Apple Press Info

Apple offentliggjør resultater for første kvartal

Rekordhøy omsetning for iPhone, tjenester, Mac og Apple Watch

CUPERTINO, California – 31. januar 2017 – Apple presenterte i dag selskapets resultater for første regnskapskvartal i 2017, som ble avsluttet 31. desember 2016. Selskapet kunne melde om rekordhøy kvartalsomsetning på 78,4 milliarder dollar og en kvartalsfortjeneste på 3,36 dollar per utvannet aksje. Til sammenligning var inntektene for tilsvarende kvartal året før på 75,9 milliarder dollar og  utvannet fortjeneste per aksje på 3,28 dollar. Salget utenfor USA utgjorde 64 prosent av kvartalsomsetningen.

«Vi er svært fornøyde med å kunne melde at julekvartalet genererte Apples høyeste kvartalsomsetning noensinne med flere nye rekorder. Vi solgte flere iPhoner enn noen gang tidligere, og vi hadde en rekordhøy omsetning for iPhone, tjenester, Mac og Apple Watch», sier Apple-sjef Tim Cook. «Vi hadde en sterk vekst i inntekter fra tjenester i fjor, takket være rekordhøy kundeaktivitet i App Store, og vi er svært optimistiske med tanke på kommende produkter.»

«Takket være de svært gode resultatene ble det en rekordhøy fortjeneste per aksje og mer enn 27 milliarder dollar i kontantstrøm fra driften», sier Apples økonomidirektør Luca Maestri. «Vi har utbetalt nærmere 15 milliarder dollar til investorene våre i form av –utbytte og tilbakekjøp av aksjer i løpet av kvartalet. Til sammen hadde vi utbetalinger på over 200 milliarder dollar fra vårt utbytteprogram.»

Apples prognose for andre regnskapskvartal 2017:
  • driftsinntekter på mellom 51,5 og 53,5 milliarder dollar
  • bruttomargin på mellom 38 og 39 prosent
  • driftskostnader på mellom 6,5 og 6,6 milliarder dollar
  • andre inntekter/(utgifter) på 400 milliarder dollar
  • skattesats på 26 prosent

Styret i Apple har kunngjort et utbytte på 0,57 dollar per aksje av selskapets alminnelige aksjer. Utbyttet utbetales 16. februar 2017 til registrerte aksjonærer ved handelsslutt 13. februar 2017.

Apple vil tilby en direktesendt lydstrøm av telefonkonferansen for det økonomiske resultatet for første kvartal 2017. Denne starter 31. januar 2017 kl. 23.00 CET (14.00 PST) på www.apple.com/investor/earning-call/. Webcasten vil også være tilgjengelig i opptak i omtrent to uker.

Denne pressemeldingen inneholder fremtidsrettede utsagn, herunder, men ikke begrenset til utsagn som gjelder selskapets forventede omsetning, overskudd, driftskostnader, andre inntekter(/utgifter) og skattesats.. Disse utsagnene kan innebære risiko og usikkerhet, og de faktiske resultatene kan avvike. Risiko og usikkerhet omfatter, men er ikke begrenset til virkningen av konkurransefaktorer og økonomiske faktorer, og selskapets reaksjon på disse faktorene, på forbrukernes og forretningers kjøpsbeslutninger med tanke på selskapets produkter; kontinuerlig konkurransepress i markedet; selskapets evne til å levere til markedet og stimulere etterspørselen etter nye programmer, produkter og tekniske nyskapninger i rett tid; effekten som produktlanseringer og -overganger, endringer i produktpris eller -utvalg og/eller økninger i komponentkostnader kan ha på selskapets bruttofortjeneste; beholdningsrisikoen tilknyttet selskapets behov for å bestille eller forplikte seg til å bestille produktkomponenter i forkant av kundebestillinger; kontinuerlig tilgjengelighet på akseptable vilkår, eller i det hele tatt, av visse komponenter og tjenester som er essensielle for selskapets virksomhet og som for tiden kjøpes inn av selskapet fra enkeltkilder eller begrensede kilder; effekten selskapets avhengighet av produksjons- og logistikktjenester fra tredjeparter kan ha på kvaliteten, kvantiteten eller kostnaden på produserte produkter eller leverte tjenester; risiko forbundet med selskapets internasjonale virksomhet; selskapets avhengighet av tredjeparters åndsverk og digitalt innhold; den potensielle virkningen av at det viser seg at selskapet har krenket andres åndsrett; selskapets avhengighet av distributører, operatører og andre forhandlere av selskapets produkter; effekten som problemer med produkt- og tjenestekvalitet kan ha på selskapets salgs- og driftsfortjeneste; at sentrale ledere og ansatte fortsetter ansettelsesforholdet og er tilgjengelige; krig, terrorisme, folkehelseproblemer, naturkatastrofer og andre forhold som kan forstyrre forsyning, levering og etterspørsel etter produkter; og ugunstige resultater fra rettssaker. Mer informasjon om faktorer som kan påvirke selskapets finansielle resultater, vil tidvis stå i avsnittene «Risk Factors» og «Management’s Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations» i selskapets offentlige rapporter innsendt til SEC, inkludert selskapets 10-K-skjema for regnskapsåret som sluttet 24. september 2016, og 10-Q-skjemaet for regnskapskvartalet som sluttet 31. desember 2016, som skal sendes inn til SEC. Selskapet forplikter seg ikke til å oppdatere eventuelle fremtidsrettede utsagn eller informasjon, som kun gjelder for de nevnte datoene.

Apple revolusjonerte personlig teknologi med lanseringen av Macintosh i 1984. I dag er Apple ledende på nyskapning med iPhone, iPad, Mac, Apple Watch og Apple TV. Apples fire programvareplattformer – iOS, macOS, watchOS og tvOS – gir en sømløs opplevelse på alle Apple-enheter og utruster kundene med banebrytende tjenester som App Store, Apple Music, Apple Pay og iCloud. Apple har over 100 000 ansatte som brenner for å skape verdens beste produkter og etterlate seg verden i en bedre stand.

Pressekontakter:
Erik Yström
Apple
eriky@apple.com
+46 (0)8-703 30 48

Andreas Rødland
andreas@apeland.no
99 59 99 50
 

© 2017 Apple Inc. Alle rettigheter forbeholdes. Apple og Apple-logoen er varemerker for Apple. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for sine respektive eiere.

Apple Media Helpline 22 82 34 80