Prostota w dowolnej skali.

Niezależnie od tego, czy masz dziesięć urządzeń, czy dziesięć tysięcy, zarządzanie iPhone’em, iPadem, komputerem Mac i Apple TV jest teraz łatwiejsze niż kiedykolwiek. Urządzenia dostarczysz pracownikom bezpośrednio – gotowe do użytku już po wyjęciu z pudełka. I na zawsze zapomnisz o ręcznej konfiguracji.

Wszystko zaczyna się w jednym miejscu.

Przedsta­wiamy Apple Business Manager, nowy portal dla zespołów IT, który pozwala zautomatyzować wdrażanie urządzeń, kupować i dystrybuować treści oraz zarządzać rolami w firmie. Apple Business Manager doskonale współpracuje z rozwiązaniami do zarządzania urządzeniami mobilnymi (Mobile Device Management, MDM), ułatwiając rejestrację sprzętu, wprowadzanie treści i przyznawanie uprawnień administracyjnych.

Urządzenia

Rejestruj urządzenia, żeby konfigurować je automatycznie przy użyciu MDM.

Treści

Kupuj aplikacje hurtowo i zarządzaj licencjami dla użytkowników.

Role

Przyznawaj uprawnienia administracyjne i zarządzaj treścią w różnych lokalizacjach.

Jeszcze większa dostępność.

Apple Business Manager jest teraz dostępny w 65 krajach lub regionach, wraz ze wsparciem dotyczącym rejestracji urządzeń, zakupów hurtowych i administrowania rolami. Aplikacje są obsługiwane międzynarodowo, więc licencje zakupione przez Apple Business Manager można przypisać do użytkownika lub urządzenia w każdym kraju, w którym aplikacja jest dostępna.

Zarządzaj z łatwością.

Wszystkie urządzenia Apple są oparte o bezpieczną architekturę zarządzania, która pozwala specjalistom IT zdalnie kontrolować i konfigurować ustawienia, a także włączać niektóre zabezpie­czenia. Bez trudu zakłada się profil i konfiguruje wszystko dla zapewnienia produktywności i bezpieczeństwa, Zarządzaj bez konieczności blokowania funkcji lub ograniczania funkcjonalności.

Jedna prosta architektura.

Dzięki bezpiecznej architekturze zarządzania w iOS, macOS i tvOS dział IT może konfigurować i aktualizować ustawienia, wdrażać aplikacje, monitorować zgodność oraz odpytywać urządzenia i zdalnie je blokować lub wymazywać. Z architektury tej korzystają zarówno urządzenia służbowe, jak i prywatny sprzęt pracowników.

Konfiguracja i kontrola.

MDM umożliwia konfigurowanie aplikacji, kont i danych na każdym urządzeniu. Dotyczy to również funkcji takich jak egzekwowanie haseł i reguł użytkowania. Mechanizmy kontroli są jasne dla pracowników i jednocześnie gwarantują, że to, co prywatne, pozostanie prywatne. A dział IT może sprawować niezbędny nadzór, nie utrudniając użytkownikom pracy.

Wiele rozwiązań do wyboru.

Niezależnie od tego, czy Twoja firma lepiej nadaje się do środowiska opartego na chmurze, czy na lokalnym serwerze, rozwiązania MDM są dostępne od wielu dostawców z różnymi funkcjami i cenami, co zapewnia elastyczność w sposobie wdrażania urządzeń Apple w Twojej organizacji. Wszystkie rozwiązania MDM korzystają z opracowanej przez Apple architektury systemów iOS, tvOS i macOS przy zarządzaniu funkcjami i ustawieniami każdej z tych platform.

Zarządzane uaktualnienia oprogramowania.

Dzięki najnowszej wersji iOS 11 i macOS High Sierra dział IT może opóźniać aktualizacje urządzeń bezprzewodowych użytkowników. Pozwala to zyskać czas na swobodne przeprowadzenie pełnej certyfikacji nowej aktualizacji. Gdy dział IT zatwierdzi wersję każdego wydania, może zdecydować, którą wersję użytkownicy powinni pobrać i zainstalować. A następnie przekazać uaktualnienie bezpośrednio do wszystkich pracowników, żeby korzystali z najnowszych zabezpieczeń.

Wdrażaj bez kiwnięcia palcem.

Dzięki rejestracji urządzenia za pośrednictwem Apple Business Manager, iPhone, iPad, Mac i Apple TV należące do korporacji mogą być automatycznie dostarczane do rozwiązania MDM podczas instalacji – od razu po wyjęciu z pudełka. Niepotrzebny jest centralny punkt ręcznego konfigurowania urządzeń, a firma zyska dzięki wyższemu poziomowi kontroli i bezpieczeństwa.

Konfiguracja – automatycznie.

Skonfiguruj ustawienia konta, aplikacje i dostęp do usług korporacyjnych bezprzewod­owo dzięki automatycznej rejestracji MDM. Nie trzeba specjalnie przygotowywać urządzeń do wydania użytkownikom, a pracownicy działu IT nie muszą być obecni przy konfiguracji każdego urządzenia. Wbud­owany Asystent ustawień krok po kroku prowadzi użytkowników przez proces aktywacji. Dział IT może nawet zrezygnować z niektórych kroków konfiguracji, na przykład pominąć Apple ID, hasło lub warunki świadczenia usług, żeby przygotowanie urządzeń do pracy było jeszcze prostsze.

Więcej pod kontrolą.

Firmy korzystające z rejestracji urządzeń mogą bezprzewod­owo nadzorować swoje urządzenia iOS i tvOS. Funkcja nadzoru zapewnia większą kontrolę nad urządzeniami, umożliwiając wprowadzanie dodatkowych ograniczeń, takich jak wyłączenie iMessage, i nadzorowanie bezpieczeństwa połączeń, na przykład przy użyciu globalnego serwera proxy. Najnowsze wersje iOS i macOS pozwalają działowi IT zarządzać uaktualnieniami oprogramowania. W systemie macOS rejestracja urządzeń ułatwia zmiany określonych ustawień bezpieczeństwa, takich jak Kernel Extension Loading.

Miejsce zakupu nie ma znaczenia.

Nowe lub już użytkowane urządzenia można zarejestrować w usłudze Apple Business Manager niezależnie od tego, czy sprzęt zakupiono bezpośrednio od Apple czy za pośrednictwem autoryzowanych sprzedawców Apple. Zautomatyzowanie przydzielania iPadów, iPhone’ów i Maców będzie jeszcze prostsze, jeśli dla każdego typu urządzenia zostanie określony domyślny serwer MDM. A dzięki iOS 11 i tvOS 11 każdy iPad, iPhone lub urządzenie Apple TV może być ręcznie wprowadzone do Apple Business Manager za pomocą Apple Configurator 2.

Dystrybucja treści staje się prosta.

Apple Business Manager ułatwi znajdowanie, hurtowe kupowanie i dystrybucję wszelkich treści potrzebnych firmie. Możesz nawet zakupić aplikacje niestandardowe, dopasowane do Twoich potrzeb przez niezależnych programistów. A gdy aplikacje są dystrybuowane za pośrednictwem MDM, nie trzeba używać kodów realizacji ani identyfikatorów Apple ID, by pobrać zawartość na każde urządzenie.

Aplikacje i książki hurtowo.

Dzięki Apple Business Manager hurtowe kupowanie aplikacji dla systemów MacOS i iOS jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Gdy pracownik nie potrzebuje już aplikacji, licencję na jej użytkowanie można przypisać do innej osoby lub innego urządzenia. Można także kupować aplikacje niestandardowe, stworzone przez niezależnych programistów na potrzeby Twojej firmy.

Usprawnione zarządzanie.

Za pomocą MDM aplikacje zakupione przez Apple Business Manager można łatwo przekazywać na urządzenia lub użytkownikom w każdym kraju, w którym są dostępne. Apple Business Manager pozwala teraz przenieść konta programu zakupów hurtowych do jednego scentralizowanego widoku, ułatwiając przenoszenie licencji między różnie zlokalizowanymi oddziałami firmy.

Dane służbowe bezpieczne. A prywatne – prywatne.

Po skonfigurowaniu urządzeń dział IT może chronić znajdujące się na nich dane firmowe i zarządzać nimi przy użyciu wbudowanych zabezpieczeń i dodatkowych mechanizmów kontroli udostępnianych przez MDM. Ustawienia można konfigurować i zarządzać nimi, ponieważ są – podobnie jak stosowane architektury – wspólne dla różnych aplikacji.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu danymi firmowymi w systemie iOS (PDF)

Dane rozdzielone, więc bezpieczne.

Rozwiązania MDM umożliwiają precyzyjne zarządzanie firmowymi danymi, zapobiegają ich wyciekom i nie wymagają używania kontenerów. Za pomocą funkcji zarządzania otwieraniem plików dział IT może wprowadzić ograniczenia, dzięki którym załączniki i dokumenty nie są otwierane w niezarządzanych lokalizacjach. Ma też do dyspozycji narzędzia, które pozwalają na zarządzanie firmowymi aplikacjami, tak by można było usunąć je z urządzenia bez kasowania prywatnych danych użytkownika lub zdalnie zainicjować całkowite zablokowanie bądź wymazanie urządzenia. A wbudowane zabezpie­czenia macOS pozwalają działowi IT szyfrować dane, chronić urządzenia przed szkodliwym oprogramowaniem i wymuszać określone ustawienia bezpieczeństwa bez korzystania z narzędzi innych firm.

Aplikacje, którym możesz zaufać.

Dzięki wspólnej architekturze i kontrolowanemu ekosystemowi aplikacje na platformach Apple są z założenia bezpieczne. Weryfikujemy tożsamość wszystkich programistów chcących przystąpić do naszych programów, a system sprawdza każdą aplikację przed jej opublikowaniem. Stosowanie podpisów, rozszerzeń aplikacji, uprawnień, piaskownic i innych podobnych funkcji dodatkowo podnosi poziom bezpieczeństwa. Dane mogą być chronione podczas transportu za pomocą technologii takich jak Per-App VPN.

Skonfigurujesz każdą aplikację.

W iOS dostępna jest natywna funkcja konfigurowania ustawień i zarządzania zasadami wewnątrz aplikacji. Dzięki funkcji zarządzania konfiguracją aplikacji użytkownicy mogą od razu zacząć korzystać z aplikacji, a dział IT ma pewność, że dane w tych aplikacjach są właściwie użytkowane.

W systemie macOS rozwiązania MDM są wykorzystywane do przekazywania preferencji i skryptów, co pozwala na konfigurowanie ustawień aplikacji i uaktualnianie aplikacji spoza App Store i innego oprogramowania.

To, co prywatne, zawsze będzie poufne. Bo takie ma być.

Apple kieruje się przekonaniem, że prywatność należy do podstawowych praw człowieka, dlatego każdy produkt Apple zbudowany jest na solidnym, bezpiecznym fundamencie i tak zaprojektowany, aby w miarę możliwości przetwarzał informacje wewnątrz urządzenia. Dzięki temu dane są zbierane i wykorzystywane w ograniczonym zakresie i w sposób transparentny, a użytkownicy mają kontrolę nad swoimi informacjami.

O prywatności pracowników myślimy na każdym etapie tworzenia narzędzi do zarządzania urządzeniami. Nawet jeśli pracownicy używają prywatnego urządzenia do celów służbowych, dane osobiste powinny być chronione w pracy w tym samym stopniu co w domu. Protokół MDM umożliwia działowi IT interakcję z urządzeniem Apple, ale z ograniczeniem do określonych informacji i ustawień. Te same funkcje, które zabezpieczają dane w aplikacjach zarządzanych przez firmę, uniemożliwiają również przedostanie się danych prywatnych użytkownika do strumienia danych służbowych.

 • MDM ma dostęp do następujących danych:
 • Nazwa urządzenia
 • Numer telefonu
 • Numer seryjny
 • Nazwa i numer modelu
 • Pojemność i dostępne miejsce
 • Numer wersji iOS
 • Lista zainstalowanych aplikacji
 • MDM nie ma dostępu do następujących danych:
 • Poczta prywatna lub służbowa, kalendarze, kontakty
 • Wiado­mości SMS i iMessage
 • Historia przeglądania przy użyciu Safari
 • Rejestry połączeń telefonicznych lub FaceTime
 • Prywatne przypomnienia i notatki
 • Częstotliwość korzystania z aplikacji
 • Lokalizacja urządzenia

Materiały dla IT.

Poznaj podstawowe informacje o wdrażaniu urządzeń, bezpieczeństwie i usługach Apple. Lub przejrzyj szczegółowe informacje techniczne na temat iOS, macOS i MDM.

Wdrażanie

Poznaj podstawowe informacje o procesie wdrożenia i zaawanso­wanych funkcjach, które ułatwiają ochronę danych i zarządzanie uaktualnieniami.

Bezpieczeństwo

Odkryj zabezpie­czenia chroniące iOS, macOS i najważniejsze usługi Apple.

Usługi

Dowiedz się więcej o usłudze Apple Business Manager i podstawowych programach AppleCare.

Informacje techniczne

Zdobądź szczegółowe informacje techniczne o systemach iOS i macOS oraz wbudowanej w nie architekturze zarządzania.