Warunki świadczenia usług

Plan ochrony AppleCare

Zapoznaj się z warunkami Planu ochrony AppleCare Protection Plan, którym mogą być objęte komputery i monitory Apple, iPody i urządzenia Apple TV.

Plan ochrony AppleCare Protection Plan dla użytkowników telefonu iPhone

Zapoznaj się z warunkami Planu ochrony AppleCare Protection Plan, którym mogą być objęte telefony iPhone.

Umowa o naprawę w ramach programu AppleCare

Przeczytaj warunki świadczenia usług z tytułu Umowy o naprawę w ramach programu AppleCare.

Umowa dotycząca części w ramach programu AppleCare

Przeczytaj warunki świadczenia usług z tytułu Umowy dotyczącej części w ramach programu AppleCare.

Warunki Planu usług i wsparcia AppleCare Premium

Przeczytaj warunki świadczenia usług wsparcia z tytułu Planu usług i wsparcia AppleCare Premium.

Warunki usług wsparcia technicznego AppleCare

Przeczytaj warunki świadczenia przez Apple usług wsparcia dla użytkowników korzystających z uwzględnionych produktów, w tym Mac OSX Server, profesjonalnych programów do zastosowań wideo, profesjonalnych programów do zastosowań audio, oprogramowania Xsan, oprogramowania WebObjects, a także usług centrum wsparcia Apple. W tej sekcji zamieszczono także warunki Planu serwisowego AppleCare.

Warunki świadczenia usług wsparcia zdalnego (oprogramowanie Bomgar) (PDF)

Przeczytaj warunki korzystania z oprogramowania Apple i warunki świadczenia przez Apple usług wsparcia zdalnego.