Aplikacja Apple Store i prywatność

Informacje o urządzeniu użytkownika, wyszukiwaniach, wykorzystywanych usługach, przeglądanych stronach, zakupach i aktywności zakupowej w sklepie Apple Store, a także wynik zaufania do urządzenia, mogą być wykorzystywane do personalizowania obsługi, wysyłania powiadomień, udostępniania i ulepszania sklepu oraz zapobiegania oszustwom.
 

Aplikacja Apple Store została zaprojektowana, aby umożliwić użytkownikom poznanie produktów i usług Apple, które mogą ich zainteresować, a jednocześnie zapewnić im ochronę prywatności.


Privacy Icon

  • Apple gromadzi dane Użytkowników, aby dostarczać im treści, usługi i funkcje w aplikacji Apple Store.
  • Apple wykorzystuje dane dotyczące zakupów, połączonych urządzeń, subskrypcji i innej aktywności użytkownika w aplikacji Apple Store, aby dostosowywać funkcje i oferować mu spersonalizowane rekomendacje.
  • Apple wykorzystuje informacje o urządzeniach użytkownika i inne dane konta, aby przedstawiać mu odpowiednie oferty.
  • Za zgodą użytkownika Apple wykorzystuje informacje o przeglądanych stronach, zakupach, wyszukiwaniach i innych działaniach w aplikacji Apple Store w celu ulepszenia aplikacji oraz poprawiania i oceniania oferowanych usług.
  • Aby łatwiej identyfikować oszustwa i im zapobiegać, informacje o tym, jak użytkownik korzysta z urządzenia, w tym przybliżona liczba wykonywanych i odbieranych połączeń telefonicznych lub wysyłanych i odbieranych wiadomości e-mail, zostaną użyte do obliczenia wskaźnika zaufania do urządzenia podczas próby dokonania zakupu przez użytkownika. Dane przekazywane są w taki sposób, aby spółka Apple nie mogła poznać rzeczywistych wartości na urządzeniu użytkownika. Wyniki są przechowywane na serwerach Apple przez określony czas.

Ochrona prywatności to główna zasada Apple, która stanowi priorytet we wszystkich działaniach firmy. Apple uważa, że użytkownik powinien wiedzieć, jakie dane są gromadzone i jakim celu, aby dokonywać świadomych wyborów.

Apple wykorzystuje dane osobowe użytkownika do oferowania usług i funkcji w aplikacji Apple Store. Obejmuje to informacje o koncie i dane dotyczące płatności, które użytkownik może przeglądać i aktualizować na stronie konta aplikacji Apple Store.

Apple gromadzi informacje, które użytkownik podaje podczas dokonywania zakupów lub wyszukiwania produktów i usług, np. dane dotyczące płatności i wysyłki, a także informacje podawane przez niego podczas rejestrowania udziału w sesji Today at Apple za pomocą aplikacji Apple Store. Apple wykorzystuje te informacje, aby spersonalizować obsługę w sklepie Apple Store, dostarczać użytkownikowi żądane produkty lub usługi, zapobiegać oszustwom i zapewniać bezpieczeństwo, za zgodą użytkownika podnosić komfort korzystania ze sklepu oraz zachować zgodność z obowiązującymi przepisami. W pewnych okolicznościach, np. w celu przekazania użytkownikowi prezentów zakupionych dla niego w aplikacji Apple Store, Apple może gromadzić o użytkowniku informacje, takie jak dane kontaktowe, od osób trzecich kupujących nasze produkty lub usługi w imieniu użytkownika.

Ulepszanie i personalizowanie aplikacji Apple Store

Apple gromadzi informacje o tym, w jaki sposób użytkownik korzysta z aplikacji Apple Store, jakich dokonał zakupów, z których urządzeń się łączy oraz jakie posiada usługi i subskrypcje, tak aby dostosowywać korzystanie z aplikacji Apple Store w sposób pozwalający Użytkownikowi łatwiej odkrywać treści najbardziej dopasowane do jego zainteresowań. Na przykład Apple może korzystać z informacji o ostatnich zakupach, aby polecać produkty, subskrypcje, opcje płatności lub sesje Today at Apple, które mogą zainteresować użytkownika. Dzięki temu możemy także rekomendować produkty pasujące do urządzeń użytkownika lub oparte na podobnych zakupach dokonanych przez klientów posiadających takie same urządzenia. Aby zrezygnować z otrzymywania spersonalizowanych rekomendacji w aplikacji Apple Store lub zmienić dane osobowe udostępniane aplikacji Apple Store, należy w aplikacji Apple Store wybrać kolejno opcje Konto > Ustawienia. Jeśli użytkownik zezwoli aplikacji Apple Store na dostęp do jego dokładnej lokalizacji, może ona zostać wykorzystana do podawania użytkownikowi stosownych informacji, takich jak lokalizacje pobliskich sklepów Apple czy sesje Today at Apple. Aby zmienić decyzję o udostępnianiu swojej dokładnej lokalizacji w aplikacji Apple Store, należy wybrać kolejno opcje Ustawienia > Apple Store i dotknąć opcji Lokalizacja.

Siri sugeruje również sesje Today at Apple w oparciu o informacje zapisane na urządzeniu, które pochodzą z aplikacji używanych przez użytkownika i witryn internetowych odwiedzanych przez niego za pomocą przeglądarki Safari. Aby zmienić sposób, w jaki Siri uzyskuje dostęp do danych użytkownika, należy wybrać kolejno opcje Ustawienia > Siri i wyszukiwanie.

Dane logowania użytkownika są udostępniane w aplikacjach Apple Store, iTunes Store oraz App Store. Jeśli użytkownik jest zalogowany, informacje o jego urządzeniach i subskrypcjach powiązanych z jego Kontem Apple będą dostępne dla niego w aplikacji Apple Store i wykorzystywane do personalizacji sposobu, w jaki korzysta z aplikacji Apple Store. Użytkownik może kontrolować, czy informacje o jego urządzeniach i usługach będą wykorzystywane do personalizacji obsługi w sklepie. W tym celu należy w aplikacji Apple Store wybrać kolejno opcje Konto > Ustawienia, a następnie dotknąć opcji „Twoje urządzenia” lub „Twoje usługi”. Aby się wylogować, należy wybrać kolejno opcje Ustawienia > [Imię i nazwisko] > Multimedia i zakupy, a następnie stuknąć opcję Wyloguj.

Aplikacja Apple Store może wykorzystywać informacje o tym, jak użytkownik wcześniej płacił za swoje urządzenia, np. czy korzysta z programu finansowania, ma włączoną usługę Apple Pay lub Portfel Apple albo czy zapisał dane karty kredytowej na swoim Koncie Apple, i na tej podstawie dostosować opcje płatności.

Apple gromadzi informacje o tym, jak użytkownik korzysta z aplikacji Apple Store, jakie wykonuje operacje na treściach w aplikacji i jakich dokonywał wcześniej zakupów, aby na tej podstawie ulepszać aplikację Apple Store dla użytkownika i innych osób oraz poprawiać i oceniać usługi Apple. Aby zrezygnować z przekazywania tych informacji do Apple, należy w aplikacji Apple Store przejść do okna Konto > Ustawienia i dotknąć opcji Analytics.

Komunikacja z użytkownikiem

Powiadomienia przez e-mail
Apple może wykorzystywać informacje o Koncie Apple użytkownika w celu wysyłania mu informacji dotyczących sklepu Apple Store oraz innych produktów, usług i ofert Apple, które mogą go zainteresować, a także prosić o opinię na temat jego doświadczeń w sklepie stacjonarnym lub zakupionych produktów i usług. Apple może na przykład użyć informacji o urządzeniach użytkownika, takich jak numer seryjny, aby sprawdzić, czy może on skorzystać z niektórych ofert oddawania urządzeń w rozliczeniu. Apple może również wykorzystywać informacje o aktywności użytkownika w aplikacji Apple Store i sklepach Apple Store, aby wysyłać mu wiadomości e-mail i powiadomienia o jego transakcjach, nowych urządzeniach, funkcjach, sesjach i wydarzeniach specjalnych w sklepie, a także spersonalizowane rekomendacje i oferty dostępne w sklepach Apple Store i aplikacji Apple Store, o ile użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail lub powiadomień.

Powiadomienia push
Apple może wykorzystywać informacje o Koncie Apple użytkownika, takie jak dane o posiadanych przez niego produktach Apple, kod pocztowy do rozliczeń oraz niektóre informacje o Koncie Apple, aby przesyłać mu informacje o odpowiednich ofertach i promocjach dostępnych w sklepach Apple Store i aplikacji Apple Store, o ile użytkownik wyrazi zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail, alertów dotyczących nowych produktów oraz ogłoszeń i powiadomień o ofertach.

Zmiana ustawień poczty e-mail i aktywnych powiadomień

Użytkownik może zmienić swoje preferencje dotyczące wiadomości e-mail i zrezygnować z ich otrzymywania, przechodząc do strony account.apple.com i wybierając kolejno opcje Prywatność > Wiadomości od Apple > Ogłoszenia. Aby zaktualizować preferencje dotyczące powiadomień, należy wybrać kolejno opcje Ustawienia > Apple Store > Powiadomienia. Można je również zaktualizować w aplikacji Apple Store, wybierając kolejno opcje Konto > Ustawienia > Ustawienia powiadomień.

Doświadczenia zakupowe

Niektóre funkcje oferowane w sklepach Apple, takie jak Połącz i Personalizuj, wymagają aplikacji Apple Store. Wykorzystanie danych osobowych użytkownika w takich procesach będzie regulowane osobną klauzulą ochrony prywatności.

Udostępnianie informacji stronom trzecim

Apple może udostępniać dane użytkownika partnerom w celu zrealizowania prośby użytkownika, związanej na przykład z przetworzeniem zakupu, dostawą produktu lub obsługą klienta. Apple może również udostępniać informacje, których nie można powiązać z użytkownikiem, partnerom zewnętrznym, którzy dostarczają produkty i usługi Apple lub pomagają w sprzedaży klientom produktów Apple. Podmioty te są zobowiązane do ochrony danych użytkownika i mogą być zlokalizowane na całym obszarze prowadzenia działalności przez Apple.

Informacje o produktach firm innych niż Apple lub niezależnych witrynach internetowych, które nie są kontrolowane ani testowane przez Apple, nie są podawane w charakterze rekomendacji czy zachęty. Apple nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wybór, działanie lub korzystanie z witryn internetowych lub produktów stron trzecich. Apple nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dokładności ani wiarygodności witryn internetowych stron trzecich. Zagrożenia są nieodłącznym elementem korzystania z Internetu. Aby uzyskać dodatkowe informacje, należy skontaktować się z dostawcą. Pozostałe nazwy spółek i produktów mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Dane nieosobowe

Apple może gromadzić, wykorzystywać, przekazywać i ujawniać dane nieosobowe w dowolnym celu. Apple może na przykład agregować dane nieosobowe użytkownika z danymi innych użytkowników aplikacji Apple Store w celu oceny działania usługi lub jej udoskonalania.

Przechowywanie

Apple przechowuje dane osobowe dotyczące transakcji i działań użytkownika w sklepach Apple Store tylko przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane, w tym celów opisanych w Zasadach ochrony prywatności i informacjach o ochronie prywatności właściwych dla konkretnych usług, lub zgodnie z przepisami prawa. Dokonując oceny okresu przechowywania danych, Apple przede wszystkim starannie bada, czy przechowywanie zebranych danych osobowych jest konieczne, a jeśli jest, spółka dokłada starań, aby przechowywać dane osobowe przez możliwie najkrótszy okres dozwolony prawem. Niektóre informacje, takie jak historia zakupów (ale nie zapisane dane karty), mogą być przechowywane jako dane biznesowe nawet po zamknięciu przez niego konta lub po usunięciu aplikacji Apple Store.

Zapobieganie oszustwom i innej złośliwej aktywności

Apple gromadzi również dane osobowe w celu zapobiegania oszustwom i innej złośliwej aktywności w aplikacji Apple Store i sklepach internetowych Apple, a także w innych aplikacjach i usługach Apple. Informacje te obejmują informacje o urządzeniu, takie jak typ urządzenia i wersja oprogramowania, dokładne informacje o lokalizacji (w przybliżeniu poprzez przyporządkowanie adresu IP połączenia internetowego do regionu geograficznego, jeśli takie dane są dostępne), historie pobierania i zakupów oraz inne interakcje ze sklepami. Kiedy użytkownik inicjuje zakup, Apple może wykorzystać informacje dotyczące jego historycznych relacji biznesowych z Apple w celu przetworzenia prośby i ustalenia, czy można dostarczyć produkt lub usługę przed autoryzacją partnera płatności.

Podczas dokonywania przez użytkownika zakupu Apple wylicza również wskaźnik zaufania do urządzenia, używając informacji o sposobie korzystania przez użytkownika z urządzenia, w tym przybliżonej liczby połączeń telefonicznych lub wiadomości e-mail, które wysyła i odbiera. Dane przekazywane są w taki sposób, aby spółka Apple nie mogła poznać wartości bazowych na urządzeniu użytkownika. Wynik jest przechowywany na serwerach Apple przez określony czas.

W każdym przypadku informacje gromadzone przez firmę Apple będą traktowane zgodnie z obowiązującymi w Apple zasadami ochrony prywatności, które są dostępne na stronie www.apple.com/pl/privacy

Data publikacji: 16 lipca 2024 r