Apple Press Info

Apple legger til rette for utvikling av nye helseapper med CareKit

Nytt programvarerammeverk legger til rette for utviklere som vil hjelpe folk med å ta et mer aktivt ansvar for egen helse

CUPERTINO, California – 21. mars 2016 – Apple kunngjorde i dag lanseringen av CareKit, et nytt programvarerammeverk som legger til rette for utviklere som vil hjelpe folk med å ta et mer aktivt ansvar for egne medisinske tilstander. iPhone-apper som bruker CareKit, gjør det enklere for enkeltpersoner å holde rede på behandlingsplaner og overvåke symptomer og medisinering. De bidrar med nyttig informasjon som gjør at brukerne får en bedre forståelse av egen helse. CareKit-apper hjelper brukere med å ta et mer aktivt ansvar for egen helse og dele informasjon med leger, sykepleiere eller familiemedlemmer.

«Vi er henrykte over hvor stor innflytelse ResearchKit har hatt på medisinsk forskning, både med tanke på hastighet og omfang, og vi har innsett at mange av de samme funksjonene kan brukes i behandlingen av enkeltpasienter», sier Apples driftssjef Jeff Williams. «Vi mener at det er viktig å tilby enkeltindivider verktøy som gir dem en bedre forståelse hva som skjer med helsen deres, og apper utviklet ved hjelp av CareKit, gjør nettopp dette. De hjelper folk med å ta et mer aktivt ansvar for egen behandling.»

CareKit lanseres neste måned som et rammeverk basert på åpen kildekode, noe som gjør at utviklere kan fortsette å bygge på de fire første modulene utviklet av Apple:

«Vi innså raskt at vi med ResearchKit og apper for mobile enheter kunne utføre kliniske studier av høy kvalitet i et omfang som ikke tidligere har vært mulig», sier dr. Ray Dorsey, professor i nevrologi ved University of Rochester Medical Center. «Vi håper at vi ved hjelp av CareKit og forskningsresultatene våre kan forbedre den daglige behandlingen av pasienter med Parkinsons sykdom. Det åpner opp for en demokratisering av medisinsk forskning.»

Utviklere av helse- og velværeapper er henrykte over at de nå kan ta i bruk disse CareKit-modulene i apper for Parkinsons-pasienter og postoperative pasienter samt i generelle helseapper og apper for overvåkning av diabetes, mental helse og graviditet.

Du finner mer informasjon på www.apple.com/carekit.

Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire programvareplattformer – iOS, OS X, watchOS og tvOS – gir en sømløs opplevelse på alle Apple-enheter og utruster kundene med banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.
 
Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48

Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
 

© 2016 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple, Apple-logoen, CareKit, iPhone, Apple Watch, ResearchKit og HealthKit er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.

Apple Media Helpline 22 82 34 80