Poproś Siri, Dyktowanie i prywatność…

Funkcja Siri została zaprojektowana z myślą o ochronie Twoich danych i pozwala Ci decydować o ich udostępnianiu.

Poproś Siri, Dyktowanie i prywatność prezentuje domyślne zachowanie Siri i funkcji dyktowania. Jeśli zdecydujesz się pomagać ulepszać Siri i funkcję Dyktowanie, Apple będzie gromadzić, przechowywać i przeglądać większą ilość danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: www.apple.com/pl/legal/privacy/data/pl/improve-siri-dictation.

Aby móc wykonywać Twoje polecenia, Siri wysyła pewne dane o Tobie do przetworzenia przez Apple

Gdy używasz Siri, w ustawieniach Siri na urządzeniu znajduje się informacja o tym, czy Twoje polecenia głosowe są przetwarzane na urządzeniu, bez wysyłania na serwery Siri. W przeciwnym razie Twoje polecenia są wysyłane w celu przetworzenia na serwery Siri. Transkrypcje Twoich interakcji są zawsze wysyłane do Apple w celu przetworzenia poleceń.

Gdy używasz funkcji Dyktowanie, w ustawieniach klawiatury na urządzeniu znajduje się informacja o tym, czy ogólne polecenia głosowe i transkrypcje tej funkcji (np. dyktowane wiadomości lub notatki, ale nie frazy w polach wyszukiwania) są przetwarzane na urządzeniu, bez wysyłania na serwery Siri. W przeciwnym razie wszystko, co dyktujesz, jest wysyłane w celu przetworzenia na serwer.

Gdy używasz Siri i funkcji Dyktowanie, Twoje urządzenie wysyła także inne dane Siri, takie jak:

• nazwy kontaktów, ich pseudonimy i relacje z nimi (np. „mój tata”), jeśli skonfigurujesz je w swoich kontaktach;

• muzyka i podcasty, które lubisz;

• nazwy Twoich urządzeń oraz urządzeń członków Twojej Chmury rodzinnej;

• nazwy akcesoriów, domy, sceny oraz nazwy członków udostępnionego domu w aplikacji Dom;

• etykiety elementów, takich jak imiona osób w aplikacji Zdjęcia, nazwy alarmów oraz nazwy list przypomnień;

• nazwy aplikacji zainstalowanych na Twoim urządzeniu oraz skróty dodane za pomocą Siri.

Twoje polecenia są powiązane z losowym identyfikatorem, a nie z Twoim Apple ID.

Dzięki danym Siri, które zawierają także generowane komputerowo transkrypcje Twoich poleceń, Siri i funkcja Dyktowanie na urządzeniu iOS oraz każdym Apple Watch, HomePodzie lub obsługiwanym akcesorium HomeKit skonfigurowanym na tym urządzeniu iOS mogą lepiej Cię rozumieć i rozpoznawać, co mówisz.

Dane Siri są powiązane z losowo generowanym przez urządzenie identyfikatorem. Ten losowy identyfikator nie jest połączony z Twoim Apple ID, adresem email ani innymi danymi, które Apple może mieć z tytułu korzystania przez Ciebie z innych usług Apple.

Dane Siri oraz Twoje polecenia nie są używane do budowania profilu marketingowego i nigdy nie zostaną sprzedane komukolwiek.

Jeśli masz włączone usługi lokalizacji, do Apple wysyłana jest także informacja o położeniu urządzenia w momencie wydania polecenia głosowego, aby pomóc ulepszyć dokładność odpowiedzi Siri i funkcji dyktowania. Aby oferować odpowiednie sugestie, Apple może wykorzystywać adres IP Twojego połączenia z Internetem w celu określenia Twojego przybliżonego położenia i dopasowywania go do regionu geograficznego.

Na serwerach Siri przechowywana jest tylko minimalna ilość danych

Gdy używasz Siri, Apple przechowuje transkrypcje Twoich interakcji z Siri i może przeglądać podzbiór tych transkrypcji, aby wspomóc rozwijanie i ulepszanie Siri, funkcji Dyktowanie oraz innych funkcji przetwarzania języka, na przykład Sterowanie głosowe.

Gdy używasz funkcji Dyktowanie, w ustawieniach klawiatury na urządzeniu znajduje się informacja o tym, czy ogólne polecenia głosowe i transkrypcje tej funkcji (np. dyktowane wiadomości lub notatki, ale nie frazy w polach wyszukiwania) są przetwarzane na urządzeniu, bez wysyłania na serwery Siri, czy domyślnie przechowywane na serwerach Siri. W przeciwnym razie Apple przechowuje transkrypcje tego, co dyktujesz, i może odsłuchiwać podzbiór tych transkrypcji, aby wspomóc rozwijanie i ulepszanie Siri, funkcji Dyktowanie oraz innych funkcji przetwarzania języka, na przykład Sterowanie głosowe.

Historia Twoich poleceń będzie powiązana z losowym identyfikatorem przez maksymalnie sześć miesięcy. Historia Twoich poleceń może zawierać transkrypcje, zapisy dźwiękowe użytkowników, którzy zdecydowali się pomóc ulepszać Siri oraz funkcję Dyktowanie, dane Siri, a także dane powiązane, takie jak specyfikacje urządzeń, konfiguracje urządzeń, statystyki wydajności oraz przybliżone położenie urządzenia w momencie wydania polecenia. Po sześciu miesiącach historia Twoich poleceń zostanie oddzielona od tego losowego identyfikatora i może być zachowana przez maksymalnie dwa lata, aby pomóc Apple w rozwijaniu i ulepszaniu Siri, funkcji Dyktowanie oraz innych funkcji przetwarzania języka, na przykład Sterowanie głosowe. Mały podzbiór poleceń, które zostały sprawdzone może być przechowywany dłużej niż dwa lata bez losowego identyfikatora w celu ciągłego ulepszania Siri.

Jeśli wybierzesz integrację aplikacji innych firm z funkcją Używaj z Siri, niektóre dane z tych aplikacji mogą być wysyłane do Apple, aby pomóc funkcji Siri zrozumieć Twoje żądanie. Fragmenty tego żądania będą udostępniane danej aplikacji, aby pomóc przedstawić odpowiedź lub wykonać czynność (na przykład wysłać wiadomość lub zamówić przejazd). Gdy Siri wchodzi w Twoim imieniu w interakcję z aplikacją firmy trzeciej, podlegasz warunkom i zasadom ochrony prywatności tej aplikacji. Jeśli pozwolisz aplikacjom na używanie funkcji Siri do transkrypcji, przeznaczone w tym celu dane głosowe mogą być wysyłane do Apple.

Twoje ustawienia Siri będą zsynchronizowane na wszystkich Twoich urządzeniach Apple przy zastosowaniu szyfrowania danych na całej drodze przesyłu, o ile używasz iCloud. Jeśli masz skonfigurowaną funkcję Hey Siri, mała próbka Twoich poleceń zostanie również zsynchronizowana przy zastosowaniu szyfrowania danych na całej drodze przesyłu w celu ulepszenia rozpoznawania spersonalizowanej funkcji Hey Siri na każdym urządzeniu. Aby poprawić swoją dokładność i wydajność, spersonalizowane modele rozpoznawania mowy oraz interakcje z Siri i funkcją Dyktowanie mające miejsce na urządzeniu mogą wykorzystywać dane z urządzenia. Status pobliskich minutników, alarmów i udostępnianych multimediów, informacja o tym, czy funkcja Polecenia osobiste jest włączona na HomePodzie, oraz status połączeń telefonicznych z urządzenia i jego otoczenia mogą być udostępniane lokalnie pobliskim urządzeniom Apple, aby umożliwić innym sterowanie nimi z pobliskich urządzeń za pomocą Siri.

Pełna kontrola w Twoich rękach

Funkcje Poproś Siri lub Dyktowanie możesz wyłączyć w dowolnym momencie. Aby wyłączyć funkcję Poproś Siri, otwórz ekran Ustawienia > Siri i wyszukiwanie, a następnie stuknij w opcje Reaguj „Hey Siri” oraz Początek lub przycisk boczny wywołuje Siri w celu ich wyłączenia. Aby wyłączyć funkcję dyktowania, otwórz ekran Ustawienia > Ogólne > Klawiatura i stuknij w opcję Włącz dyktowanie w celu jej wyłączenia. Jeśli wyłączysz funkcje Poproś Siri oraz Dyktowanie, Apple usunie dane Siri, które zostały powiązane z losowym identyfikatorem.

Historię powiązaną z losowym identyfikatorem oraz przechowywaną przez sześć miesięcy lub krócej można usunąć, przechodząc do Ustawień, stukając w Siri i wyszukiwanie > Historia Siri i Dyktowania i stukając w Usuń historię Siri i Dyktowania.

Możesz kontrolować, które aplikacje mogą być zintegrowane z funkcją Używaj z Siri w dowolnym momencie, przechodząc do Ustawień, stukając w Siri i wyszukiwanie > [nazwa aplikacji] > Używaj z Poproś Siri.

Usługi lokalizacji dla Siri można wyłączyć, przechodząc do Ustawień, stukając w Prywatność > Usługi lokalizacji, wybierając Siri i Dyktowanie i wybierając Nigdy.

Jeśli nie chcesz synchronizować personalizacji Siri na wszystkich swoich urządzeniach, możesz wyłączyć Siri, otwierając ekran Ustawienia > [Twoje imię i nazwisko] > iCloud i stukając w opcję Siri w celu jej wyłączenia.

Możesz także włączyć całkowite ograniczenie możliwości korzystania z funkcji Siri i Dyktowanie, otwierając ekran Ustawienia > Czas przed ekranem > Ograniczaj treść i prywatność > Dozwolone aplikacje i stukając w Siri i Dyktowanie.

Możesz kontrolować, które aplikacje mogą używać Siri do transkrypcji, przechodząc do Ustawień i stukając w Prywatność > Rozpoznawanie mowy.

Korzystanie z Siri lub Dyktowania oznacza wyrażenie zgody na przesyłanie, gromadzenie, konserwację, przetwarzanie i używanie tych informacji przez Apple, jego podmioty zależne i agentów na potrzeby świadczenia i ulepszania usług Siri, Dyktowanie oraz funkcji dyktowania w innych produktach i usługach Apple. Informacje gromadzone przez Apple są zawsze traktowane zgodnie z zasadami ochrony prywatności Apple, dostępnymi na stronie www.apple.com/pl/privacy.