Reklamy Apple i prywatność…

Reklamy dostarczane przez Apple pomagają ludziom odkrywać aplikacje, produkty oraz usługi przy jednoczesnym poszanowaniu prywatności użytkownika. Platforma reklamowa Apple została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i daje Ci kontrolę nad tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane. Nasza platforma reklamowa nie udostępnia podmiotom trzecim informacji umożliwiających identyfikację osób.

Reklamy dostarczane przez platformę reklamową Apple mogą być prezentowane w App Store, Apple News oraz w aplikacji Giełda. Platforma reklamowa Apple nie śledzi Cię, co oznacza, że nie łączy danych użytkownika lub urządzenia zebranych z naszych aplikacji z danymi użytkownika lub urządzenia zebranymi od podmiotów trzecich do celów reklamy kierowanej lub pomiarów reklamowych i nie udostępnia danych użytkownika lub urządzenia brokerom danych.

Informacje kontekstowe

Do prezentowania reklam mogą być wykorzystywane informacje kontekstowe, takie jak:

• Informacje o urządzeniu. Twoje ustawienia języka klawiatury, typ urządzenia, wersja systemu operacyjnego, operator komórkowy oraz typ połączenia.

• Położenie urządzenia. Jeśli na Twoim urządzeniu włączone są usługi lokalizacji oraz aplikacjom App Store lub Apple News przyznasz uprawnienia do wykorzystywania informacji o Twoim położeniu, wówczas informacje te mogą być wykorzystywane do prezentowania reklam istotnych dla Twojego położenia. Platforma reklamowa Apple nie przechowuje dokładnego położenia Twojego urządzenia i nie używa go do tworzenia profilu odbiorcy reklam. Ustawienia te możesz zmieniać w ekranu Ustawienia > Prywatność > Usługi lokalizacji.

• Wyszukiwanie w App Store. Zapytania, które wysyłasz do App Store w trakcie wyszukiwania, mogą być używane do prezentowania odpowiednich reklam.

• Aplikacje Apple News oraz Giełda: Rodzaj artykułów, które czytasz może zostać wykorzystany do wybierania odpowiednich reklam.

Segmenty

Tworzymy segmenty, czyli grupy użytkowników o podobnej charakterystyce, których później używamy do dostarczania kierowanych reklam. Informacje o Tobie mogą służyć do określania, w których segmentach się znajdujesz i jakie otrzymujesz reklamy. Aby chronić Twoją prywatność, dobrane reklamy są kierowane tylko wtedy, gdy więcej niż 5000 osób spełnia kryteria dobierania reklam.

Przypisywanie do segmentów może także bazować na następujących informacjach:

• Informacje o koncie: Twoje imię, nazwisko, adres, wiek, płeć oraz urządzenia zarejestrowane na koncie Apple ID. Informacje takie jak Twoje imię (podane na stronie rejestracji Apple ID) lub zwrot grzecznościowy (na koncie Apple ID) mogą posłużyć do określenia Twojej płci. Dane swojego konta możesz uaktualnić w witrynie Apple ID.

• Pobierane rzeczy, zakupy i subskrypcje: Muzyka, filmy, książki, programy TV oraz aplikacje, które pobierasz, a także zakupy w aplikacjach i subskrypcje. Nie zezwalamy na kierowanie reklam w oparciu o pobrane aplikacje lub zakupy w konkretnych aplikacjach (w tym subskrypcje) z App Store, o ile to kierowanie nie jest dokonywane przez dewelopera aplikacji.

• Aplikacje News i Giełda: Tematy oraz kategorie artykułów, które czytasz, a także publikacje, jakie obserwujesz, subskrybujesz, lub od których włączasz powiadomienia.

• Reklamy: Twoje interakcje z reklamami dostarczanymi przez platformę reklamową Apple.

Wybierając reklamę do wyświetlenia, spośród wielu reklam, do których się kwalifikujesz, możemy wykorzystać niektóre z wyżej wymienionych informacji, a także aktywność przeglądania w App Store do określenia, która reklama może być dla Ciebie najbardziej odpowiednia. Aktywność przeglądania w App Store dotyczy treści oraz aplikacji, w które stukasz i które wyświetlasz podczas przeglądania App Store. Informacje te są agregowane dla wszystkich użytkowników tak, aby nie identyfikowały Ciebie. Wybieranie reklam do wyświetlenia może być także przeprowadzane na urządzeniu, z wykorzystaniem lokalnych danych, na przykład listy często otwieranych aplikacji.

Platformy reklamowe Apple otrzymują informacje o reklamach, w które stukasz i które wyświetlasz, wraz z losowym identyfikatorem, który nie jest powiązany z Twoim kontem Apple ID.

Apple nie udostępnia innym podmiotom żadnych informacji pozwalających na identyfikację osób. Jesteśmy zobowiązani udostępniać niektóre dostępne nieosobowe dane partnerom strategicznym współpracującym z Apple w celu dostarczania naszych produktów i usług, pomocy Apple w sprzedaży klientom, oraz sprzedaży reklam w imieniu Apple. Żadne dane dotyczące transakcji Apple Pay ani aplikacji Zdrowie nie są dostępne dla platformy reklamowej Apple ani wykorzystywane w celach reklamowych. Apple nie posiada ani nie udostępnia reklamodawcom informacji o Twojej orientacji seksualnej, przekonaniach religijnych ani poglądach politycznych.

Preferencje dotyczące reklam

Ta reklama…

Aby dowiedzieć się, dlaczego określona reklama została zaprezentowana w aplikacji App Store, News lub Giełda, stuknij w wyświetlany na niej przycisk Ad. Spowoduje to wyświetlenie segmentów i innych danych (np. danych demograficznych), na podstawie których reklama została Ci przedstawiona.

Informacje o kierowaniu reklam

Możesz wyświetlać informacje o sobie, które mogą być wykorzystywane do dostarczania reklam kierowanych przez platformę reklamową Apple, w tym segmenty, do których Cię przypisano.

Aby wyświetlić te informacje na urządzeniu iOS lub iPadOS, otwórz Ustawienia > Prywatność > Reklamy Apple i stuknij w Pokaż informacje o reklamach kierowanych. Na Macu otwórz Preferencje systemowe > Ochrona i prywatność > Prywatność > Reklamy Apple i kliknij w Pokaż informacje o reklamach kierowanych.

Jeśli uważasz, że informacje na Twój temat są nieprawidłowe, możesz uaktualnić swoje dane konta Apple ID.

Reklamy wyświetlane na podstawie położenia

Jeśli przyznasz App Store lub Apple News dostęp do informacji o położeniu swojego urządzenia, platforma reklamowa Apple może wykorzystywać bieżące przybliżone położenie Twojego urządzenia do prezentowania w aplikacji App Store oraz News reklam kierowanych geograficznie.

Możesz zrezygnować z używania funkcji bazujących na położeniu, w tym dotyczących reklam. Aby to zrobić na urządzeniu iOS lub iPadOS, przejdź do Ustawień, stuknij w Prywatność > Usługi lokalizacji, a następnie wyłącz stuknięciem opcję Usługi lokalizacji albo zaznacz App Store lub News na liście ustawień dotyczących lokalizacji i wybierz opcję Nigdy. Na Macu otwórz Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność > Prywatność, zaznacz Usługi lokalizacji i usuń zaznaczenie opcji Włącz usługi lokalizacji lub opcji News.

Gdy wyłączysz usługi lokalizacji na urządzeniu, platforma reklamowa Apple nie uzyskuje informacji o Twoim położeniu.

Reklamy spersonalizowane

Jeśli funkcja Reklamy spersonalizowane jest włączona, platforma reklamowa Apple może wykorzystywać informacje o Tobie do prezentowania Ci reklam bardziej istotnych dla Ciebie. Wyłączenie reklam spersonalizowanych uniemożliwi firmie Apple wykorzystywanie tych informacji do kierowania reklam. Nie spowoduje to zmniejszenia liczby prezentowanych reklam, lecz te reklamy mogą być mniej istotne dla Ciebie.

Reklamy spersonalizowane możesz wyłączyć na urządzeniu iOS lub iPadOS, przechodząc do Ustawień, stukając w  Prywatność > Reklamy Apple i wyłączając stuknięciem opcję Reklamy spersonalizowane. Na Macu otwórz Preferencje systemowe, kliknij w Ochrona i prywatność > Prywatność, wybierz Reklamy Apple i usuń zaznaczenie pola wyboru Reklamy spersonalizowane. Opcja Reklamy spersonalizowane może być niedostępna, jeśli nie jesteś pełnoletnim użytkownikiem, Twoje konto jest zarządzane lub w Twojej lokalizacji Apple nie dostarcza reklam do swoich aplikacji.

Zapobieganie oszustwom i innym szkodliwym działaniom

Aby ułatwić identyfikowanie oszustw oraz innych szkodliwych działań przeprowadzanych przy użyciu reklam i zapobieganie im, platforma reklamowa Apple może wykorzystywać informacje o Twoich wyszukiwaniach w App Store, wyświetlanych i stukanych reklamach oraz kupowanych i pobieranych za pośrednictwem reklam aplikacjach. Te informacje są zbierane wraz z losowym identyfikatorem, który nie jest powiązany z Twoim Apple ID.

Informacje gromadzone przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/pl/privacy.

Data publikacji: 15 lutego 2022