Høyhastighets HDMI kabel fra iWires, 5,0 m387 treff