Apple Press Info

Apple presenterer resultatene for tredje kvartal

Tjenesteinntektene har økt med 19 prosent, og App Store setter ny rekord

CUPERTINO, California – 26. juli 2016 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for tredje regnskapskvartal i 2016, som ble avsluttet 25. juni 2016. Selskapet kunne melde om en kvartalsinntekt på 42,4 milliarder dollar og et nettooverskudd på 7,8 milliarder dollar, eller 1,42 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var inntektene for samme kvartal i fjor på 49,6 milliarder dollar og nettooverskuddet på 10,7 milliarder dollar, eller 1,85 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 38 prosent, mot 39,7 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 63 prosent av omsetningen for kvartalet.
 
«Det er en glede å presentere resultatene for tredje kvartal, som gjenspeiler en større etterspørsel og sterkere salgsresultater enn vi hadde forventet i begynnelsen av kvartalet», sier Apple-sjef Tim Cook. «Vi hadde en vellykket lansering av iPhone SE, og det var spennende å se kundenes og utviklernes reaksjoner på programvaren og tjenestene vi viste frem på WWDC i juni.»
 
«Tjenestedelen av bedriften vår har økt med 19 prosent sammenlignet med i fjor, og salgsinntektene fra App Store har aldri vært høyere. Vi får stadig flere etablerte brukere, og flere kunder enn noensinne som gjennomfører kjøp på enhetene», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Vi har utbetalt mer enn 13 milliarder dollar til investorene våre i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer, og vi har utbetalt nesten 177 milliarder dollar av utbytteprogrammet på 250 milliarder dollar.»
 
Apples prognose for fjerde regnskapskvartal i 2016:
  • driftsinntekter på mellom 45,5 og 47,5 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 37,5 og 38 prosent
  • driftskostnader på mellom 6,05 og 6,15 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 350 millioner dollar
  • skattesats på 25,5 prosent
 
Styret i Apple har kunngjort et utbytte på 0,57 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 11. august 2016 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 8. august 2016.
 
Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for tredje kvartal 2016. Denne starter 26. juli 2016 kl. 23.00 (14.00 PDT) på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webcasten vil også være tilgjengelig som opptak i omtrent to uker.
 
Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til virkningen av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risiko forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforholdet og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra rettssaker. Mer informasjon om faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis fremgå av avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets offentlige rapporter som er sendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 26. september 2015, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 26. desember 2015, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 26. mars 2016, og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 25. juni 2016, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle framtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.
 
Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire programvareplattformer – iOS, macOS, watchOS og tvOS – gir en sømløs opplevelse på alle Apple-enheter og utruster kundene med banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.
 
Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48
 
Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
 

© 2016 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.

Apple Media Helpline 22 82 34 80