Apple Press Info

Apple presenterer resultatene for fjerde kvartal

Driftsinntekter fra salg av tjenester øker med 24 prosent til en kvartalsrekord på 6,3 milliarder dollar

CUPERTINO, California – 25. oktober 2016 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for fjerde regnskapskvartal i 2016, som ble avsluttet 24. september 2016. Selskapet kunne melde om en kvartalsinntekt på 46,9 milliarder dollar og et nettooverskudd på 9 milliarder dollar, eller 1,67 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var driftsinntektene for samme kvartal i fjor på 51,5 milliarder dollar og nettooverskuddet på 11,1 milliarder dollar, eller 1,96 dollar per utvannet aksje. Bruttomarginen var på 38 prosent, mot 39,9 prosent i samme kvartal i fjor. Salg utenfor USA utgjorde 62 prosent av driftsinntektene for kvartalet.

«Det sterke kvartalsresultatet vårt i september 2016 avslutter et svært godt regnskapsår for Apple», sier Apple-sjef Tim Cook. «Vi er henrykte over den gode mottakelsen iPhone 7, iPhone 7 Plus og Apple Watch Series 2 har fått, samt den utrolige veksten i salg av tjenester, hvor driftsinntektene økte med 24 prosent og satte ny kvartalsrekord.»

«Vi er svært fornøyde med å ha generert en kontantstrøm fra drift på 16,1 milliarder dollar, som er ny rekord for septemberkvartalet», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Dette kvartalet har vi også utbetalt 9,3 milliarder dollar til investorene våre i form av utbytte og tilbakekjøp av aksjer, og vi har nå utbetalt over 186 milliarder dollar fra utbytteprogrammet vårt.»

Apples prognose for første regnskapskvartal i 2017:
  • driftsinntekter på mellom 76 og 78 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 38 og 38,5 prosent
  • driftskostnader på mellom 6,9 og 7 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 400 millioner dollar
  • skattesats på 26 prosent

Styret i Apple har kunngjort et utbytte på 0,57 dollar per aksje for selskapets alminnelige aksjer. Utbytte utbetales 10. november 2016 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 7. november 2016.

Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for fjerde kvartal 2016. Denne starter 25. oktober 2016 kl. 23.00 på www.apple.com/investor/earnings-call/. Webcasten vil også være tilgjengelig som opptak i omtrent to uker.

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, inkludert uten begrensning de som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter/(utgifter) og skattesats. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til virkningen av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risiko forbundet  med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforholdet og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra rettssaker. Mer informasjon om potensielle faktorer som kan påvirke selskapets økonomiske resultater, vil tidvis være inkludert i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 26. september 2015, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 26. desember 2015, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 26. mars 2016, 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 25. juni 2016, og 10-K-skjemaet for regnskapsåret som sluttet 24. september 2016, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.

Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire programvareplattformer – iOS, macOS, watchOS og tvOS – gir en sømløs opplevelse på alle Apple-enheter og utruster kundene med banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har over 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.

Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48

Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
 

© 2016 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.

Apple Media Helpline 22 82 34 80