OS X. Cała moc w ręce uczniów.

Każdy Mac oferuje ułatwienia dostępu, które pomagają uczniom o szczególnych potrzebach w intuicyjnym wykorzystywaniu całego potencjału systemu OS X. Takie rozwiązania, jak zaawansowany czytnik ekranu, FaceTime i Photo Booth, czynią z Maca wartościowego sprzymierzeńca każdego ucznia.

Pomóż uczniom skupić się na lekcji.

Mac oferuje kilka funkcji, które pomagają uczniom z zaburzeniami poznawczymi — ułatwiają organizowanie pracy, skupienie się na temacie i naukę w sposób dopasowany do indywidualnych możliwości.

Finder uproszczony

Funkcje kontroli rodzicielskiej umożliwiają skonfigurowanie maksymalnie uproszczonego środowiska pracy na Macu, co jest doskonałym rozwiązaniem dla uczniów z zaburzeniami poznawczymi. W uproszczonej wersji Findera Dock zredukowany jest do zaledwie trzech folderów. Lista dostępnych aplikacji jest ograniczona tylko do dozwolonych przez nauczyciela lub opiekuna — tak aby nic nie rozpraszało uwagi ucznia. Pliki, foldery i aplikacje wyświetlane są w jednym oknie zawierającym starannie ułożone ikony, by wszytko można było łatwiej znaleźć.

Safari Reader

Niektórym uczniom przeglądanie stron WWW dostarcza zbyt wielu bodźców. Safari Reader upraszcza widok strony WWW, usuwając elementy rozpraszające uwagę. Ukrywa reklamy, przyciski i paski nawigacji, pomagając uczniowi skupić się na właściwej treści. Safari Reader współpracuje z funkcjami Synteza mowy i VoiceOver, a zatem uczniowie niedowidzący lub mający trudności z czytaniem mogą korzystać z podpowiedzi wypowiadanych na głos.

MacBook Air z Finderem uproszczonym zawierającym łatwo rozpoznawalne ikony aplikacji, takich jak Garage Band i iPhoto.

Posłuchaj głosu Aleksa

szybko
normalnie
wolno

Synteza mowy

Każdy z nas uczy się inaczej. Niektóre osoby lepiej przyswajają wiedzę pod wpływem bodźców działających na kilka zmysłów naraz. Funkcja syntezy mowy na głos odczytuje uczniowi słowa i akapity widoczne jednocześnie na ekranie. Jako lektora można wybrać Aleksa — głos komputera Mac — lub inne głosy męskie czy żeńskie. Uczeń może regulować szybkość czytania i wybierać spośród ponad 20 wbudowanych języków.

Zrzut ekranu z widocznym słowem Tetrahedron i jego definicją słownikową.

Słownik

Podczas poznawania nowych zagadnień i lektury nowych tekstów nieuniknione są spotkania z nieznanymi słowami. Aplikacja Słownik zapewnia uczniom szybki dostęp do definicji i synonimów, ułatwiając stosowanie poprawnych zasad gramatyki, pisowni i wymowy. Słownik działa także bez połączenia z Internetem.

Zrzut ekranowy ilustrujący propozycje dokończenia wpisanego wyrazu.

Uzupełnianie wyrazów

Uzupełnianie wyrazów w systemie OS X może pomóc uczniom cierpiącym na dysleksję lub zaburzenia kognitywne, a także osobom uczącym się języka angielskiego. Przyczynia się do rozwoju słownictwa i umiejętności budowania wyrazów. Po wpisaniu kilku liter wystarczy nacisnąć klawisz Escape, by system OS X zaproponował do wyboru różne słowa. Wyświetlona lista zawiera wszystkie wyrazy rozpoczynające się od wpisanych liter, a uczeń może wybrać jeden z nich. Taka metoda pracy sprzyja utrwalaniu prawidłowego słownictwa, a naukę ortografii zmienia w proces pozytywnie motywujący ucznia.

Dodaj jako mówioną ścieżkę do iTunes

Funkcja „Dodaj jako mówioną ścieżkę do iTunes” przekształca tekst na nagranie komputerowego lektora. Tak utworzony utwór z tekstem czytanym na głos można następnie pobrać na dowolne urządzenie iOS. Uczniowie, którzy lepiej przyswajają tekst mówiony niż pisany, mogą w dogodnym czasie samodzielnie słuchać materiałów edukacyjnych. A ponieważ opisywana usługa jest wbudowana w system operacyjny, utworzenie nagrania jest kwestią trzech prostych kroków — i nie zajmuje niepotrzebnie czasu nauczyciela.

Photo Booth

Aplikacja Photo Booth może posłużyć uczniom do robienia zdjęć i nagrywania krótkich klipów wideo, stając się kolejnym przydatnym narzędziem do komunikacji. Przykładowo, uczniowie mający trudności w interakcjach z innymi osobami — np. w udzielaniu odpowiedzi na zadane wprost pytanie — czasem otwierają się na rozmowę, gdy widzą na ekranie własną twarz. A ponieważ Photo Booth współpracuje z wbudowaną kamerą FaceTime HD, wyświetla zdjęcia i obrazy wideo od razu, gdy tylko uchwyci je obiektyw. Uczeń jednym kliknięciem może nagrać krótki klip wideo, a potem drugim kliknięciem udostępnić go kolegom lub nauczycielowi. Terapeuci mogą wykorzystać Photo Booth jako narzędzie kształtowania wymowy lub zdolności motorycznych albo do innych form terapii.

Ekran MacBooka Air ze zdjęciami chłopaka i dziewczyny w różnych pozach.
Powiadomienie z kalendarza: Bonnie - Algebra Tutor in 5 minutes, Tutoring Center; a także przyciski Zamknij i Drzemka.

Kalendarz

Kalendarz wyświetla okienka z powiadomieniami, przypominając uczniowi o terminach zajęć lub wykonania zadań. Alerty pomagają w organizacji pracy i nie pozwalają zapomnieć o ważnych sprawach.

Zdjęcia i iMovie

Uczniowie mający trudności w przekazywaniu swoich myśli na piśmie znajdą sprzymierzeńców w aplikacjach Zdjęcia i iMovie, które dają im szansę ekspresji przy użyciu środków multimedialnych. Dzięki kamerze i aplikacji Zdjęcia wiele zagadnień, które tradycyjnie prezentowane były w formie drukowanego tekstu, można przedstawić w konkretnej, wizualnej formie. Korzystają na tym zwłaszcza uczniowie mający trudności z czytaniem lub nauką języka. Nauczyciele mogą tworzyć albumy prezentujące sytuacje społeczne, umiejętności przydatne w życiu oraz oczekiwane od uczniów zachowania.

iMovie otwiera przed uczniami fascynujący świat filmowej kreacji, w którym mogą samodzielnie tworzyć elementy wizualne i dźwiękowe. Dla wielu osób jest to znacznie ciekawsze niż pisanie wypracowań. iMovie pomaga też w nauce logicznego porządkowania obiektów i zdarzeń, pozwala uczniom wykazać się koordynacją przestrzenną oraz stwarza im warunki do samodzielnego budowania wątków i opowiadania historii. Zarówno Zdjęcia, jak i iMovie są standardowo zainstalowane na każdym nowym Macu.

MacBook Pro z widocznym ekranem wydarzeń w iPhoto.

Spotlight

Czasem trudno jest zorientować się w skomplikowanej strukturze plików. Spotlight umożliwia łatwe wyszukiwanie plików, zadań i wiadomości e-mail. Pod tą nazwą kryje się superszybka technologia wyszukiwania wbudowana w system OS X. Wystarczy zacząć pisać w polu wyszukiwania Spotlight, by od razu zaczęły pojawiać się wyniki. Spotlight przeszukuje nie tylko pliki, foldery i dokumenty, lecz także kontakty, kalendarze, aplikacje, a nawet definicje słownikowe. Uczeń może także przeszukiwać zawartość innych komputerów w sieci. Znakomicie ułatwia to udostępnianie projektów i prac domowych w klasie.

FaceTime

FaceTime może stać się „oknem do klasy”. Pozwala bowiem uczniom przebywającym w domu lub w szpitalu na aktywne uczestnictwo w zajęciach razem z resztą grupy. Terapeuci mogą wykorzystać FaceTime do obserwacji uczniów na lekcjach, nie zakłócając swoją obecnością przebiegu zajęć. Wysoka jakość wideo i częstość wyświetlania klatek sprawia, że FaceTime jest idealnym narzędziem dla osób rozmawiających w języku migowym. Na ekranie dokładnie widać nie tylko każdy gest, lecz także mowę ciała i wyraz twarzy. A ponieważ aplikacja FaceTime jest standardowo zainstalowana na każdym Macu, telefonie iPhone, iPadzie i iPodzie touch, uczniowie od razu mogą bez przeszkód komunikować się ze wszystkimi użytkownikami systemów OS X i iOS.*

MacBook Air, na którym mama i dwie córki rozmawiają przez FaceTime z bratem dziewczynek.
Na początek

Mac ma dla studentów pomocny głos.

Uczniom niewidomym i niedowidzącym system OS X oferuje liczne ułatwienia dostępu, takie jak wbudowany czytnik ekranu i powiększanie obrazu. W efekcie także oni mogą w pełni korzystać z zalet każdego Maca.

MacBook Pro z widoczną stroną na temat życia w pobliżu Bieguna Północnego i odczytywanym na głos napisem: „Approaching the Norwegian archipelago of Svalbard is like crossing some unseen frontier of the mind…”

VoiceOver

VoiceOver to wyjątkowy czytnik ekranu dostępny standardowo w każdym komputerze Mac. Jest czymś więcej niż tylko syntezatorem mowy: dokładnie wyjaśnia uczniowi, co dzieje się na ekranie komputera i pomaga w nawigacji przy użyciu gestów, klawiatury lub monitora Braille'a. VoiceOver mówi niezwykle naturalnie, głosem Aleksa — czyli „wrodzonym” głosem komputerów Mac. Więcej informacji o VoiceOver

Zoom

Zoom to wbudowane narzędzie powiększające obraz na ekranie — nawet 20-krotnie. Uczniowie mogą z niego korzystać w trybie pełnoekranowym lub w trybie „obrazu w obrazie”. W tym drugim przypadku powiększony fragment widoczny jest w osobnym oknie, a reszta ekranu zachowuje pierwotną skalę. Funkcja ta ułatwia czytanie, oglądanie schematów lub śledzenie trasy na mapie. Można ją aktywować na różne sposoby — np. skrótem klawiaturowym lub gestem na gładziku. Ponadto Zoom działa z funkcją VoiceOver, a zatem uczeń może zarówno lepiej widzieć, jak i słyszeć, co dzieje się na ekranie.

MacBook Air z powiększonym paskiem nawigacji w witrynie WWW.
MacBook Pro z ekranem w odwróconej kolorystyce poprawiającej czytelność.

Inwersja kolorów

Jeśli uczeń lepiej radzi sobie z odczytywaniem treści, gdy obraz ma podwyższony kontrast, to może zmienić ustawienia ekranu w systemie OS X. Możliwe jest odwrócenie (inwersja) kolorów, zwiększenie lub zmniejszenie kontrastu lub przejście z trybu kolorowego na skalę szarości. Wybrane kolory obowiązują w całym systemie, dlatego wszystkie aplikacje zachowują spójny wygląd.

Na początek

Mac otwiera novve perspektywy w szkolnictwie.

Uczniowie niesłyszący lub niedosłyszący także mogą bez ograniczeń cieszyć się możliwościami komputerów Mac. FaceTime oraz iMessage otwierają im drogę do komunikacji z nauczycielami i kolegami z klasy, zaś napisy pozwalają na korzystanie z edukacyjnych materiałów wideo.

FaceTime

Wysoka jakość wideo i częstość wyświetlania klatek sprawia, że FaceTime jest idealnym narzędziem dla osób rozmawiających w języku migowym. Na ekranie dokładnie widać nie tylko każdy gest, lecz także mowę ciała i wyraz twarzy. A ponieważ FaceTime jest standardową funkcją każdego Maca, iPhone'a, iPada i iPoda touch, uczniowie mogą swobodnie komunikować się z użytkownikami systemów OS X i iOS — czy to znajdującymi się w sąsiedniej klasie, czy na drugiej półkuli. Zupełnie tak, jakby rozmawiali twarzą w twarz.*

Macbook Air z widoczną rozmową FaceTime między ojcem a córkami.

Napisy kodowane

Napisy kodowane są przydatne dla wszystkich uczniów, którym z różnych powodów łatwiej jest zrozumieć przekaz w formie wizualnej niż dźwiękowej. Napisy pojawiają się na ekranie w czytelnej formie, jako biały tekst na czarnym tle. OS X obsługuje napisy kodowane oraz niekodowane w różnego rodzaju materiałach edukacyjnych, od podcastów po kursy z iTunes U.

MacBook Pro z widocznymi u dołu ekranu napisami przedstawiającymi tekst wypowiadany na głos.
Zrzut ekranowy przedstawiający konwersację iMessage między znajomymi umawiającymi się na weekend.

Wiadomości iMessage

Wiadomości doskonale nadają się do komunikacji między uczniami słyszącymi i niesłyszącymi. W takich kontaktach pisanie na klawiaturze bywa najszybszą i najbardziej uniwersalną formą porozumienia. Uczniowie mogą indywidualnie pomagać sobie w odrabianiu lekcji albo wysyłać i odbierać wiadomości grupowe, gdy nad danym projektem pracuje więcej osób. Aplikacja Wiadomości umożliwia też wykorzystanie usług tłumaczenia na język migowy, takich jak HOVRS.com, zapewniając przy tym wysoką jakość obrazu i częstość wyświetlania klatek. Uczniowie dobrze widzą ruchy palców i dłoni wszystkich osób biorących udział w rozmowie. Mogą zatem komunikować się na odległość, przekazując przy tym wszystkie emocje, niczym podczas rozmowy twarzą w twarz. Aplikacja Wiadomości współpracuje z usługami AIM (największa sieć wiadomości błyskawicznych w USA), Google Talk oraz Jabber.

Ikony ilustrujące połączenie lewego i prawego kanału audio w jeden kanał odtwarzany przez oba głośniki.

Dźwięk mono

W nagraniach stereofonicznych zwykle ścieżka dźwiękowa w lewym kanale różni się od tej w prawym. W rezultacie część takiego przekazu dźwiękowego jest niedostępna dla uczniów niesłyszących lub niedosłyszących na jedno ucho. Na szczęście OS X potrafi odtwarzać oba kanały stereo w obu słuchawkach lub głośnikach, a uczeń może dodatkowo zwiększyć głośność w jednym uchu, tak aby jak najlepiej słyszeć nagranie wykładu, muzykę lub ścieżkę dźwiękową filmu edukacyjnego.

GarageBand

Aplikacja GarageBand może pomagać w rozumieniu wypowiedzi ustnych uczniom niesłyszącym i niedosłyszącym — zwłaszcza osobom dopiero przyzwyczajającym się do nowych implantów ślimakowych. Nauczyciele tworzą podcasty z nagraniami rozmów i swobodnych wypowiedzi, a następnie pobierają je na komputery Mac, telefony iPhone, iPady lub iPody touch. Z podcastów tych uczniowie uczą się odmiany wyrazów i rozróżniania głosów. Aplikacja GarageBand — standardowo zainstalowana na każdym nowym Macu — świetnie sprawdza się także w terapii wymowy, nauce języków tonalnych, takich jak chiński, i demonstrowaniu uczniom niesłyszącym wrażeń, jakie wywołują głośne dźwięki.

MacBook Pro z ekranem aplikacji GarageBand podczas komponowania utworu.
Na początek

Z OS X klawiatura jest namacalnie lepsza.

Uczniom, którzy mają trudności z posługiwaniem się klawiaturą, myszą lub gładzikiem, OS X oferuje technologie ułatwiające wpisywanie znaków i wykonywanie gestów myszą. Możliwa jest także zamiana wypowiadanych słów na zapisany tekst.

Gładzik Multi-Touch

Każdy notebook Mac ma gładzik Multi-Touch. Natomiast gładzik Magic Trackpad przeznaczony jest do pracy ze stacjonarnymi Macami. Gładziki te umożliwiają wykonywanie gestów stukania, przewijania, szczypania i machania. A ponieważ gesty Multi‑Touch są rozpoznawane z wielką precyzją, stanowią najbardziej naturalną i intuicyjną metodę interakcji z elementami na ekranie oraz funkcjami powiększania tekstu.

Dwa palce, które zaraz wykonają gest machnięcia na gładziku.

Powolne klawisze

Funkcja Powolne klawisze zmienia czułość klawiatury w taki sposób, by reagowała tylko na klawisze, które uczeń nacisnął celowo. Jej działanie polega na wprowadzeniu opóźnienia między momentem naciśnięcia klawisza, a wprowadzeniem znaku. Uczeń może wyregulować to opóźnienie i włączyć odtwarzanie dźwięku po reakcji na klawisz.

Lepkie klawisze

Ta funkcja jest przydatna dla uczniów, którzy mają trudności z jednoczesnym naciśnięciem więcej niż jednego klawisza. Lepkie klawisze zestawiają kolejne pojedyncze naciśnięcia w jedną kombinację. Uczeń wprowadza skrót klawiaturowy — na przykład Command-S (funkcja Zapisz) — a OS X wyświetla kolejne naciskane klawisze i potwierdza naciśnięcie efektem dźwiękowym. Uczeń ma zatem pewność, że wprowadził właściwą kombinację.

Skróty klawiaturowe

Z kolei same skróty klawiaturowe (kombinacje klawiszy) umożliwiają szybkie wykonanie wielu różnych zadań — np. zapisanie zrzutu ekranowego (Command-Shift-4) lub powiększenie (Command-Option-+) — bez dotykania myszy lub otwierania menu. Uczniowie mogą tworzyć własne skróty, uzupełniając zestaw zdefiniowany w systemie. Skróty mogą obowiązywać w całym systemie lub tylko w konkretnych aplikacjach.

Automator

Automator sprawia, że zadania trudne dla uczniów nieposługujących się sprawnie myszą — jak zmiana nazw plików lub wielkości obrazów — mogą być wykonywane jednym kliknięciem. Wystarczy poinformować Automatora, jakie czynności ma wykonać, i w jakiej kolejności, przeciągając i upuszczając je do kolejki czynności. Automator będzie wykonywał swoje zadanie, gdy tylko uczeń tego zażąda. Automator może też zarejestrować czynności wykonywane przez ucznia i zachować taki zapis do powtórnego wykorzystania.

Zasoby