Erstatningsprogram for Apple-hodetelefoner med fjernkontroll – Fullført

I april 2010 bestemte Apple at Apple hodetelefoner med fjernkontroll som medfulgte iPod shuffle (3. generasjon), kan svikte under visse omstendigheter. En veldig liten prosent av iPod shuffle-eiere har opplevd dette problemet. Disse hodetelefonene var inkludert med iPod shuffle (3. generasjon) som ble produsert omtrent mellom februar 2009 og februar 2010, og ble erstattet gratis i to år fra kjøpsdatoen.

Apple avsluttet dette programmet 6. november 2012.