Program Up-To-Date dla Pages, Numbers i Keynote.

W październiku 2014 roku firma Apple ogłosiła, że aplikacje Pages, Numbers i Keynote będą dostępne bezpłatnie z każdym nowym, kwalifikującym się komputerem Mac. Jeśli na zakupionym przez Ciebie kwalifikującym się Macu nie ma zainstalowanych aplikacji Pages, Numbers i Keynote, możesz zamówić te aplikacje w naszym programie Up-To-Date. W tym celu wykonaj poniższe czynności.

Upewnij się, że masz najnowszą wersję macOS.

Jeśli na Twoim Macu nie ma najnowszej wersji systemu macOS, uruchom Mac App Store, zaloguj się, podając swoje Apple ID, i bezpłatnie zainstaluj najnowszy system.

Znajdź Pages, Numbers i Keynote w Mac App Store.

W systemie macOS uruchom Mac App Store i przejdź do sekcji zakupów.

Jeśli aplikacje Pages, Numbers i Keynote są na Twojej liście zakupów, kliknij przycisk akceptacji, aby je zainstalować.

Jeśli aplikacji Pages, Numbers i Keynote nie ma na Twojej liście zakupów, zgłoś się do programu Up‑To‑Date, dzwoniąc do AppleCare.

Koniecznie zapoznaj się z Warunkami zamieszczonymi poniżej.

Aby skorzystać z programu Up‑To‑Date, aplikacje należy zamówić przed upływem 30 dni od daty zakupu Maca.

Warunki programu

Program Up-To-Date uprawnia nabywcę kwalifikującego się nowego produktu Mac kupionego 16 października 2014 r. lub w terminie późniejszym do uaktualnienia do oprogramowania Pages, Numbers i Keynote.

Uaktualnienia oprogramowania Pages, Numbers i Keynote, które można pobierać z Mac App Store, nie zostały uwzględnione w tym programie.

Zamówienie na aplikacje w ramach programu Up-To-Date należy złożyć w ciągu 30 dni od zakupu produktu. Niedotrzymanie tego terminu uniemożliwi skorzystanie z programu.

Oferta obowiązuje na terenie Austrii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemiec, Szwajcarii, Włoch i Wielkiej Brytanii, zgodnie z warunkami określonymi w tym dokumencie. Nieważna w lokalizacjach, w których jest zabroniona przez prawo lub w inny sposób ograniczona.

Jeśli spełniasz kryteria skorzystania z programu, w ciągu 24 godzin od zaakceptowania zamówienia zostaną Ci udostępnione kody umożliwiające bezpłatne pobranie Pages, Keynote i Numbers z Mac App Store.

Wykorzystanie kodów i oprogramowania Pages, Keynote i Numbers jest określone warunkami i postanowieniami umów użytkownika z Apple Inc., w tym warunkami licencji dołączonymi do tych produktów oraz warunkami i postanowieniami dotyczącymi Mac App Store, które można znaleźć pod adresem www.apple.com/legal/itunes/ww.

Do zrealizowania kodów potrzebna jest najnowsza wersja programu Mac App Store, Apple ID i dostęp do Internetu (który może podlegać opłatom).

Apple ID można utworzyć pod adresem https://appleid.apple.com/pl.

Apple nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub skradzione kody.

Kody nie mogą być odsprzedawane i mogą być realizowane tylko przez osoby powyżej wieku minimalnego określonego w warunkach i postanowieniach Mac App Store w kraju użytkownika.

Apple zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu udostępnienia produktu i realizacji dowolnych zamówień w tym programie wyłącznie według własnego uznania, za powiadomieniem użytkownika.

Apple zastrzega sobie prawo do zmiany warunków niniejszej oferty w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

Apple nie ponosi odpowiedzialności za błędy elektronicznej duplikacji. Zwroty nie są akceptowane.

Oferta jest nieważna w połączeniu z dowolną inną ofertą Apple.

Kody dla oprogramowania Pages, Keynote i Numbers muszą być używane wyłącznie z produktami objętymi niniejszą ofertą.

Oferta jest ograniczona do jednego kodu dla oprogramowania Pages, Keynote i Numbers przypadającego na jeden kupiony kwalifikujący się produkt.

Oferta dotyczy tylko zakupów dokonywanych przez użytkowników końcowych, nie przez odsprzedawców.

Zachowaj kopię tych Warunków. Kwalifikujące się produkty muszą być zakupione od firmy Apple lub od autoryzowanego sprzedawcy Apple z siedzibą w Austrii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii lub we Włoszech.

Oferta nie jest ważna w przypadku zakupów sprzętu używanego, aukcyjnego lub prezentacyjnego.

Składając zamówienie w programie Up-To-Date niniejszym upoważniam firmę Apple (lub jej przedstawicieli) do kontaktowania się ze mną w celu uzyskania wszelkich dodatkowych informacji potrzebnych do realizacji tego zamówienia.

Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących udostępnienia uaktualnień w niniejszym programie i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu roszczeń wynikłych z użytkowania produktów nabytych w powiązaniu z ofertą. Oferta jest przedstawiana przez Apple Distribution International, Luxembourg Branch.

© 2016 Apple Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Apple, logo Apple, macOS, Keynote, Mac, Numbers i Pages są znakami towarowymi Apple Inc. zastrzeżonymi w USA i w innych krajach. App Store jest znakiem usługi Apple Inc. Pozostałe nazwy firm i produktów wymienione w niniejszym tekście mogą być znakami towarowymi odpowiednich podmiotów. Lipiec 2016 r.