Podupadająca brytyjska szkoła budzi się do nowego życia.

Szkoła pod Manchesterem w Anglii, kiedyś skazana na zamknięcie z powodu słabych wyników, dziś osiąga 100-procentową zdawalność z pomocą iPadów, komputerów Mac oraz iTunes U.

Inspiracja

Showkat Badat dorastał w Bolton, miasteczku na przedmieściach Manchesteru, i nie został zapisany do Hayward School — państwowej szkoły rejonowej. „Moi rodzice, podobnie jak rodzice wielu moich kolegów, byli przekonani, że to słaba szkoła, która nie daje swoim uczniom żadnych szans na sukces w późniejszym życiu” — mówi Badat.

W roku 2009, kiedy wrócił do rodzinnego miasteczka, aby objąć stanowisko dyrektora podupadającej szkoły, w lokalnej społeczności wciąż panowała ta opinia. Stan techniczny szkoły — która mieściła się w szeregu obskurnych, a niekiedy nawet niebezpiecznych budynków — był równie zły, jak wyniki osiągane w testach przez jej uczniów. Ponad 70 procent wychowanków nie zdawało do następnej klasy, a szkole Hayward School poważnie groziło zamknięcie.

Rejon szkoły zamieszkiwała duża grupa imigrantów i uchodźców należących do najsłabszych ekonomicznie warstw społecznych Anglii. Wśród 900 uczniów były dzieci mówiące ponad 40 różnymi językami, często napotykające trudności w pokonywaniu barier językowych i kulturowych. „Każda zmarnowana minuta tych dzieci w naszej szkole fatalnie odbijała się na przyszłości całej społeczności” — mówi Badat.

Badat miał świadomość, że konieczne są radykalne zmiany. Złożył wniosek o przekształcenie szkoły w samodzielną akademię i zmianę nazwy na Essa Academy. Dzięki nowej klasyfikacji władze szkoły zyskały większą autonomię w podejmowaniu decyzji programowych i kadrowych, a ponadto możliwe było pozyskiwanie nowych środków inwestycyjnych uzupełniających dotacje rządowe. Nie wystarczyło to jednak do radykalnego zreformowania szkoły.

W swojej poprzedniej pracy na stanowisku dyrektora innej szkoły Badat był świadkiem korzystnych zmian w postawach uczniów pod wpływem wdrożenia nowoczesnych technologii edukacyjnych. Był przekonany, że przekształcenie Essy w centrum edukacji wspieranej przez najnowsze technologie zmieni negatywne nastawienie lokalnej społeczności oraz, co ważniejsze, zlikwiduje bariery utrudniające uczniom osiąganie dobrych wyników. „Technologii nie postrzegam jako dodatku — opcji, którą warto rozważyć” — mówi Badat. „Według mnie technologia jest dziś kluczem do edukacji i otwiera drogę do stworzenia środowiska, w którym kwitnąć będzie kreatywność”.

„Firma Apple pomogła nam w stworzeniu kompletnego ekosystemu edukacyjnego, w którym budynek szkoły i wszystko, co się w nim znajduje dopasowaliśmy do tego, w jaki sposób uczniowie faktycznie zdobywają wiedzę i umiejętności”.

— Abdul Chohan, wicedyrektor Essa Academy

Wdrożenie

Wyposażenie techniczne Essa Academy, podobnie jak jej budynki, było przestarzałe. Nauczyciele, którzy chcieli umożliwić uczniom skorzystanie z interaktywnego oprogramowania lub Internetu, musieli przejść skomplikowaną procedurę wypożyczania wózka z laptopami i rejestrowania uczniów. Badat powierzył wicedyrektorowi Abdulowi Chohanowi, członkowi zarządu szkoły, zadanie znalezienia rozwiązań technicznych, które pozwoliłyby stworzyć dynamiczniejsze środowisko edukacyjne.

Pierwszym krokiem Essa Academy w tym kierunku było wyposażenie każdego ucznia w iPoda touch. „Musieliśmy zapewnić im bezpośredni dostęp do informacji” — mówi Chohan. Szefowie szkoły niemal od razu zauważyli zmianę w podejściu uczniów do nauki. Pewnego razu dostrzegli grupę uczniów grających w piłkę ze słuchawkami na uszach. Okazało się, że jednocześnie grają i słuchają podcastu o budowie atomu, przygotowując się do egzaminu.

Im częściej i chętniej uczniowie sięgali po edukacyjne aplikacje i materiały online, tym lepsze wyniki osiągali w testach. Te pierwsze i szybko osiągnięte sukcesy pomogły władzom Essa Academy w zdobyciu środków na wzniesienie nowego budynku dla szkoły. Nowe klasy zaprojektowano tak, aby pod każdym względem sprzyjały interaktywnej nauce. Każdy nauczyciel otrzymał MacBooka Air i iPada, aby mieć bezpośredni dostęp do zasobów internetowych i aplikacji edukacyjnych. Każdą klasę wyposażono w telewizor z dużym ekranem podłączony do Apple TV, aby nauczyciele i uczniowie mogli błyskawicznie prezentować istotne treści — np. trójwymiarowe renderingi komórek roślin czy pokazy slajdów z łodziami Wikingów — przy użyciu technologii AirPlay. Nauczyciele znajdują dla iPadów bardzo pomysłowe zastosowania dydaktyczne, np. zlecają małym grupom uczniów zadanie nagrania rozmów w języku francuskim i ćwiczenia wymowy. Albo proszą o sfilmowanie przebiegu zajęć WF-u i wykorzystanie filmu do doskonalenia gry.

Władze Essa Academy zdecydowały także o wyposażeniu każdego ucznia w iPada do użytku w klasie i w domu z myślą o nadaniu nauce bardziej praktycznego wymiaru. Uczniowie tworzą prezentacje Keynote do wykorzystania w klasie i za pomocą wbudowanej kamery robią zdjęcia do sprawozdań. Szczególnie duże korzyści z posiadania iPada odnoszą uczniowie, dla których angielski nie jest językiem rodzimym. W przeszłości, zamiast na niektóre lekcje, uczniowie ci chodzili na indywidualne zajęcia językowe. Dziś uczą się razem z całą klasą, a aplikacje tłumaczące pomagają im śledzić przebieg lekcji i, przy okazji, uczyć się języka.

Pracownicy każdego z wydziałów szkoły tworzą własne interaktywne podręczniki na iPada, korzystając z aplikacji iBooks Author. iBooks Author umożliwia nauczycielom Essa Academy łatwe aktualizowanie podręczników oraz splatanie tradycyjnych tekstów z treściami multimedialnymi. „Masz na ekranie wideo i grafikę 3D, a w tekście możesz zaznaczać fragmenty i robić notatki. Czytanie w ten sposób jest bardziej interaktywne i pomaga nam w nauce” — mówi Hamza Umar z klasy siódmej.

Essa Academy należy do nielicznych szkół w Wielkiej Brytanii, które udostępniają wszystkie swoje kursy w serwisie iTunes U. Uczniowie za pośrednictwem aplikacji iTunes U mają w jednym miejscu dostęp do wszystkich materiałów edukacyjnych, zlecanych im zadań oraz wysyłanych przez nauczyciela powiadomień o pojawieniu się nowych treści. Z kolekcji iTunes U nauczyciele wybierają podcasty, materiały wideo i inne zasoby wzbogacające przebieg lekcji. „iTunes U umożliwia nam korzystanie z materiałów stworzonych przez utalentowanych nauczycieli i ekspertów z całego świata” — mówi Badat.

„Z iPadami uczniowie mogą uczyć się we własnym tempie. Każdy jest traktowany indywidualnie i ma warunki, by odnieść sukces”.

— Catherine Chadwick, nauczycielka przedmiotów ścisłych w Essa Academy

Efekty

Zmiany, jakie zaszły w Essa Academy, są naprawdę imponujące. W ciągu dwóch lat od pilotażowego programu z iPodami zdawalność w szkole skoczyła z 28 do 100 procent. Wszyscy uczniowie uzyskują znacznie lepsze wyniki w testach. „Uczniowie nie przychodzą już do szkoły z myślą, że czeka ich kolejny nudny dzień” — mówi Jennifer Greenwood, nauczycielka języków nowożytnych. „Bardzo wciąga ich wszystko, co robimy z iPadami, i bardzo chętnie uczą się w ten sposób”.

Osiągnięcia szkoły są tym bardziej niezwykłe, że po wdrożeniu nowoczesnych technologii zmniejszyły się koszty funkcjonowania placówki. Pozycje silnie obciążające budżet, takie jak pomoc techniczna, indywidualne lekcje języków i zakup podręczników, zmniejszyły się radykalnie.

Nauczyciele z całej Wielkiej Brytanii i z innych krajów odwiedzają Essa Academy, by uczyć się na jej doświadczeniach, a użytkownicy z całego świata mają dostęp do opracowanych przez szkołę kursów w iTunes U. „Dzięki rozwiązaniom Apple możemy od początku do końca wytyczyć ścieżkę edukacji dla każdego ucznia” — mówi Badat. „Pomagamy uczniom w osiąganiu dobrych wyników, ale przede wszystkim zmieniamy ich życie i dajemy impuls do korzystnych zmian społecznych. Wszystkie drzwi są teraz otwarte dla każdego”.

Używane produkty

iPad

To rewolucyjne urządzenie mobilne otwiera przed nauczycielami i uczniami zupełnie nowe możliwości. Więcej informacji o iPadzie

MacBook Pro

Te notebooki są wprost wymarzone do nauki w klasie i poza szkołą. Więcej informacji o MacBooku Pro

Apple TV

To urządzenie umożliwia wygodne strumieniowe przesyłanie lekcji, zdjęć, nagrań wideo i innych materiałów z iPada na duży ekran telewizyjny za pośrednictwem AirPlay. Więcej informacji o Apple TV

iTunes U

Twórz własne kursy w iTunes U i udostępniaj materiały dydaktyczne uczniom za pośrednictwem aplikacji iTunes U dla iPada. Więcej informacji o iTunes U

iBooks Author

Bezpłatna aplikacja do tworzenia interaktywnych podręczników na iPada. Ożywia treści z pomocą obiektów 3D i klipów wideo.
Więcej informacji o iBooks Author

Zobacz aplikacje edukacyjne

Aplikacje edukacyjne

Pokaż w iTunes

Aplikacja iTunes U

Pobierz teraz