iOS. Więcej możliwości, niezależnie od zdolności.

iPhone, iPad i iPod touch oferują ułatwienia dostępu, które radykalnie zmieniają warunki, w jakich uczą się osoby o szczególnych potrzebach. Dzięki tym innowacyjnym technologiom każdy uczeń może w pełni korzystać z atrakcji i funkcji, jakie oferuje iOS.

Różne pomysły na naukę. Dla uczniów o różnych potrzebach.

Urządzenia z systemem iOS to atrakcyjne i funkcjonalne narzędzia edukacyjne dla uczniów z zaburzeniami koncentracji lub innymi ograniczeniami zdolności poznawczych. Nauczyciele mogą zminimalizować liczbę bodźców wzrokowych działających na ucznia, pozwalając mu na dostęp tylko do jednej aplikacji. Z kolej aplikacje FaceTime i Aparat pomagają uczniom w komunikacji niewerbalnej.

Dostęp nadzorowany

Dostęp nadzorowany pomaga skupić się na zadaniu uczniom autystycznym, cierpiącym na zaburzenia sensoryczne i mającym problemy z koncentracją. Lekarz lub terapeuta może dezaktywować przycisk Początek w urządzeniu iOS, uniemożliwiając przejście do innej aplikacji, a nawet wyłączyć niektóre obszary ekranu, tak aby nie reagowały na dotyk. W rezultacie nieskoordynowane stuknięcia i gesty nie odwrócą uwagi ucznia od wykonywanego zadania.

iPhone z funkcją Mów zaznaczone wypowiadającą treść wiadomości iMessage.

Mów zaznaczone

Wielu uczniom łatwiej jest zrozumieć słowa wypowiadane na głos niż zapisane w formie tekstu. Funkcja Mów zaznaczone potrafi czytać na głos mejle, wiadomości iMessage, strony WWW i e‑booki. Wystarczy stuknąć dwukrotnie tekst w dowolnej aplikacji, aby go podświetlić, a potem stuknąć opcję Powiedz, żeby urządzenie odczytało zaznaczony tekst. Podczas odczytywania na ekranie mogą być podświetlane kolejne wypowiadane słowa, aby uczeń mógł podążać za tekstem. Możliwe jest też dopasowanie dialektu i szybkości czytania do potrzeb ucznia.

iBooks

iBooks Author oferuje nauczycielom narzędzia do tworzenia zindywidualizowanych materiałów edukacyjnych na iPada. Materiały te mogą być dostosowane do potrzeb różnych odbiorców. Takie funkcje, jak wielokolorowe zaznaczenia, notatki, wyszukiwanie, fiszki i słowniczek pomagają uczniom w przygotowaniu się do zajęć i organizowaniu nauki. Dzięki zawartym w książce pytaniom powtórkowym uczeń może od razu samodzielnie ocenić swoją wiedzę i zorientować się, na jakie zagadnienie musi poświęcić więcej czasu. Aplikacja iBooks obsługuje funkcje VoiceOver, Mów zaznaczone oraz wideo z napisami kodowanymi — tak by z książek mogli korzystać wszyscy uczniowie.

Safari Reader

Niektórym uczniom przeglądanie stron WWW dostarcza zbyt wielu bodźców. Safari Reader upraszcza widok strony WWW, usuwając elementy rozpraszające uwagę. Ukrywa reklamy, przyciski i paski nawigacji, pomagając uczniowi skupić się na właściwej treści. Czytnik Safari Reader współpracuje z funkcjami Mów zaznaczone i VoiceOver, a zatem uczniowie mający trudności z czytaniem słyszą także tekst wypowiadany na głos.

Słownik

Podczas poznawania nowych zagadnień i lektury nowych tekstów nieuniknione są spotkania z nieznanymi słowami. Na szczęście uczniowie mogą wyszukiwać ich znaczenia w słowniku wbudowanym w system iOS. Słownik zapewnia szybki dostęp do definicji i często używanych zwrotów, pomagając w opanowaniu prawideł gramatyki, pisowni i wymowy. W dodatku działa także bez połączenia z Internetem.

FaceTime

Korzystając z FaceTime, uczniowie mogą łatwo prowadzić wideorozmowy przez Wi‑Fi. FaceTime może stać się także „oknem do klasy”, przez które uczniowie pozostający w domu lub w szpitalu aktywnie uczestniczą w lekcjach razem z całą grupą. Terapeuci mogą wykorzystać FaceTime do obserwacji uczniów na zajęciach, nie zakłócając swoją obecnością przebiegu lekcji. Wysoka jakość wideo i częstość wyświetlania klatek sprawia, że FaceTime jest idealnym narzędziem dla osób rozmawiających w języku migowym. Na ekranie dokładnie widać nie tylko każdy gest, lecz także mowę ciała i wyraz twarzy. A ponieważ aplikacja FaceTime jest standardowo zainstalowana na każdym Macu, telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch, uczniowie od razu mogą bez przeszkód komunikować się ze wszystkimi użytkownikami systemów OS X i iOS.1

Photo Booth

Aplikacja Photo Booth może posłużyć uczniom do robienia i prezentowania zdjęć, stając się kolejnym narzędziem komunikacji. Przykładowo, uczniowie mający trudności w interakcjach z innymi osobami — np. w udzielaniu odpowiedzi na zadane wprost pytania — otwierają się na rozmowę, gdy widzą na ekranie własną twarz. A ponieważ Photo Booth współpracuje z wbudowaną kamerą iSight, wyświetla zdjęcia od razu, gdy tylko uchwyci je obiektyw.

Kamera

Każde urządzenie iOS ma wbudowaną kamerę, którą można robić zdjęcia i nagrywać wideo. Terapeuci mogą rejestrować w ten sposób przykłady zachowań uczniów lub prezentować oczekiwane zachowania. Logopedzi i fizjoterapeuci mogą nagrywać przebieg sesji terapeutycznych, dokumentując w ten sposób postępy ucznia. A nauczyciele mogą nagrywać przebieg lekcji, doświadczeń i wycieczek, a potem udostępniać je uczniom przebywającym w szpitalu lub w domu. Również uczniowie mają możliwość nagrania swojej pracy, na przykład ćwiczenia z czytania, a potem wysłania wideo do nauczyciela.

iPhone z ekranem notatek i sugerowanym dokończeniem słowa „Completion”.

Uzupełnianie wyrazów

Uzupełnianie wyrazów w systemie iOS może pomóc uczniom cierpiącym na dysleksję lub zaburzenia kognitywne, a także osobom uczącym się języka angielskiego. Przyczynia się do rozwoju słownictwa i umiejętności budowania wyrazów. iOS sugeruje prawidłową pisownię już po wpisaniu kilku liter. Gdy włączona jest funkcja Czytaj tekst automatyczny, uczeń najpierw słyszy efekt dźwiękowy, a następnie proponowane słowo odczytane na głos. Może teraz pisać dalej, ignorując wyraz, albo nacisnąć klawisz spacji, by system iOS wpisał słowo automatycznie. Tym sposobem uczniowie mogą skupić się na poznawaniu nowych słów, nie stresując się ortografią.

Zdjęcia i iMovie

Uczniowie mający trudności w przekazywaniu swoich myśli na piśmie znajdą sprzymierzeńców w aplikacjach Zdjęcia i iMovie, które dają im szansę ekspresji przy użyciu środków multimedialnych. Dzięki wbudowanej kamerze i aplikacji Zdjęcia wiele zagadnień, które tradycyjnie prezentowane były w postaci drukowanego tekstu, można ująć w konkretnej, wizualnej formie. Korzystają na tym zwłaszcza uczniowie mający trudności z czytaniem lub nauką języka. Nauczyciele mogą tworzyć albumy prezentujące sytuacje społeczne, umiejętności przydatne w życiu oraz oczekiwane od uczniów zachowania.

iMovie otwiera przed uczniami fascynujący świat filmowej kreacji, w którym mogą samodzielnie tworzyć elementy wizualne i dźwiękowe. Dla wielu osób jest to znacznie ciekawsze niż pisanie wypracowań. iMovie pomaga też w nauce logicznego porządkowania obiektów i zdarzeń, pozwala uczniom wykazać się koordynacją przestrzenną oraz stwarza im warunki do samodzielnego budowania wątków i opowiadania historii.

Na początek

Podpowiedzi na każdy temat.

Uczniowie niewidomi lub niedowidzący mogą korzystać z VoiceOver — zaawansowanego czytnika ekranu — aby w pełni cieszyć się możliwościami urządzeń iOS.

VoiceOver

VoiceOver to sterowany gestami czytnik ekranu, który mówi uczniowi, co w danej chwili dzieje się na ekranie Multi-Touch, i pomaga nawigować po ekranie — nawet jeśli uczeń go nie widzi. Podczas pracy z systemem iOS uczeń może w każdej chwili potrójnie kliknąć przyciskiem Początek, aby wywołać VoiceOver. Czytnik na głos mówi, co dzieje się na ekranie, a zatem uczeń od razu wie, na której aplikacji spoczywa jego palec, może łatwo znaleźć fragment tekstu w wypracowaniu lub odsłuchać treść całego e-booka. Tempo mówienia i wysokość głosu VoiceOver można dopasować do własnych potrzeb i upodobań. Więcej informacji o VoiceOver

Inwersja kolorów

iOS umożliwia odwrócenie (inwersję) kolorów na ekranie, co bywa przydatne, jeśli podwyższony kontrast pomaga uczniowi w odczytywaniu treści. Inwersja działa z tekstem, grafiką, a nawet obrazem wideo. Wybrane kolory obowiązują w całym systemie, dlatego wszystkie treści i aplikacje zawsze wyglądają spójnie. Inwersji można też używać razem z funkcjami Zoom i VoiceOver.

Zoom

Zoom to wbudowana funkcja powiększająca obraz na ekranie, która działa w całym systemie iOS. Ułatwia czytanie tekstów, oglądanie schematów i sprawdzanie szczegółów na mapie. W dodatku działa też ze wszystkimi aplikacjami z App Store. Dwukrotne stuknięcie trzema palcami od razu powiększa obraz o 200 procent, a maksymalne powiększenie sięga aż 500 procent. Po powiększeniu wszystkie elementy działają w zwykły sposób — do pracy z urządzeniem można używać tych samych gestów, co zawsze. Ponadto Zoom działa z funkcją VoiceOver, a zatem uczeń może zarówno lepiej widzieć, jak i słyszeć to, co dzieje się na ekranie.

Na początek

Więcej środków wyrazu dla wszystkich uczniów.

FaceTime pomaga uczniom niesłyszącym lub niedosłyszącym komunikować się ze światem. A takie rozwiązania, jak napisy kodowane i dźwięk monofoniczny, pozwalają im w pełni korzystać z bogactwa treści na urządzeniach iPhone, iPad i iPod touch.

FaceTime

Wysoka jakość wideo i częstość wyświetlania klatek sprawia, że FaceTime jest idealnym narzędziem dla osób rozmawiających w języku migowym. Na ekranie dokładnie widać nie tylko każdy gest, lecz także mowę ciała i wyraz twarzy. A ponieważ FaceTime jest standardową funkcją każdego Maca, iPhone'a, iPada i iPoda touch, uczniowie mogą swobodnie komunikować się z użytkownikami systemów OS X i iOS — czy to znajdującymi się w sąsiedniej klasie, czy na drugiej półkuli. Zupełnie tak, jakby rozmawiali twarzą w twarz.1

Dźwięk mono

W nagraniach stereofonicznych zwykle ścieżka dźwiękowa w lewym kanale różni się od tej w prawym. W rezultacie część takiego przekazu dźwiękowego jest niedostępna dla uczniów niesłyszących lub niedosłyszących na jedno ucho. Na szczęście iOS potrafi odtwarzać oba kanały stereo w obu słuchawkach lub głośnikach, a uczeń może dodatkowo zwiększyć głośność w jednym uchu, tak aby jak najlepiej słyszeć nagranie wykładu, muzykę lub ścieżkę dźwiękową filmu.

Napisy kodowane

Napisy kodowane są przydatne dla wszystkich uczniów, którym z różnych powodów łatwiej jest zrozumieć przekaz w formie wizualnej niż dźwiękowej. Napisy pojawiają się na ekranie w czytelnej formie, jako biały tekst na czarnym tle. iOS obsługuje napisy kodowane oraz niekodowane w różnego rodzaju materiałach edukacyjnych, od podcastów po kursy z iTunes U.

GarageBand

Aplikacja GarageBand może pomagać w rozumieniu wypowiedzi ustnych uczniom niesłyszącym i niedosłyszącym — zwłaszcza osobom dopiero przyzwyczajającym się do nowych implantów ślimakowych. Nauczyciele tworzą podcasty z nagraniami rozmów i swobodnych wypowiedzi, a następnie pobierają je na komputery Mac, telefony iPhone, iPady lub iPody touch. Z podcastów tych uczniowie uczą się odmiany wyrazów i rozróżniania głosów. GarageBand świetnie sprawdza się także w terapii wymowy, nauce języków tonalnych, takich jak chiński, i demonstrowaniu uczniom niesłyszącym wrażeń, jakie wywołują głośne dźwięki.

Na początek

iOS daje uczniom poczucie panowania nad tym, co robią.

Innowacyjne rozwiązania techniczne w systemie iOS ułatwiają korzystanie z ekranu Multi-Touch osobom niepełnosprawnym fizycznie i cierpiącym na zaburzenia motoryki.

iPad z widocznym ekranem konfiguracji AssistiveTouch.

AssistiveTouch

Urządzenia iOS mają wysoce precyzyjne, dotykowe ekrany, które nie wymagają nacisku, a jedynie dotknięcia powierzchni. Funkcja AssistiveTouch pomaga uczniom o ograniczonych zdolnościach motorycznych w dostosowaniu działania ekranu Multi‑Touch do indywidualnych potrzeb. Bardziej skomplikowane gesty Multi‑Touch, takie jak uszczypnięcie lub machnięcie kilkoma palcami, można wykonać w prostszy sposób, po prostu stukając jednym palcem. Możliwe jest także tworzenie gestów niestandardowych. A jeśli uczeń ma trudności z naciskaniem przycisku Początek, może aktywować go, stukając w ekran. Takie gesty, jak obrócenie i potrząśnięcie, są dostępne nawet wtedy, gdy urządzenie iOS jest zamontowane na wózku inwalidzkim. Również uczniowie, którzy potrzebują urządzeń pomocniczych, takich jak joystick, mają do dyspozycji szereg produktów innych firm — zgodnych z iOS.

Zasoby