknaden og Apples retningslinjer for personvern, samt gitt ditt kontrollerbare samtykke som forelder, kan du opprette en Apple-ID for barnet. Barnet ditt kan dermed bruke Apple-ID-en sin for å få tilgang til alle Apple-funksjoner og -tjenester som bruker Apple-ID, bortsett fra dem du har blokkert med foreldrekontroller. Kontoen til barnet ditt kan imidlertid ikke fjernes fra familien din med mindre barnets Apple-ID slettes, barnet fyller 13 år eller tilsvarende minimumsalder, avhengig av jurisdiksjon, eller du overfører barnet til en annen familiekonto. Ved fylte 13 år eller tilsvarende minimumsalder, avhengig av jurisdiksjon, kan barnet bruke kontoen sin uten å være med i Familiedeling.

Innsamling av informasjon

Som en del av prosessen med å opprette en Apple-ID for barnet ditt ber vi deg om å oppgi informasjon som kreves for å opprette en konto, og dette kan inkludere: barnets fulle navn, fødselsdato, et passord, svar på tre sikkerhetsspørsmål, et telefonnummer og landet barnet bor i.

Vi kan samle inn annen informasjon fra barnet ditt som i enkelte tilfeller har blitt definert som personopplysninger av COPPA. Eksempel: Når barnet ditt er logget på med Apple-ID-en sin, kan vi samle inn enhets-ID-er, informasjonskapsler, IP-adresser, geografiske posisjoner og tidssoner der barnets Apple-enhet brukes. Vi kan også samle inn informasjon om barnets aktiviteter og kommunikasjon på nettstedene og i appene, produktene og tjenestene våre, inkludert innhold som leveres av tredjepartsutviklere.

Bruk av informasjon

Som beskrevet i Apples retningslinjer for personvern, kan Apple bruke informasjonen til barnet ditt for å formidle viktige beskjeder og sende informasjon, produkt- og serviceinformasjon og varsler, levere tjenester og innhold og forbedre produktene, innholdet og tjenestene vi tilbyr. Vi kan også bruke barnets informasjon til interne formål som revisjon, dataanalyse og undersøkelser.

Vi kan bruke, overføre og videreformidle opplysninger som ikke er personlige (data som alene ikke kan knyttes direkte til barnets identitet), til ethvert formål. Vi kan for eksempel aggregere og bruke informasjon om hvordan kunder bruker nettstedet vårt, iCloud-tjenester og iTunes Store samt de andre produktene og tjenestene våre, for å gjøre det enklere for oss å tilby mer relevant informasjon til kundene våre og for å få innsikt i hvilke deler av nettstedet, produktene og tjenestene våre som er av størst interesse. Aggregerte data regnes ikke som personopplysninger.

Begrens annonsesporing er aktivert som standard på enheter som er tilknyttet et barns Apple-ID, for å sikre at barnet ikke mottar reklame som er målrettet mot interessene deres, fra Apples annonseplattform. Barnet ditt kan imidlertid fremdeles motta ikke-målrettet (kontekstuell) reklame på disse enhetene. Apper eller annonsører som ikke bruker Apples annonseplattform, men som bruker Apples annonseidentifikator, er påkrevd å velge alternativet Begrens annonsesporing, og de har i henhold til Apples retningslinjer ikke tillatelse til å vise målrettede annonser hvis Begrens annonsesporing er aktivert.

Utlevering til tredjeparter

Ved bruk av Apple-ID-en sin og i henhold til dine restriksjoner kan barnet dele informasjon med andre avhengig av hvilke Apple-funksjoner og -tjenester (f.eks. dem beskrevet ovenfor) barnet bruker.

Familiedeling

Som en del av Familiedeling deles informasjonen til barnet ditt, inkludert barnets tidligere og fremtidige kjøp, med medlemmer av familien. Avhengig av restriksjonene du stiller inn, kan barnet også dele informasjonen sin med medlemmer av familien via iCloud-bildedeling, delte kalendere og påminnelser, Finn og Posisjonsdeling.

Hvis barnet bruker Apple-ID-en sin for å logge seg på en enhet som eies av en tredjepart (f.eks. iPaden til en venn eller skolen), kan barnets informasjon samt den delte informasjonen til andre medlemmer av familien i tillegg lastes ned av og være synlig for andre som bruker denne enheten, med mindre og frem til barnets Apple-ID logges av denne enheten.

Strategiske partnere

Enkelte ganger kan Apple gjøre visse personopplysninger tilgjengelig for strategiske partnere som Apple samarbeider med i forbindelse med levering av produkter og tjenester eller markedsføring. Apple utveksler bare personopplysninger fra barnet for å kunne tilby og forbedre produkter og tjenester. Personopplysninger blir ikke videreformidlet til tredjeparter for deres markedsføringsformål.

Tjenesteleverandører

Apple deler personopplysninger med selskaper som leverer tjenester som informasjonsbehandling, håndtering av kundebestillinger, levering av produkter til deg eller barnet ditt, administrering og forbedring av kundedata, levering av kundeservice, evaluering av din eller ditt barns interesse for produktene og tjenestene våre, samt gjennomføring av kundeundersøkelser eller tilfredshetsundersøkelser. Disse selskapene har forpliktet seg til å beskytte informasjonen til barnet ditt og kan befinne seg overalt der Apple driver forretningsvirksomhet.

Andre

Det kan bli nødvendig for Apple å videreformidle dine eller ditt barns personopplysninger som følge av for eksempel lovgivning, juridiske prosesser, søksmål og/eller forespørsler fra offentlige og statlige myndigheter i eller utenfor landet du bor i. Vi kan også videreformidle dine eller ditt barns personopplysninger hvis vi finner det nødvendig eller formålstjenlig av grunner relatert til nasjonal sikkerhet, rettshåndhevelse eller annet av viktighet for allmennheten.

Vi kan også videreformidle dine eller ditt barns personopplysninger hvis vi med rimelighet finner det nødvendig for å håndheve vilkårene og betingelsene våre eller beskytte forretningsvirksomheten vår eller brukerne våre. Ved reorganisering, sammenslåing eller salg kan vi i tillegg overføre alle personopplysninger vi har samlet inn, til den relevante tredjeparten.

Tilgang, korrigering og sletting

Hvis du på et tidspunkt vil ha tilgang til eller ønsker å korrigere eller slette data som er tilknyttet Familiedeling eller barnets Apple-ID, kan du kontakte oss her: www.apple.com/no/privacy/contact/

Du kan også bruke kontaktinformasjonen under:

Apple
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
408.996.1010

Samtykke i Apples innsamling, bruk og videreformidling av informasjonen til barnet ditt

Ved å klikke på Godta samtykker du i Apples innsamling, bruk og videreformidling av informasjonen til barnet ditt, slik dette er beskrevet i Apples retningslinjer for personvern og denne merknaden.

Merk: Dette samtykket gjelder ikke for eventuelle tredjeparters innsamling av data. Tredjeparter, inkludert utviklere av apper som lastes ned av familiemedlemmer og er tilgjengelig for barnet ditt via Familiedeling, som kan samle inn, bruke eller videreformidle informasjonen til barnet ditt, er ansvarlig for å innhente et separat og kontrollerbart samtykke. Vi oppfordrer deg til å be barnet ditt å spørre deg før det gir slike tredjeparter tilgang til personopplysningene sine.

Merk: Apple utgir rutinemessig oppdateringer av programvare for Apple-enheter. Oppdateringene vi utgir, er tilgjengelig for nedlasting på de aktuelle enhetene, inkludert enheter der barnet ditt kan bruke sin Apple-ID. Vi anbefaler at du utfører oppdateringen på disse enhetene og gjennomgår og samtykker i de gjeldende vilkårene, for eksempel vilkårene for iOS og macOS.

Hvis du lurer på noe eller er bekymret for noe angående Apples retningslinjer for personvern eller denne merknaden, kan du kontakte oss ved å bruke www.apple.com/no/privacy/contact.