Apple-produkter og lovfestede garantier

Når du kjøper Apple-produkter, har du rettigheter i henhold til norsk forbrukerkjøpslov i tillegg til dekningen du får gjennom Apples begrensede garanti på ett år og den valgfrie løsningen AppleCare Protection Plan. Produkter som kjøpes fra Apple, men ikke er merket med Apple, er også dekket av norsk forbrukerkjøpslov.

Sammendrag av norsk forbrukerkjøpslov, Apples ett års begrensede garanti og AppleCare Protection Plan

 Norsk forbrukerkjøpslovApples ett års begrensede garantiAppleCare Protection Plan
Garantiperiode
Normalt to år fra leveringsdato. Opptil fem år for varer som er ment å vare betydelig lenger enn to år1
Ett år fra kjøpsdato
Tre år fra kjøpsdato for Mac- eller Apple-skjerm
To år fra kjøpsdato for Apple TV, iPad, iPhone eller iPod
Pris
Gis kostnadsfritt
Inkludert uten ekstra kostnad
Må kjøpes
Slik framsetter du et krav
Ring eller oppsøk en forhandler eller et tidligere salgsledd
Ring til Apple Support eller oppsøk en Apple Retail Store eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør
Ring til Apple Support eller oppsøk en Apple Retail Store eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør
Inkluderte reparasjons- eller erstatningsalternativer
Kontakt forhandleren eller et tidligere salgsledd for mer informasjon2
Innlevering eller postforsendelse3
Innlevering eller postforsendelse; ekspresstjeneste for nytt produkt for iPad og iPhone; eller på-stedet-service for stasjonære datamaskiner3
Reparasjon eller erstatning i utlandet
Kontakt forhandleren eller et tidligere salgsledd for mer informasjon
Ja4
Ja4
Teknisk telefonstøtte5
Ingen
90 dager fra kjøpsdato
Tre år fra kjøpsdato for Mac- eller Apple-skjerm
To år fra kjøpsdato for Apple TV, iPad, iPhone eller iPod

Her får du informasjon om forbrukerkjøpslover

Europeiske forbrukerkontorer tilbyr gjerne gratis forbrukerrådgivning og -hjelp til statsborgere av og innbyggere i EU-land, Island og Norge, for varer og tjenester kjøpt av forhandlere i andre EU-land, Island og Norge.*

Du finner informasjon om norsk forbrukerkjøpslov på nettstedet til European Consumer Centre på http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm.

Du finner informasjon om forbrukerkjøpslovene i bestemte land på sidene Additional Legal Rights på www.apple.com/legal/additional_legal_rights.html.

Slik kontakter du Apple vedrørende garantikrav

Vår kontaktinformasjon er tilgjengelig her.

  • * Denne siden har blitt utarbeidet av Apple, og ingen tredjepart har gått god for innholdet på siden.
  1. I henhold til forbrukerkjøpsloven av 2002 skal feil som oppdages innen seks måneder etter levering, regnes for å ha eksistert på leveringstidspunktet. Etter perioden på seks måneder har partene delt bevisbyrde for å påvise eventuelle feil. Forbrukeren plikter imidlertid kun å påpeke at feilen eksisterer og vise hva den består i, mens selgeren må bevise at produktet ikke er defekt. I løpet av garantiperioden (se over), kan forbrukere blant annet kreve gratis reparasjon eller utlevering av erstatningsprodukter dersom et produkt ikke samsvarer med avtalen.
  2. Forbrukere som har kjøpt Apple-produktet eller et produkt uten Apple-merke fra en Apple Retail Store eller Apple Online Store, kan kontakte Apple for å fremsette et krav. Vår kontaktinformasjon er tilgjengelig her.
  3. Tilgjengeligheten av hvert alternativ avhenger av landet hvor tjenesten etterspørres, og avstanden til nærmeste Apple-autoriserte serviceleverandør. Det kan også hende at Apple ber kunden om selv å bytte ut komponenter med deler som er enkle å installere.
  4. Apple kan begrense tjenester for iPad og iPhone til EØS og Sveits.
  5. Teknisk telefonstøtte med installasjon, montering, grunnleggende konfigurasjon og problemer relatert til programvare.