Apple Recycling Program

Vanlige spørsmål

Jeg har kjøpt elektronisk utstyr på Apple Online Store. Hvor kan jeg returnere gammelt elektronisk utstyr?

Apple er medlem av et tilbakeleveringsystem for norske distributører. Det betyr at hvis du vil, kan du returnere elektronisk Apple-utstyr til kommunale innsamlingspunkter.

Jeg har ikke kjøpt nytt elektronisk utstyr. Hvor kan jeg returnere gammelt utstyr?

Forbrukere kan når som helst levere inn elektroniske avfallsprodukter hos sitt nærmeste kommunale innsamlingspunkt.

Må jeg fjerne alle dataene på den gamle datamaskinen?

Ja. Før du resirkulerer gammelt utstyr, bør du (a) slette alle dataene på harddisker og eventuelle andre lagringsenheter i produktene, (b) sikkerhetskopiere eller overføre dataene før du sletter dem, (c) ta ut alle uttakbare medier, slik som disketter, CD-er, DVD-er og PC-kort og (d) ta ut SIM-kortet i mobiltelefonen. Apple er ikke ansvarlig for tap av eller konfidensialiteten til kundedata på resirkulert utstyr.

Kan jeg også kaste elektroniske avfallsprodukter sammen med vanlig husholdningsavfall?

Søppeldunk

Nei. Elektroniske avfallsprodukter, batterier og alle produkter som er merket med en søppeldunk med et kryss over, må samles inn og resirkuleres for seg. Elektroniske avfallsprodukter inneholder verdifulle materialer som må følge en bestemt resirkuleringssyklus, slik at de kan brukes i nye produkter. Noen elektroniske avfallsprodukter inneholder også potensielt skadelige stoffer, som må håndteres på riktig måte. Hos Apple tar vi vårt ansvar for miljøet på alvor. Vi er medlem av et resirkuleringssystem som omfatter mange andre store produsenter av elektriske og elektroniske produkter.